Home NGS Gedrags- en Beroepscode

NGS Gedrags- en Beroepscode

NGS Gedrags- en Beroepscode

In de beroepscode zijn de waarden en normen van de beroepsgroep vastgelegd. Hoewel de taken per masseur in de praktijk kunnen verschillen, zijn de waarden en normen voor alle masseurs hetzelfde. Die waarden en normen maken duidelijk hoe je je beroep als masseur op een goede manier kunt uitoefenen. Belangrijke waarden zijn bijvoorbeeld: betrouwbaarheid, respect, eerlijkheid, rechtvaardigheid, niet schaden, respect voor de autonomie van de cliënt. De beroepscode helpt je bij je handelen en de verantwoording daarvan. Daarnaast maakt de beroepscode aan de buitenwereld duidelijk wat zij van jou als masseur mogen verwachten.
 

De beroepscode is een leidraad voor je handelen als professional en geeft aanknopingspunten om te bepalen hoe je je in je beroepsuitoefening als professional gedraagt. De code bied je ook handvatten om in complexe situaties een weloverwogen afweging te maken over wat goed handelen in deze situatie vraagt.

De beroepscode beschrijft niet in detail hoe je moet handelen. Het is belangrijk dat je altijd zelf nadenkt over de betekenis van de artikelen in specifieke situaties en dat je de beroepscode vertaalt naar je eigen situatie.

Aangezien masseurs op verschillende terreinen actief zijn en verschillende taken hebben, zijn sommige artikelen mogelijk niet op jou van toepassing. Omdat de artikelen voor anderen in de beroepsgroep wel van belang zijn staan ze in de Beroepscode.

De beroepscode is niet alleen bedoeld voor de momenten dat je met cliënten contact hebt. Ook daarbuiten is het aan te bevelen om rekening te houden met de waarden en normen van de beroepsgroep, bijvoorbeeld bij uitingen via sociale media of andere communicatiekanalen. Je bent medeverantwoordelijk voor het imago van je beroepsgroep.

De beroepscode geeft ook informatie aan ‘de buitenwereld’ over wat van de masseur in het algemeen kan worden verwacht en verlangd. Daarnaast dient de  beroepscode als maatstaf waaraan het handelen van de masseur kan worden getoetst door bijvoorbeeld een klachtencommissie, tuchtcommissie of rechter. 

Aanvullend op de Gedrags- en Beroepscode zijn er ook gedragscodes opgesteld voor de NGS massageteams en beoordelaars die aan het werk zijn tijdens de praktijkbeoordelingen. Onderstaand vind je de volledige gedragscode.