Home NGS toetsing Uitleg van de NGS-toetsing

Uitleg van de NGS-toetsing

Uitleg toetsing NGS-masseur

Op deze pagina vind je alle informatie over de inhoud en de manier waarop de NGS-toetsing wordt uitgevoerd. Tevens vind je hier belangrijke documenten m.b.t. de NGS-toetsing. Belangrijk is om de NGS toetscriteria en de toetsmatrijs goed door te lezen. Deze documentatie is leidend voor de volledige NGS-toetsing en beantwoord vragen die je wellicht hebt. 

Ga direct naar: 


Toetsingscriteria NGS-masseur en toetsmatrijs (Sport, Wellness, Sportzorg) 

Het NGS is als examenorganisatie verantwoordelijk voor de toetsing van toekomstige NGS-masseurs. Aan de hand van kwalificatieprofielen heeft het NGS vastgesteld aan welke kwaliteitscriteria een NGS-masseur moet voldoen om te slagen voor de toetsing. Deze criteria staan verwoord in de documenten 'NGS toetscriteria en 'NGS toetsmatrijs'.

Lees deze documenten goed door voor dat je aan de NGS-toetsing begint. 

NGS-masseur Sport en Wellness

NGS-masseur SportzorgWaaruit bestaat de NGS-toetsing (Sport, Wellness, Sportzorg)

Om het NGS-diploma Sport of Wellness te behalen dien je de drie onderdelen van de toetsing voldoende te hebben afgerond. Voor de toetsing van de Sportzorgmasseur moet je voldoen aan twee onderdelen (portfoliobeoordeling en praktijkbeoordeling).

De NGS-toetsing bestaat uit: 

 1. Kennistoets
 2. Portfoliobeoordeling
 3. Praktijkbeoordeling


1. Kennistoets (Sport, Wellnessmasseur)

Bij de kennistoets wordt nagegaan of je over vakkennis beschikt betreffende de werkprocessen. Elke vraag levert een bepaald aantal punten op. Deze punten staan vermeld bij iedere vraag in de toets. De kennistoets is voldoende als tenminste 65% van het maximale aantal te behalen punten is behaald. Om de kennistoets te kunnen doen meld je je vooraf aan als kandidaat bij het NGS. Na aanmelding ontvang je een e-mail met daarin een link om je aan te melden voor de kennistoets op een locatie bij jou in de buurt. 

Praktisch: 

 • Er is geen vrijstelling voor de kennistoets.
 • De kennistoets voor de Sport en de Wellness bestaat uit 50 vragen. 
 • Je hebt 60 minuten de tijd. 
 • De kennistoets kan tot 7 dagen vooraf kosteloos worden verplaatst. Stuur een email naar info@ngsmassage.nl met daarin een voorkeur voor de datum, en tijdstip.
 • Indien er binnen enkele dagen geen onregelmatigheden worden gemeld, wordt de uitslag van je kennistoets definitief. 
 • De kennistoets is niet inzichtelijk
 • Je ontvangt de definitieve uitslag vanuit het NGS binnen 10 werkdagen. Wanneer je een onvoldoende hebt behaald zal in de e-mail worden uitgelegd hoe je een herkansing kan aanvragen. Na het behalen van je kennistoets heb je één jaar de tijd om de portfoliobeoordeling met een voldoende af te ronden. 


2. Portfoliobeoordeling (Sport, Wellness, Sportzorg)

Wanneer je de kennistoets met een voldoende hebt afgerond kun je het portfolio digitaal inleveren. Afhankelijk van welke periode je de praktijkbeoordeling wilt doen dien je het portfolio vijf weken voor aanvang van een toetsingsperiode in te leveren. Klik hier voor alle data

Waar bestaat het portfolio uit: 

Voor de samenstelling van het portfolio voer je alle werkprocessen die van toepassing zijn voor jouw toetsing in de praktijk uit.  Deze vind je volledig beschreven in het document  'NGS Toetscriteria en toetsmatrijs'. Lees deze goed door!  

Inhoud portfolio: 

 1. NGS Cliëntendossier:
 • Sport: minimaal drie volledig en correct ingevulde NGS cliëntendossiers van de bovenste extremiteit, de onderste extremiteit en de romp,  uitgevoerd bij drie verschillende cliënten; met feedback van derden (bijvoorbeeld opleider, cliënt) mag verwerkt zijn in het evaluatie verslag of in een los document;
 • Wellness: minimaal vier volledig en correct ingevulde NGS cliëntendossiers, uitgevoerd bij vier verschillende cliënten. Minimaal één keer een klassieke massage en minimaal drie verschillende belevingsmassages met feedback van derden (bijvoorbeeld opleider, cliënt) mag verwerkt zijn in het evaluatie verslag of in een los document;
 • Sportzorg: minimaal vier volledig, correct en authentieke (=resultaten van de uitvoering) ingevulde NGS cliëntendossiers van een sporter met een klacht in het bovenste kwadrant, onderste kwadrant, waaruit blijkt dat handeling bij en na blessures bij een sporter correct zijn uitgevoerd. En voeg bewijs toe dat er voorlichting en advies is gegeven en bewijs van samenwerking in de sportketen. Uitgevoerd bij verschillende cliënten; met feedback van derden (bijvoorbeeld opleider, cliënt) mag verwerkt zijn in het evaluatie verslag of in een los document;

Alle  cliëntendossiers moeten verifieerbaar zijn, bij ondertekening van het cliëntendossier gaat de cliënt akkoord. Informeer de cliënt hier ook over bij ondertekening, zij kunnen ter verificatie worden gebeld.

