Home NGS toetsing Uitleg van de NGS-toetsing Gedragsregels model

Gedragsregels model

Het is belangrijk dat je jouw model selecteert op basis van een aantal gedragsregels. 

1. Wie is het model?
Een model dat op dezelfde dag ook een praktijkbeoordeling moet doen (dus zelf ook kandidaat is), mag die dag geen model zijn. Een docent en/of opleider mogen geen model zijn bij het praktijkbeoordeling van de kandidaat. Het model moet een minimale leeftijd van 16 jaar hebben, je moet alle handelingen op je model kunnen uitvoeren. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de keuze van je model.

2. Gezondheid en aansprakelijkheid
Het model is een gezond en voldoende vitaal persoon, die in staat is alle handelingen die de praktijkbeoordeling kenmerken te ondergaan en te verwerken (geen contra-indicaties). Voor eventuele fysieke of psychische schade ontstaan bij het model die al dan niet verband houden met handelingen die tijdens de praktijkbeoordeling zijn uitgevoerd aanvaardt het NGS geen aansprakelijkheid. Het NGS gaat er van uit dat dit gegeven bij het model bekend is en volledig aanvaard wordt.

3. Beschikbaarheid
Het model moet gedurende het gehele praktijkbeoordeling beschikbaar zijn voor de door de toetsingcommissie aangewezen toetsingskanidaat die het praktijkbeoordeling moet afleggen.

4. Kleding tijdens de boordeling
Het model dient er voor te zorgen dat hij of zij tijdens het praktijkbeoordeling aanwezig is in praktische en functionele kleding, zodat de boordeling niet nodeloos vertraagd of belemmerd wordt door omkleedhandelingen. Aanbevolen wordt een trainingspak over de onderkleding. Hieraan is de eis te stellen dat bij het dragen ervan alle massageopdrachten onbelemmerd kunnen worden uitgevoerd. Sokken en slippers zijn in dit verband beter dan sportschoenen.

5. Fysieke voorbereiding
Het model mag geen huiddefecten vertonen die niet aangeraakt mogen worden. Eventueel lang haar moet opgestoken worden en overtollige haargroei op armen en benen verwijderd, zodat iedere vorm van massage of bandagetechniek rechtstreeks op de huid kan worden uitgevoerd.

6. Rol en gedrag
Het model dient ten aanzien van de opdrachten een actieve participerende rol te spelen. Een proactieve rol (bijvoorbeeld handelen in woord of gebaar voordat de kandidaat of examinator een opdracht heeft gegeven) is niet toegestaan en wordt negatief beoordeeld. Het postactieve gedrag (nadat de kandidaat een handeling heeft afgerond) mag niet beoordelend zijn richting kandidaat of beïnvloedend richting examinator.

7. Ondersteuning van eventuele protesten
Een protest van de kandidaat tegen de procedurele gang van zaken tijdens de praktijkbeoordeling mag niet door het model ondersteund worden. Passages in protestbrieven waarbij een klagende kandidaat refereert aan waarnemingen of beoordelingen gedaan door het model zullen door de (toetsings)commissie genegeerd worden. Anderzijds zal de (toetsings)commissie, bij de beoordeling van een klacht van een kandidaat of examinator, ook nimmer het model benaderen om informatie te krijgen of navraag doen over zijn of haar beleving van de praktijkbeoordeling.