Home Clientendossiers

Clientendossiers

Cliëntendossier sportmasseur

Cliëntendossier wellnessmasseur

 

Beoordeling van het portfolio bij de NGS-toetsing
Je wordt toegelaten tot de praktijkbeoordeling wanneer de beoordeling van het portfolio voldoende is.  De portfoliobeoordeling is voldoende als aan de genoemde werkprocessen en de resultaten daarvan zijn voldaan. Dit betekent dat de beoordelaar heeft vastgesteld dat je op correcte wijze aan elk werkproces hebt voldaan.

Je wordt beoordeeld op de werkprocessen zoals beschreven in het protocol toetsing portfoliobeoordeling.