Home Het NGS Wie is de NGS-masseur®

Wie is de NGS-masseur®

De NGS-masseur®

'Masseur' nog altijd een vrij beroep. Iedereen kan én mag zich masseur noemen. Ook zonder gedegen opleiding en bij- en nascholingen. Om de kwaliteit van masseurs die lid zijn van het NGS zichtbaarder te maken, hebben we de NGS-masseur® laten deponeren als een beschermde merknaam. Alleen leden van het NGS mogen deze titel en logo van de NGS-masseur® voeren. 

ngs-masseur-leden

  • NGS-masseurs werken volgens de NGS gedrags- en beroepscode
  • In de beroepscode zijn de waarden en normen van de beroepsgroep vastgelegd. Hoewel de taken per masseur in de praktijk kunnen verschillen, zijn de waarden en normen voor alle masseurs hetzelfde. Die waarden en normen maken duidelijk hoe je je beroep als masseur op een goede manier kunt uitoefenen. Belangrijke waarden zijn bijvoorbeeld: betrouwbaarheid, respect, eerlijkheid, rechtvaardigheid, niet schaden, respect voor de autonomie van de cliënt.
  • NGS-masseurs zijn aangesloten bij een klachtenregeling. Bij klachten over (het handelen van) de masseur kan de client laagdrempelig zijn/haar klacht bespreken met een onafhankelijk klachtenfunctionaris en/of geschillencommissie.
  • NGS-masseurs die worden ingezet op evenementen zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid via een collectieve verzekering.
  • Het NGS geeft als landelijke brancheorganisatie licenties uit die het bewijs zijn van de bekwaam- en bevoegdheid van de masseur. Om de licentie geldig te houden moet een masseur zich blijven scholen. Met een NGS-licentie maakt de masseur kwaliteit zichtbaar. NGS-masseurs met een geldige licentie zijn zichtbaar op www.vindeenmasseur.nl

 

Achtergrond

Een aantal jaar geleden zijn we tot drie uitstroomprofielen gekomen: sportmasseur, sportzorgmasseur en wellnessmasseur. Maar eigenlijk passen die hokjes niet meer bij de huidige tijd”, zegt Anja Bruinsma, directeur van het NGS. Een sportmasseur behandelt niet alleen sporters. En een wellnessmasseur wordt door het publiek vaak geassocieerd met wellnesscentra, maar in een eigen praktijk doet de wellnessmasseur veel meer en andere behandelingen. Wellnessmasseurs begeven zich steeds vaker op de raakvlakken tussen welzijn, ontspanning en zorg. En dan zijn er nog masseurs die zowel sport- als wellnessmasseur zijn. Om ons breder te kunnen profileren is de naam NGS-masseur® bedacht.