Home NGS toetsing Data, locatie en kosten NGS-toetsing

Data, locatie en kosten NGS-toetsing

Data, locatie en kosten toetsing

Je vind hier alles over de:

 1. Toetsingsdata 2022 
 2. Kosten NGS Toetsing 2022
 3. Locatie 
 4. Coronavirus en de NGS-toetsing
   

1. Toetsingsdata

   

  Data Kennistoets (sportmasseur en wellnessmasseur)

  De Kennistoets kun je op elk willekeurig moment doen op verschillende locaties in Nederland
  Maatregelen COVID-19 toetslocaties lees je verder bij coronavirus en de NGS toetsing


  Inleverdata Portfolio (sportmasseur, wellnessmasseur en sportzorgmasseur)

  Wanneer je de Kennistoets met een voldoende hebt afgerond kun je het portfolio inleveren. Afhankelijk van welke periode je de praktijktoetsing wilt doen dien je het portfolio vijf weken voor aanvang van een toetsingsperiode in te leveren (zie hieronder). 
   

  Praktijk toetsing (sportmasseur, wellnessmasseur en sportzorgmasseur)

  Er zijn een aantal periodes per jaar waarin je de praktijktoetsing kunt doen. Hieronder kan je de recente data vinden waarop wij de praktijk toetsing afnemen.
  Ook vermelden wij hier wanneer het porfolio dan uiterlijk ter beoordeling moet zijn verzonden. En wanneer je een link ontvangt (indien er een voldoende is behaald voor de kennistoets) om zelf je praktijkdatum in te plannen. Het doorgeven van een voorkeur heeft geen zin. Hier kunnen wij helaas geen rekening mee houden.
  Maatregelen COVID-19 tijdens NGS -praktijktoetsing  lees je verder bij coronavirus en de NGS toetsing
   

    Periode september 2022

    De praktijktoetsing wordt gehouden op zaterdag 10 september 2022

    • Om in september de praktijktoetsing te doen dien je het portfolio uiterlijk 5 augustus 2022 digitaal te hebben aangeboden te hebben ingeleverd bij het NGS.
    • Je ontvangt vervolgens op maandag 8 augustus 2022 een uitnodiging om de praktijktoetsing in te plannen.

    Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn kun je ons bellen via 088-7308500
     

    Periode november 2022

    De praktijktoetsing wordt gehouden op zaterdag 5 en 12 november 2022

    • Om in november de praktijktoetsing te doen dien je het portfolio uiterlijk 30 september 2022 digitaal te hebben aangeboden te hebben ingeleverd bij het NGS.
    • Je ontvangt vervolgens op maandag 3 oktober 2022 een uitnodiging om de praktijktoetsing in te plannen.

     

    2023

    Periode februari 2023

    De praktijktoetsing wordt gehouden op zaterdag 4 en 11 februari 2023

    • Om in februari de praktijktoetsing te doen dien je het portfolio uiterlijk 30 december 2022 digitaal te hebben aangeboden te hebben ingeleverd bij het NGS.
    • Je ontvangt vervolgens op maandag 2 januari 2023 een uitnodiging om de praktijktoetsing in te plannen.
      

     Periode april 2023

     De praktijktoetsing wordt gehouden op zaterdag 8 april 2023

    • Om in april de praktijktoetsing te doen dien je het portfolio uiterlijk 3 maart 2023 digitaal te hebben aangeboden te hebben ingeleverd bij het NGS.
    • Je ontvangt vervolgens op maandag 6 maart 2023 een uitnodiging om de praktijktoetsing in te plannen.​

     Periode juni 2023
    • De praktijktoetsing wordt gehouden op zaterdag 3 en 10 juni 2023
    • Om in juni de praktijktoetsing te doen dien je het portfolio uiterlijk 28 april 2023 digitaal te hebben aangeboden te hebben ingeleverd bij het NGS.
    • Je ontvangt vervolgens op maandag 1 mei 2023 een uitnodiging om de praktijktoetsing in te plannen.
      

    Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn kun je ons bellen via 088-7308500
     

    2. Kosten 2022

    Regelgeving dwingt ons onderscheidt te maken in de bedragen tussen CRKBO geregistreerde opleiders en niet CRKBO geregistreerde opleiders. Wij adviseren je bij jouw opleidingsinstituut na te vragen of zij CRKBO geregistreerd zijn zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan. 

      CRKBO
    geregistreerde opleider
    (1 okt 2021- 30 sept 2022)
    Niet-CRKBO
    geregistreerde opleider
    (1 okt 2021- 30 sept 2022)  

    Sportmasseur & Wellnessmasseur
      
    Toetsingspakket € 310,00€ 375,10
    Herkansing kennistoets € 89,00€ 107,70
    Herkansing portfoliobeoordeling € 35,00€ 42,35
    Herkansing praktijkbeoordeling € 190,00€ 229,90

    Sportzorgmasseur
      
    Toetsingspakket € 225,00€ 272,25
    Herkansing portfoliobeoordeling € 35,00€ 42,50
    Herkansing praktijkbeoordeling € 190,00€229,90
       
    Overige kosten  
    Extra kosten aangepaste kennistoets (* Dyslectische kandidaten, 30 minuten extra tijd)  € 26,00€ 31.46
    Extra kosten aangepaste kennistoets (**Slechtziende/Blinde kandidaten)  € 91,00€ 110,11


    * Voor dyslectische kandidaten kunnen de examencondities aangepast worden op grond van een verklaring van een deskundige (artikel 55 lid 2 van het Eindexamenbesluit VO), waarin is aangegeven welke maatregelen nodig zijn. Indien je gebruik wilt maken van deze mogelijkheid dien je een e-mail (info@ngsmassage.nl) te sturen met daarbij een (medische) verklaring.

