Home Opleiding tot masseur Erkende opleidingsinstituten

Erkende opleidingsinstituten

Het NGS hanteert een erkenningenbeleid voor opleidingsinstituten. Met dit beleid streeft het NGS naar een hoogwaardige kwaliteit bij opleiders, Het NGS verwijst geïnteresseerden alleen naar erkende opleidingsinstituten. Deze instituten worden ook betrokken bij ontwikkelingen in de branche, examens en onderwijs. De opleidingsinstituten die voor het cursusjaar 2019 een NGS-erkenning hebben ontvangen zijn weergegeven op onderstaande kaart. Per opleidingsinstituut is aangegeven welke opleiding wordt aangeboden; sportmassage, wellnessmassage, sportzorgmassage en/of blessurepreventie.

Erkenning aanvragen als opleider

Opleiding Sportzorgmasseur

Je kunt bij de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS) een aanvraag indienen voor de accreditatie van een opleiding Sportzorgmasseur. Kijk op de website van de SCAS voor alle informatie. 

Opleidingen Sportmassage en Wellnessmassage

Als opleidingsinstituut kunt je een NGS-erkenning aanvragen via onderstaand aanvraagformulier. Dit betreft een interne erkenning en is nog van tijdelijke aard. In het kader van professionalisering en kwaliteitsverbetering heeft de NGS aan de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheid (SCAS ) gevraagd de opleidingsinstituten te gaan accrediteren. Dit zal vermoedelijk zijn beslag krijgen in de loop van 2019. Tot die tijd kunt je gebruik maken van de interne erkenning, echter zul je later dit jaar worden verzocht worden je aan te melden bij de SCAS. Het SCAS certificaat zal leidend zijn voor de NGS-erkenning.

Aanvraagformulier erkenning opleidingen Sportmassage en Wellnessmassage

Documenten behorende bij de aanvraag:

Gegevens opleidingsinstituut

Gegevens contactpersoon

De gegevens van de docenten en overige cursuslocaties dienen bijgevoegd te worden.