Home NGS-licentie Uitleg over de NGS-licentie

Uitleg over de NGS-licentie

Het NGS geeft licenties uit die het bewijs zijn van de bekwaam- en bevoegdheid van de masseur. Om de licentie geldig te houden moet een NGS-masseur zich blijven scholen en actief zijn in de praktijk. 

 

Wat moet ik doen om mijn NGS licentie te verlengen?

  De NGS-licentie voor sport- en wellnessmasseurs is 5 jaar geldig. ​Om de licentie voor de vervaldatum te kunnen verlengen dien je vier zaken te hebben afgerond: 

  1. 15 theoriepunten uit door het NGS geaccrediteerde scholingsactiviteiten
  2. 15 praktijkpunten uit werkzaamheden in de praktijk
  3. Inleveren geldig reanimatiebewijs in het jaar dat jouw NGS-licentie afloopt
  4. Betaling doen voor de nieuwe licentiepas


  Voor een persoonlijk overzicht van jouw licentie kijk je in het NGS-portaal

  1. 15 theoriepunten uit door het NGS geaccrediteerde scholingsactiviteiten

  Elke aanbieder (afdelingen, opleidingsinstituten en overige aanbieders) die denkt een goede scholing te hebben ontwikkeld kan hiervoor accreditatie aanvragen bij het NGS.  De accreditatiecommissie kijkt of de scholing past binnen het kwalificatieprofiel van de NGS-masseur. 

  • In de NGS-agenda in het NGS-portaal vind je een overzicht van geaccrediteerde scholingen, georganiseerd door NGS-afdelingen
   • Aanmelden voor deze scholingen doe je in het NGS-portaal
  • Via deze link tref je een overzicht van geaccrediteerde scholingen, georganiseerd door externe aanbieders.
   • Aanmelden voor deze scholingen doe je via de organisator. 
     

  2. 15 praktijkpunten uit werkzaamheden in de praktijk

  Door te werken in de praktijk kun je de 15 punten aan praktische vaardigheden behalen, Je ontvangt één accreditatiepunt als je een (gedeelte van een) dag werkzaam bent geweest in de praktijk. Werken in de praktijk kan op een aantal manieren: 

  • In een eigen praktijk;
  • Bij een sportvereniging, sportschool, wellnesscentrum, sauna etc.; 
  • Deelname aan evenementen.   


  Aantonen

  • Je toont werkzaamheden in de praktijk aan door het formulier 'Verklaring werkzaamheden in de praktijk' in te vullen.
  • Als je hebt deelgenomen aan een evenement via het NGS-massageteam dan hoef je niets door te geven. De massageteamleider levert een overzicht met deelnemers in bij het NGS en het punt /de punten wordt(en) worden bijgeschreven in het NGS-portaal. 
    

  Praktijkpunten door het doen van een scholing

  Een grote groep NGS-masseurs haalt praktijkpunten door deel te nemen aan evenementen. Helaas waren er afgelopen twee jaar door de coronacrisis, weinig tot geen evenementen. Daarom kun je vanaf heden ook praktijkpunten behalen door het volgen van een kort college over, en het inleveren van een NGS-clientendossier. 

  In het NGS-portaal kun je bij 'Bij- en Nascholing' deze scholingen vinden:

  • NGS Online college: SPORTMASSEUR - Cliëntendossier en beroepsspecifiek onderzoek sportmasseur
  • NGS Online college: WELLNESSMASSEUR - het maken van een cliëntendossier en de effecten van een massage


  Als je deze scholing hebt gevolgd ontvang je twee praktijkpunten. 

  3.Geldig reanimatiebewijs

  In het jaar dat jouw NGS-licentie verloopt voeg je in het NGS-portaal een geldig reanimatiecertificaat toe. Je hoeft dus niet ieder een jaar een reanimatiebewijs bij ons aan te leveren. Het NGS adviseert je wel om ieder jaar een herhalingscursus te doen. 


  4. Betaling licentiepas

  Als aan eisen 1,2 en 3 is voldaan kun je via het NGS-portaal de betaling voor de nieuwe licentiepas voldoen. Deze betaling verschijnt in het jaar dat jouw licentie afloopt en binnen 24 uur nadat aan alle eisen is voldaan. 

  • Leden: € 27,50 (excl. BTW, 21%)
  • Niet leden: 150,00 (exclusief BTW, 21%)


  Betalingen voor de licentie kunnen na 1 oktober via het portaal worden voldaan. Deze betaling zal automatisch worden aangemaakt wanneer er volledig is voldaan aan de bovenstaande punten. Je ontvangt na betaling in januari een nieuwe licentiepas.

  Kan ik vrijstelling voor onderdelen krijgen?

  • Door medische oorzaken of vanwege tijdelijk verblijf in buitenland voor werk (op basis van een werkgeversverklaring) kan dispensatie worden verleend voor het behalen van maximaal 6 studiepunten per 5 jaar. Het dispensatieverzoek wordt behandeld door het NGS.
  • BIG geregistreerde fysiotherapeuten ontvangen dispensatie voor de 15 studiepunten (theoretische punten) ‘bij- en nascholing passend bij het kwalificatieprofiel’. 
  • Individuele verzoeken voor dispensatie kunnen ter beoordeling worden voorgelegd aan het NGS.
  • Docenten die betrokken zijn bij een NGS geaccrediteerde opleiding ontvangen dispensatie tot maximaal 15 studiepunten ‘bij- en nascholing passend bij het kwalificatieprofiel’. Het NGS bepaalt aan de hand van opleidingscurriculum de dispensatie. Aanwezigheid bij de jaarlijkse NGS docentendag levert maximaal 3 van de 15 studiepunten ‘praktische vaardigheden’. 

                                                                                                                                                                        

  SCAS-certificering Sportzorgmasseur 

  De kwaliteitsborging van de sportzorgmasseurs is door het NGS ondergebracht bij een onafhankelijke partij (SCAS). Als Sportzorgmasseur heb je met je SCAS-certificering een verdieping op de sportzorgmasseur, hierdoor vervalt de licentie als sportmasseur. Op de website van de SCAS vind je alle informatie over het verlengen van de certificering.           

                                                            

   Meer informatie

   Mocht je naar aanleiding van deze informatie vragen hebben dan vernemen wij die graag. Je kunt deze mailen naar info@ngsmassage.nl of bellen naar 088 730 8500.​

   Volledig licentiebeleid in pdf