Home Over het NGS Licentiebeleid en verlengen Reanimatie en EHBO

Reanimatie en EHBO

Is het hebben van een EHBO en/of reanimatiediploma verplicht om examen te kunnen doen.

1. Het hebben van een EHBO diploma is niet verplicht.
2. Het hebben van een reanimatiebewijs wel (dit kan onderdeel zijn van EHBO). 

Reanimatiebewijs (voor zowel de sport- sportzorg als wellnessmasseur)

Een geldig reanimatiebewijs is verplicht om examen te kunnen doen. De volgende certificaten of diploma's zijn akkoord: 

 • Reanimatie certificaten erkend door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) 
 • Diploma Nederlandse Hartstichting
 • Diploma Ambulanceverpleegkundige
 • Diploma Spoedeisende hulp verpleegkundige
 • Certificaat Hartbewaking
 • Medic & Fire First Aid ® Europe
 • Diploma EHBO; Het Oranje Kruis
 • Rode Kruis (Uitgebreide Eerste Hulp is inclusief AED)
 • ​NIKTA
 • Medprevent
 • Livis (Graag attenderen wij u erop dat alleen certificaten van het Oranje Kruis worden geaccepteerd door het NGS)
  Er zijn wat onduidelijkheden over de erkenning van reanimatiecertificaten uitgegeven door Livis. Livis geeft zowel eigen certificaten uit als certificaten van het Oranje Kruis.

LET op BLS-kinderen of EHBO bij kinderen wordt NIET erkend.

Zoek een reanimatiecursus

 • Nederlandse Hartstichting
 • Reanimatie certificaten erkend door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Op deze website vink je ‘BLS’ aan en vul je je postcode in. BLS staat voor Basic Life Support. Voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren. Indien het opleidingsinstituut is erkend door de NRR mag het opleidingsinstituut het logo van de NRR voeren op het certificaat. Indien de opleiding door een erkend instructeur wordt gegeven kan de instructeur de cursist aanmelden bij de NRR, kosten € 5,-, waarna de cursist digitaal het certificaat krijgt toegezonden.

EHBSO (alleen voor sportmasseurs)

In tegenstelling wat vaak beweerd wordt is het hebben van een EHBO-diploma niet verplicht voor het examen sportmassage en sportmasseur (2020). Wel zul je moeten aantonen dat je in staat bent letsels van het houdings- en bewegingsapparaat te herkennen en adequaat te behandelen. Dit wordt onderverdeeld in:

1. Algemeen wondletsel
2. Sportletsel
3. Kramp

Kennis van bovenstaande onderwerpen (1 t/m 3) kun je op twee manieren vergaren: 

1. Via de opleider. Vraag altijd aan de opleider welke onderdelen deze aanbiedt. Indien de opleider niet alle onderdelen aanbiedt dan zal deze je vertellen waar je deze kunt wel kunt opdoen. 

2. Via een EHBO-diploma. Ben je in het bezit van een EHBO diploma/certificaat dan krijg je vrijstelling voor de onderdelen 'Algemene (wond)letsels' en 'sportletsel'.

Geldige diploma’s zijn :

 • Oranje Kruis (Eerste Hulp én verbandleer en kleinen ongevallen én eerste hulp bij sportongevallen)
 • Rode Kruis (Uitgebreide Eerste Hulp is inclusief AED)
 • Medic First Aid 
 • MFA/EHV basis, basis plus

Toetsing theorie
De theorie wordt getoetst in je theorie-examen. Vragen bij het onderdeel 'massagetheorie'.

Toetsing praktijk sportmassage
De praktijk wordt getoetst door de opleider middels het protocol EHBSO. Het protocol moet voldoende zijn op alle onderdelen, afgetekend zijn door de opleider en toegevoegd worden aan het portfolio.

Toetsing praktijk sportmasseur (2020):
De praktijk wordt getoetst tijdens het tweede gedeelte van de praktijkbeoordeling voer je het volgende werkproces uit bij een voor jou onbekend persoon:
W10 Past EHBO en reanimatie toe (10 minuten).
Voor het uitvoeren van het werkproces W10 ontvangt je van de beoordelaar een opdracht die betrekking heeft op EHBSO. Als je in het bezit bent van een EHBO diploma krijg je vrijstelling voor de praktijkbeoordeling van werkproces W10.

 

Vergoeding voor reanimatiecursus

In veel aanvullende pakketten van zorgverzekeraars krijg je een vergoeding voor een reanimatiecursus/herhaling. 
Zo ontvang je via Zilveren Kruis Aanvullend 2, 3 en 4 een vergoeding van € 115,00 per jaar voor een reanimatie of EHBO-cursus.
Ook Menzis, VGZ en CZ bieden vergoedingen! Check je voorwaarden voor de vergoeding!