Home Het NGS Wat doet het NGS?

Wat doet het NGS?

Wat doet het NGS?

Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) is de leden-, branche- en examenorganisatie van en voor alle sport-, sportzorg- en wellnessmasseurs in Nederland.

Het NGS steunt op drie pijlers:

1. Ledenorganisatie
2. Brancheorganisatie
3. Examenorganisatie

1. Ledenorganisatie

Het NGS zorgt ervoor dat masseurs een kwalitatief goede opleiding kunnen volgen. Dit doen we door opleidingen en opleiders te accrediteren op basis van de hoogste kwaliteitseisen. Klik voor een overzicht van erkende NGS-opleidingen.

Vakinhoud

Het NGS behartigt de beroepsbelangen van de sport-, sportzorg- en wellnessmasseurs in Nederland.  Het borgt en verbetert het handelen van de masseurs in de beroepspraktijk en versterkt de ontwikkeling van het vak/kennisdomein door trends en ontwikkelingen in de maatschappij nauwlettend in de gaten te houden.

Het NGS:

Ook adviseert het NGS haar leden over wet- en regelgeving, verzekeringen, naamgeving en imago.

Speerpunt voor de komende jaren is een helder en duidelijk opleidings- en licentiebeleid neer te zetten zodat het helder is voor elk masseur waar men  terecht kan voor de beste opleiding en wanneer eenmaal het diploma behaald is, hoe dit diplomawaardig blijft.

2. Brancheorganisatie

Het NGS behartigt als ledenorganisatie de belangen van ruim 5.000 sport-, sportzorg- en wellnessmasseurs in Nederland. Het NGS vertegenwoordigt de branche in het contact met belangrijke partijen zoals: 

  • Overleg met de landelijke overheid
  • Zorgverzekeraars
  • NOC*NSF en sportbonden
  • Evenementenorganisatoren
  • Ketenpartners, zoals (sport)fysiotherapeuten en sportartsen

 

Speerpunt voor de komende jaren is het positioneren en profileren van de sport-, sportzorg- en wellnessmasseurs in de (sport)gezondheidszorg en  maatschappij, zodat o.a. cliënten de weg nog beter weten te vinden naar zowel de sport-, sportzorg- en wellnessmasseur. Ook richting sportevenementen zal de meerwaarde van de inzet van masseurs tijdens het evenement duidelijk worden gemaakt.​

 

3. Examenorganisatie

Het NGS is als examenorganisatie verantwoordelijk voor de examinering van toekomstige NGS-masseurs. Aan de hand van de kwalificatieprofielen heeft het NGS vastgesteld aan welke kwaliteitscriteria een NGS-masseur moet voldoen om te slagen voor het examen. Deze criteria staan verwoord in het document beschrijving toetsing en in de toelichting toetsingscriteria.