Home Accreditatie aanvragen

Accreditatie aanvragen

Op deze pagina treft u meer informatie betreffende het aanvragen van accreditatie voor scholingsactiviteiten.

Kosten aanvragen accreditatie

De kosten voor het aanvragen van accreditatie vindt u in de prijslijst. Betaling geschiedt via iDEAL.
Voor afdelingen van het NGS zijn voor het aanvragen van accreditatie geen kosten verbonden. 

Standaardvoorwaarden voor accreditatieaanvragen

De accreditatie van scholingsactiviteiten binnen het NGS komt onder de volgende voorwaarden tot stand. 

Eigen verklaring

De accreditatieaanvraag wordt formeel vastgelegd door het accorderen van een eigen verklaring door de aanbieder van de scholingsactiviteit. Deze eigen verklaring is onderdeel van de digitale accreditatieaanvraag. Er zijn twee soorten eigen verklaringen. 

Aanvragen accreditatie door afdelingen/scholingsaanbieders

Je kan accreditatie aanvragen voor een bij/nascholingsactiviteit via het digitale aanvraagformulier. 
Binnen acht weken verneemt u of uw bij/nascholingsactiviteit is geaccrediteerd. 

Aanvragen accreditatie door masseurs

Als lid van het NGS kan je accreditatie aanvragen voor een gevolgde scholingsactiviteit. Dit kan digitaal via www.ngsmassage.nl/aanvraag

De aanvraag moet ten minste voorzien zijn van de volgende bijlagen:

Bij een aanvraag door een individuele sportmasseur gelden de toegekende accreditatiepunten alleen voor dat individu. Als andere masseurs voor die activiteit ook accreditatiepunten willen moet er een aanvraag ingediend worden of aan de scholingsaanbieder gevraagd worden dit te doen, zodat het voor alle deelnemers geldt.
Wanneer je als masseur accreditatie aangevraagd hebt, krijg je via het NGS secretariaat uitsluitsel over de al dan niet toegekende accreditatiepunten.

Kwalificatieprofielen

Vragen of opmerkingen

Mocht u vragen hebben over de accreditatieprocedure of het invullen van het aanvraagformulier, dan kunt u contact opnemen met het NGS-bureau. Telefonisch op werkdagen: 088-7308500 of per email: info@ngsmassage.nl