Home NGS-licentie Accreditatie aanvragen als scholingsaanbieder

Accreditatie aanvragen als scholingsaanbieder

Stappen aanvragen accreditatie door scholingsaanbieders voor een nascholing

Aanvragen van accreditatie voor scholingen gaat via het NGS-portaal. Nog geen account als aanbieder van nascholingen voor het NGS-portaal? Maak dan eerst een account aan via: https://portaal.ngsmassage.nl/aanmaken-opleider.php. Let op: dit account is een ander account dan een eventueel persoonlijk account als lid van het NGS. 

  • Met de gegevens kun je vervolgens direct inloggen op: https://portaal.ngsmassage.nl/ om een aanvraag in te dienen Na inloggen ga je naar ‘Accreditatie aanvragen’ en vul je de gegevens van de scholing waar je accreditatie voor wilt aanvragen in.
  • Binnen 8 weken ontvang je een reactie van de NGS-accreditatiecommissie.
  • In het portaal vind je ook direct de facturen van de aanvragen en tref je een overzicht aan van de aanvragen die je hebt gedaan en wat de status is. 
  • Alle geaccrediteerde scholingen worden getoond op onze kaart met scholingen

 

Kosten aanvragen accreditatie

  • De kosten voor het aanvragen van accreditatie zijn € 75,00. 
  • Deze accreditatie is twee jaar geldig. 
  • Voor afdelingen van het NGS zijn voor het aanvragen van accreditatie geen kosten verbonden. 

 

Accreditatiereglement

Het accreditatiereglement gaat over de accreditatie van scholingsactiviteiten waarmee studiepunten behaald kunnen worden. In dit reglement staat beschreven wat de beoordelingsregels zijn, hoe de aanvraagprocedure en bezwaarprocedure werken, hoe de accreditatiecommissie is samengesteld en welke eisen aan de leden hiervan worden gesteld. Dit accreditatiereglement dient door de Algemene Vergadering van het NGS te zijn vastgesteld. Klik voor het accreditatiereglement

Opmerking voordat je accreditatie gaat aanvragen voor de sportmasseur: 

Het NGS kan alleen accreditatiepunten verlenen aan activiteiten die passen binnen het kwalificatieprofiel van de sport-, wellness en /of sportzorgmasseur. Deze kwalificatieprofielen kun je hieronder downloaden.

Activiteiten die pathologie behandelen worden afgewezen. Masseurs zijn niet gekwalificeerd om ziekten of aandoeningen te diagnosticeren of te behandelen. Uitgangspunt van het handelen van de sportmasseur is het treffen van maatregelen ter verbetering van de fysieke gesteldheid van de cliënt en ter voorkoming (van recidivering) van blessures bij cliënten. De sportmasseur neemt basis functietesten af, informeert, adviseert, masseert, tapet en bandageert cliënten. De sportmasseur heeft een ondersteunende en begeleidende rol naar de cliënt toe daar waar het gaat om preventie van blessures en verbetering van de conditie van de cliënt. Nascholingen over pathologieën kunnen als ze gericht zijn op herkenning / doorverwijzing. Nooit op behandeling door een sportmasseur.

 

Kwalificatieprofielen

 

Eigen verklaring en voorwaarden

De accreditatieaanvraag wordt formeel vastgelegd door het accorderen van een eigen verklaring door de aanbieder van de scholingsactiviteit. Deze eigen verklaring is onderdeel van de digitale accreditatieaanvraag. 

Breng je nascholing onder de aandacht

Als organisator van nascholingen voor o.a. masseurs hoop je natuurlijk op zoveel mogelijk deelnemers. Graag helpen we je daarbij een handje. 
Voor € 599,00 breng je een geaccrediteerde scholing onder de aandacht van duizenden masseurs. 
Hoe? Lever bij ons informatie over je scholing aan en wij verspreiden deze via: 

Meer weten of geïnteresseerd. Neem contact op met het NGS via Danny de Beer (info@ngsmassage.nl of 088 730 85 00). 

 

Vragen of opmerkingen

Mocht je vragen hebben over de accreditatieprocedure of het invullen van het aanvraagformulier, dan kunt u contact opnemen met het NGS-bureau. Telefonisch op werkdagen: 088-7308500 of per email: info@ngsmassage.nl