Home Opleiding NGS-masseur Wat doet de NGS-masseur?

Wat doet de NGS-masseur?

Wat doet de NGS-masseur?

Wil jij andere mensen blij maken? Dan is de opleiding tot NGS-masseur zeker iets voor jou! Het NGS kent drie soorten masseurs: de sportmasseur, de sportzorgmasseur en de wellnessmasseur. Op deze pagina lees je meer over wat een NGS-masseur is, wat je kunt met een NGS-diploma, maar ook:

 

Wat is het verschil tussen de sport-, sportzorg- en wellnessmasseur?

Wanneer je wilt starten met de opleiding tot NGS-masseur is het van belang om goed de verschillen te weten tussen rollen, verantwoordelijkheden en kerntaken van de verschillende masseurs.
 

Wat doet de sportmasseur?

De sportmasseur is iemand die zich beroepsmatig of in zijn vrije tijd bezig houdt met het begeleiden van sporters. Uitgangspunt van het handelen van de sportmasseur is het treffen van maatregelen ter verbetering van de fysieke gesteldheid van de sporter en ter voorkoming (van herhaling) van blessures.  De voornaamste handelingen van een sportmasseur zijn het masseren en tapen/bandageren.  Door de aard van de werkzaamheden krijgt de sportmasseur te maken met vertrouwelijke informatie. Hier gaat hij integer mee om. Hij vraagt toestemming aan de sporter wanneer hij gegevens, die het slagen van de behandeling vergroten, verstrekt aan derden. De sportmasseur kan zich inleven in de sporter en toont empathie en houdt daarbij een zekere afstand (beroepsethiek).

Wat doet de wellnessmasseur? 

Uitgangspunt van het handelen van de wellnessmasseur is de beleving en ontspanning van de cliënt. Het doel is om het welbevinden van de cliënt te vergroten. De voornaaamste handeling van een wellnessmasseur is het geven van een massage. Wellnessmasseurs leren verschillende soorten massages zoals aroma- en hotstonemassages. 

Wat doet de sportzorgmasseur? 

Uitgangspunt van het handelen van de sportzorgmasseur is het veilig sporten en de gezondheid van de sporter. De sportzorgmasseur is veelal het eerste aanspreekpunt van sporters en trainers bij pijntjes en klachten tijdens of als gevolg van het sporten en staat daarmee aan de basis van de sportzorgketen. Hij handelt bij of na een blessure met als resultaat dat de zorg aan geblesseerde sporters wordt verbeterd. Door de aard van de werkzaamheden krijgt de sportzorgmasseur te maken met vertrouwelijke informatie. Hier gaat hij integer mee om. Hij vraagt toestemming aan de cliënt wanneer hij gegevens, die het slagen van de behandeling vergroten, verstrekt aan derden. De sportzorgmasseur kan zich inleven in de cliënt, toont empathie en houdt daarbij een zekere afstand (beroepsethiek).

Door de aard van de werkzaamheden krijgt de wellnessmasseur te maken met vertrouwelijke informatie. Hier gaat hij integer mee om. De wellnessmasseur werkt nauwkeurig en zorgvuldig. Hij heeft een klantgerichte houding, kan zich inleven in de cliënt, toont empathie en houdt daarbij een zekere afstand (beroepsethiek).

De opleiding tot sportzorgmasseur is een verdieping op de opleiding tot sportmasseur. Deze opleiding is alleen te volgen als je een NGS-diploma tot NGS-sportmasseur hebt behaald. 

Rol en verantwoordelijkheden van de masseur

Als masseur heb je verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

De sportmasseur

 • De sportmasseur neemt basis functietesten af, informeert, adviseert, masseert, tapet en bandageert.
 • De sportmasseur werkt zelfstandig aan de hand van protocollen en is verantwoordelijk voor het behalen van het doel dat hij bij zijn sporter wil bereiken.
 • De sportmasseur heeft een ondersteunende en begeleidende rol naar de sporter toe daar waar het gaat om preventie van blessures en verbetering van de conditie van de sporter.
 • De sportmasseur legt gegevens vast zodat hij verantwoording kan afleggen aan de sporter. Daarnaast is het zijn verantwoordelijkheid dat de gegevens van zijn handelen inzichtelijk en overdraagbaar zijn aan anderen. De sportmasseur werkt samen met sportkader en (para-)medici binnen de vereniging.

