Home Accreditatie aanvragen

Accreditatie aanvragen

Op deze pagina tref je meer informatie aan betreffende het aanvragen van accreditatie voor scholingsactiviteiten.

Kosten aanvragen accreditatie

De kosten voor het aanvragen van accreditatie vind je in de prijslijst. Betaling geschiedt via iDEAL.
Voor afdelingen van het NGS zijn voor het aanvragen van accreditatie geen kosten verbonden. 

Accreditatiereglement

Het accreditatiereglement gaat over de accreditatie van scholingsactiviteiten waarmee studiepunten behaald kunnen worden. In dit reglement staat beschreven wat de beoordelingsregels zijn, hoe de aanvraagprocedure en bezwaarprocedure werken, hoe de accreditatiecommissie is samengesteld en welke eisen aan de leden hiervan worden gesteld. Dit accreditatiereglement dient door de Algemene Vergadering van het NGS te zijn vastgesteld. Klik voor het accreditatiereglement

Eigen verklaring

De accreditatieaanvraag wordt formeel vastgelegd door het accorderen van een eigen verklaring door de aanbieder van de scholingsactiviteit. Deze eigen verklaring is onderdeel van de digitale accreditatieaanvraag. Er zijn twee soorten eigen verklaringen. 

Aanvragen accreditatie door afdelingen/scholingsaanbieders

Je kan accreditatie aanvragen voor een bij/nascholingsactiviteit via het digitale aanvraagformulier
Binnen acht weken verneem je of de bij/nascholingsactiviteit is geaccrediteerd. 

Aanvragen accreditatie door masseurs

Als lid van het NGS kan je accreditatie aanvragen voor een gevolgde scholingsactiviteit. Dit kan digitaal via www.ngsmassage.nl/aanvraag

De aanvraag moet ten minste voorzien zijn van de volgende bijlagen:

  • programma met tijdsindeling / aantal scholingsuren en docenten/sprekers;
  • PR-folder (eventueel in concept) met daarin ten minste informatie over doel, doelgroep en didactische werkwijze.

Bij een aanvraag door een individuele sportmasseur gelden de toegekende accreditatiepunten alleen voor dat individu. Als andere masseurs voor die activiteit ook accreditatiepunten willen moet er een aanvraag ingediend worden of aan de scholingsaanbieder gevraagd worden dit te doen, zodat het voor alle deelnemers geldt.
Wanneer je als masseur accreditatie aangevraagd hebt, krijg je via het NGS secretariaat uitsluitsel over de al dan niet toegekende accreditatiepunten.

Kwalificatieprofielen

Breng je nascholing onder de aandacht

Als organisator van nascholingen voor o.a. masseurs hoop je natuurlijk op zoveel mogelijk deelnemers. Graag helpen we je daarbij een handje. 
Voor € 599,00 breng je een geaccrediteerde scholing onder de aandacht van duizenden masseurs. 
Hoe? Lever bij ons informatie over je scholing aan en wij verspreiden deze via: 

Meer weten of geïnteresseerd. Neem contact op met het NGS via Danny de Beer (info@ngsmassage.nl of 088 730 85 00). 

Vragen of opmerkingen

Mocht je vragen hebben over de accreditatieprocedure of het invullen van het aanvraagformulier, dan kunt u contact opnemen met het NGS-bureau. Telefonisch op werkdagen: 088-7308500 of per email: info@ngsmassage.nl