    ** Voor slechtziende/blinde kandidaten hebben wij de mogelijkheid om de kennistoets te laten voorgelezen, dit kan op dit moment alleen plaats vinden in Bilthoven. 
     

    3. Locatie

    De praktijktoetsing wordt afgenomen op het NGS-bureau in Bilthoven
    Professor Bronkhorstlaan 26
    Bilthoven 


    4. Coronavirus en de NGS-toetsing

    Kennistoets: Maatregelen bij Lamark (toetslocatie)

    Maatregelen tegen Corona op toetslocaties vanaf 6 november:

    • Naleven richtlijnen RIVM (geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog, etc.)
    • Locaties zijn open op 50% capaciteit zodat 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden
    • Examenplekken worden vòòr iedere afname schoongemaakt, inclusief muis, toetsenbord en koptelefoon. Bij Lamark wordt het gebruik van een eigen headset aanbevolen.
    • Legitimatiebewijzen worden visueel gecontroleerd en niet aangenomen.
    • Minimaal 1,5 meter afstand houden, ook in de wachtruimte, is verplicht.
    • Toezichthouders die ziekteverschijnselen vertonen mogen niet aanwezig zijn op een toetslocatie.
    • Kandidaten die ziekteverschijnselen vertonen wordt de toegang ontzegd.
    • Handen wassen voor examen-afname verplicht.

    Bovenstaande maatregelen gelden voor alle toetslocaties (Lamark, Eureka en IP Campus)

    Aanvullend zijn de volgende regels bij Lamark van kracht:

    • Het gebruik van mondkapjes wordt door Lamark met ingang van 6 november a.s. opnieuw verplicht gesteld, kandidaten moeten zelf een mondkapje meenemen.  Kandidaten die geen mondkapje bij zich hebben moeten op locatie een wegwerpmondkapje pakken. De mondkapjesplicht geldt voor verplaatsingen binnen de examen-locatie. Zodra de kandidaat bezig is met zijn examen mag het mondkapje afgedaan worden. Uiteraard dient het mondkapje ook afgedaan te worden bij de identificatie van de kandidaat.
    • De surveillant/toezichthouder van Lamark moet ook een mondkapje dragen bij bewegingen op de toetslocatie.

    Lamark hanteert geen coulance in annuleringen en hanteert hier de standaard annuleringstermijn, je kan de toetsing kosteloos verplaatsen tot uiterlijk 7 dagen voor de toetingsdatum .
     

    Praktijktoetsing: Maatregelen NGS op praktijk locatie

    Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdagavond 2 november jl. en de aanvullende maatregelen die daaruit voortkomen,  willen we je een korte update geven omtrent de gang van zaken tijdens de NGS-toetsing.

    Praktijktoetsing november periode
    Wij vragen de kandidaten op de NGS-toetsing een mondkapje te dragen in de ruimte waar de praktijktoetsing plaatsvindt. 
    Bij ontvangst (een andere ruimte dan de praktijkruimte) hoeft dit nog niet, maar vragen wij het volgende:

    • handen te desinfecteren 
    • zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden van andere kandidaten.

    ​Daarnaast hebben de kandidaten en model de vragen uit de gezondheidscheck doorgenomen. Bij het antwoord JA op een vraag komt men niet naar de toetsing.

    Tip: Zorg voor een model in back-up, mocht je last-minute horen dat je model klachten vertoont, kan de praktijktoetsing toch plaats vinden.

    Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de kandidaat of model niet naar de NGS-toetsing komen. 

    1. Had u een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten, Verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies.
    2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
    3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een test) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
    4. Bent u in quarantaine omdat u:
    • een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld? 
    • bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied? (info op: www.wijsopreis.nl)
    • bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app? 


    Verder treffen we de volgende maatregelen op de NGS-locatie:

    • Er zullen op locatie voldoende beschermingsmaterialen aanwezig zijn
    • Banken/materialen zullen tussendoor worden gedesinfecteerd
    • Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn (symptomen van COVID). Dit houdt het volgende in: indien jij (of jouw model) klachten heeft die kunnen wijzen op Corona, dan kom je niet naar de toetsing. Je meldt dit tijdig (bel naar kantoor 088-7308500) 
    • De medewerkers van het NGS en beoordelaars hebben geen ziekteverschijnselen.
    • Wij bieden voldoende middelen om je handen te wassen/ te desinfecteren met handalcohol
    • Na iedere toetsing reinigen en desinfecteren we alle vervuilde oppervlakken en ruimtes waar je bent geweest.
    • We ventileren en/of luchten de ruimtes
    • We hebben minder massagetafels beschikbaar zodat er voldoende afstand genomen kan worden tot elkaar.
    • Wij verzorgen voldoende zit plaatsen binnen en buiten voor bij aanvang van de praktijktoetsing en het wachten op de uitslag. Zorg voor passende kleding aangezien er deuren en ramen open zullen staan in de wachtruimte.


    Annuleringen
    Wij hanteren onze annuleringsvoorwaarden, bij een aantoonbaar positieve coronatest (GGD) kan je de NGS-praktijktoetsing kosteloos annuleren. Stuur deze naar info@ngsmassage.nl