 

De wellnessmasseur

 • informeert, adviseert en masseert cliënten. Hij is verantwoordelijk voor het welbevinden van de cliënt tijdens de massage.
 • is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie en de adviezen die hij geeft.
 • werkt zelfstandig aan de hand van protocollen en is verantwoordelijk voor het behalen van het doel dat hij bij zijn cliënt wil bereiken.
 • legt gegevens vast zodat hij verantwoording kan afleggen aan de cliënt. Daarnaast is het zijn verantwoordelijkheid dat de gegevens van zijn handelen inzichtelijk en overdraagbaar zijn aan anderen.
 • verwijst indien nodig door.

 

De sportmasseur

 • werkt zelfstandig aan de hand van protocollen en zoekt binnen de grenzen van zijn bevoegdheid oplossingen voor problemen.
 • is verantwoordelijk voor het behalen van het doel dat hij met zijn cliënt wil bereiken. De sportzorgmasseur neemt uitgebreide functietesten af, redeneert klinisch, informeert cliënten, masseert, handelt bij en na blessures en onderhoudt de eigen deskundigheid.
 • speelt een rol bij de preventie en behandeling van sportblessures.
 • legt gegevens vast zodat hij verantwoording kan afleggen aan de cliënt.
 • is het zijn verantwoordelijkheid dat de gegevens van zijn handelen inzichtelijk en overdraagbaar zijn aan anderen.
 • werkt in de sport(zorg)keten met verschillende deskundigen zoals de (sport)fysiotherapeut, (sport)podoloog/podotherapeut, (sport)diëtist, sportarts, huisarts. Kerntaken 

In onderstaand schema zijn de verschillen tussen de masseurs zichtbaar gemaakt. Een kruisje in onderstaand schema betekent niet dat de invulling van het werkproces precies hetzelfde is. De context waarbinnen een masseur werkt stelt verschillende eisen aan zijn functioneren en daarmee aan de invulling van het werkproces.
 

         Werkprocessen

          Wellnessmasseur       

        Sportmasseur            

         Sportzorgmasseur             

W1

Voert beroepsspecifiek onderzoek uit   

X

X

X

W2

Werkt samen in de sportzorg keten

  

X

W3

Geeft voorlichting en advies

X

X

X

W4

Stelt stappenplan op

X

X

X

W5

Voert massage uit

X

X

X

W6

Tapet en bandageert

 

X

X

W7

Handelt bij en na blessures

  

X

W8

Registreert en legt gegevens vast

X

X

X

W9

Evalueert werkwijze en resultaat

X

X

X

W10

Past EHBO en/of reanimatie toe

X
(alleen reanimatie)

X

X

Totaal aantal werkprocessen

7

8

10

 

Werkomgeving

Als masseur kun je op veel verschillende plaatsen werkzaam zijn. Er zijn masseurs die fulltime werkzaam zijn maar ook een hoop masseur die naast een fulltime baan in de avond uren masseren bij:

 • (Eigen) praktijk
 • Sportvereniging
 • Aan huis
 • Op evenementen
 • Sauna's / wellnesscentra
 • Sportschool
   

Het is ook mogelijk dat ja als sportzorgmasseur individuele sporters in je eigen praktijk behandelt. Je maakt onderdeel uit van een zorgketen. Je kan verbonden zijn aan sportmedische adviescentra en (medische) fitnesscentra / fitness preventiecentra.
 

Kwalificatieprofielen

In het kwalificatieprofiel zijn de kerntaken van de sport-, sportzorg- en wellnessmasseur uitgebreid beschreven en zijn de competenties benoemd.

 

Meer informatie over de opleiding

Een opleiding tot NGS-masseur volg je bij een NGS-erkende opleider. Voor meer informatie (duur, kosten etc) over de opleiding neem je direct contact met hen op.

Kijk hier voor meer informatie over de in houd opleiding en zoek naar een erkende opleider bij jou in de buurt.