Home Wkkgz

Wkkgz

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Val ik als masseur onder de wet?

Dat ligt eraan wat je doet. Behandel je cliënten met gezondheidsklachten, dan val je onder de Wkkgz.

  • Losmaken van spieren door een (sport)masseur, het geven van ontspanningsmassages en de gebruikelijk door sportmasseurs/sportverzorgers uitgevoerde handelingen, gericht op blessurepreventie vallen niet onder de Wkkgz. Onder ‘losmaken van spieren’ vallen zowel sederende als stimulerende massages en blessurepreventie.
  • Handelingen die verder gaan dan sederende en stimulerende massages en blessurepreventie, zoals behandelingen gericht op genezing of handelingen ten gevolge waarvan individuele cliënten een aanmerkelijke kans op schade lopen, vallen wel onder de Wkkgz. Komt er dus en cliënt met een zorgvraag bij je dan val je al snel onder de wet.

    Een handige vuistregel is:

Kun jij met jouw behandeling lichamelijke- of geestelijke schade aanbrengen bij cliënten? Dan dien je te voldoen aan de Wkkgz. Schade klinkt als iets ‘groots’, maar je kunt door een klein foutje al snel iemand ‘schade’ toebrengen.. Je kunt denken aan een onzorgvuldige handeling, nalatigheid, onjuiste advisering en dergelijke, bij werkzaamheden die direct verband houden met de beroepsuitoefening (behandeling). Bijvoorbeeld: je mist een rode vlag, start een behandeling en de klachten van de client worden alleen maar erger.

Meer informatie lees je op:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/documenten/brochures/2016/12/23/val-ik-onder-de-wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg.

Ik val onder de WKKGZ. Waar moet ik aan voldoen?

In het kader van de wet moet je:
1. een klachtenregeling hebben;
2. de beschikking hebben over een klachtenfunctionaris;
3. aangesloten zijn bij een geschilleninstantie.

Het NGS biedt de mogelijkheid om je aan te sluiten bij de ‘NGS Klachtenservice Wkkgz. Je leest er alles over op: www.ngsmassage.nl/klachtenservice en www.ngsmassage.nl/klachtenservice/veelgestelde-vragen-klachtenservice.

Daarnaast dien je te voldoen aan de andere onderdelen uit de wet. We hebben ze voor je op een rij gezet in een handig document.

Andere wetgeving

Val je onder de reikwijdte van de Wkkgz dan zul je ook aan andere wetten moeten voldoen. 

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Het doel van de Wtza is om alle zorgaanbieders beter in beeld te krijgen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Val je onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dan zul je moeten voldoen aan de Wtza. Lees alles over de Wtza

Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).

Alle zorgaanbieders in Nederland zijn wettelijk verplicht om patiënten en cliënten elektronische inzage te geven in hun medische dossiers. Deze verplichting is vastgelegd in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Val je onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dan zul je moeten voldoen aan de Wabvpz. Lees alles over de Wabvpz.

Meer informatie

Meer informatie over de wet lees je op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg