Home NGS toetsing Uitleg van de NGS-toetsing Gedragsregels model

Gedragsregels model

Gedragsregels model praktijktoetsing

 1. Wie is het model?
  Een model dat op dezelfde dag ook een praktijktoetsing moet doen (dus zelf ook kandidaat is), mag die dag geen model zijn. Een docent en/of opleider mogen geen model zijn bij de praktijktoetsing van een kandidaat.
   
 1. Gezondheid en aansprakelijkheid
  Het model is een gezond en voldoende vitaal persoon, die in staat is alle handelingen die de toetsing kenmerken te ondergaan en te verwerken (geen contra-indicaties). Voor eventuele fysieke of psychische schade ontstaan bij het model die al dan niet verband houden met handelingen die tijdens de toetsing zijn uitgevoerd aanvaardt het NGS geen aansprakelijkheid. Het NGS gaat er van uit dat dit gegeven bij het model bekend is en volledig aanvaard wordt.
   
 2. Beschikbaarheid
  Het model moet gedurende de gehele toetsing beschikbaar zijn voor de kandidaat die de toetsing moet afleggen en helpt desgevraagd bij het weer in orde brengen van de werkplek tussen de toetsingen of aan het einde daarvan.
   
 3. Kleding tijdens de toetsing
  Het model dient er voor te zorgen dat hij of zij tijdens de toetsing aanwezig is in praktische en functionele kleding, zodat de toetsing niet nodeloos vertraagd of belemmerd wordt door omkleedhandelingen. Aanbevolen wordt een trainingspak over de onderkleding. Hieraan is de eis te stellen dat bij het dragen ervan alle massageopdrachten onbelemmerd kunnen worden uitgevoerd. Sokken en slippers zijn in dit verband beter dan sportschoenen.
   
 4. Fysieke voorbereiding
  Het model mag geen huiddefecten vertonen die niet aangeraakt mogen worden. Eventueel lang haar moet opgestoken worden en overtollige haargroei op armen en benen verwijderd, zodat iedere vorm van massage of bandagetechniek rechtstreeks op de huid kan worden uitgevoerd.
   
 5. Rol en gedrag
  Het model dient ten aanzien van de opdrachten een actieve participerende rol te spelen. Een proactieve rol (bijvoorbeeld handelen in woord of gebaar waarbij de kandidaat opzettelijk wordt geholpen) is niet toegestaan en wordt negatief beoordeeld. Het postactieve gedrag (nadat de kandidaat een handeling heeft afgerond) mag niet beoordelend zijn richting kandidaat of beïnvloedend richting beoordelaar.
   

Ondersteuning van eventuele protesten
Een protest van de kandidaat tegen de procedurele gang van zaken tijdens de toetsing mag niet door het model ondersteund worden. Passages in protestbrieven waarbij een klagende kandidaat refereert aan waarnemingen of beoordelingen gedaan door het model zullen door de (toetsings)commissie genegeerd worden. Anderzijds zal de (toetsings)commissie, bij de beoordeling van een klacht van een kandidaat of beoordelaar, ook nimmer het model benaderen om informatie te krijgen of navraag doen over zijn of haar beleving van de toetsing.