2. een evaluatieverslag van 175 – 200 woorden;

3. een geldig en erkend reanimatie of EHBO-bewijs: dit kan een gewaarmerkte kopie van het certificaat/diploma zijn met een originele stempel en handtekening/paraaf van de instelling die het certificaat/diploma heeft uitgereikt. Indien je in het bezit bent van een geldig EHBO diploma krijg je tijdens de praktijkbeoordeling vrijstelling voor deel 2 van de toetsing (W10)

Handig!
Gebruik onze checklist om te bepalen of het portfolio compleet is. Niet-complete portfolio's worden namelijk niet in behandeling genomen. 


De opleider kan jou uiteraard adviseren en feedback geven, maar is niet verantwoordelijk voor het portfolio. Het is jouw portfolio en alleen jij draagt hier de verantwoording voor. Bij twijfel of vragen kun je altijd contact met het NGS opnemen. Dit voorkomt dat je onnodig een kans verspeelt. Immers een niet compleet portfolio wordt niet inhoudelijk beoordeeld, maar direct afgewezen. 

Hoe lever ik mijn portfolio in ter beoordeling? 

 • Je levert het portfolio digitaal in via het NGS-portaal. Klik hier voor een uitleg over het digitaal inleveren via NGS-portaal.
 • Het portfolio dient één document te zijn (via https://www.ilovepdf.com kun je verschillende PDF-bestanden samenvoegen tot één document).
 • Vul je het NGS-clientendossier via een bewerkbare PDF in, let dan goed op bij het opslaan. Om te zorgen dat de PDF niet bewerkbaar is na het opslaan, doe je het volgende: 
  • Ga in het menu naar 'Bestand'
  • Kies vervolgens 'Afdrukken'
  • Bij 'Printer' kies 'Print to PDF'
  • Klik op de knop 'Afdrukken'
  • Een pop-up 'Printuitvoer opslaan als' verschijnt.
  • Selecteer een bestandslocatie.
  • Klik op "Opslaan"

 

Beoordeling

 • Je wordt toegelaten tot de praktijkbeoordeling wanneer de beoordeling van het portfolio voldoende is.  De portfoliobeoordeling is voldoende als aan de genoemde werkprocessen en de resultaten daarvan zijn voldaan. Dit betekent dat de beoordelaar heeft vastgesteld dat je op correcte wijze aan elk werkproces hebt voldaan.
 • Na inlevering van het portfolio ontvang je op een later moment de uitnodiging voor de praktijkbeoordeling; ongeacht of je al een uitslag op jou portfoliobeoordeling hebt gehad.
 • Je ontvangt de beoordeling uiterlijk vijf werkdagen voor de eerste ronde van een periode praktijkbeoordeling.  Heb je een onvoldoende voor de portfoliobeoordeling dan kun je deze herkansen. Via het NGS-portaal kun je de betaling voor de herkansing verrichten en vervolgens kun je een nieuw portfolio uploaden.  Wij doen er alles aan om er voor te zorgen dat je voor de datum van de praktijkbeoordeling een herkansing kunt indienen en laten beoordelen. Echter dit is geen recht. Is er geen beoordeling van de herkansing dan vervalt de gekozen datum van de praktijkbeoordeling.
 • De portfoliobeoordeling kan twee keer worden herkanst.
 • Wanneer ook de tweede herkansing met een onvoldoende wordt beoordeeld, zul je een nieuw toetsingspakket moeten aanschaffen. Dit houdt in dat je ook de kennistoets opnieuw met een voldoende dient af te ronden. 
 • Je wordt beoordeeld op de werkprocessen zoals beschreven in de toetsmatrijs
 • Na het behalen van een voldoende voor de portfoliobeoordeling heb je één jaar de tijd om de praktijkbeoordeling met een voldoende af te ronden. 

3. Praktijkbeoordeling (Sport, Wellness, Sportzorg)

Wanneer de kennistoets en het portfolio met een voldoende zijn afgerond kun je deelnemen aan de praktijkbeoordeling. De praktijkbeoordeling wordt meerdere keren per jaar afgenomen op het NGS-bureau in Bilthoven. Je ontvangt de link voor het inschrijven van de praktijkbeoordeling op de aangegeven datum.

Hoe gaat de praktijkbeoordeling in zijn werk?​

Tijdens de praktijkbeoordeling voer je de volgende werkprocessen op een voor jouw onbekende sporter/cliënt uit. Naar de praktijkbeoordeling neem je dus een cliënt (model) mee. Het is belangrijk dat je jouw model selecteert op basis van een aantal gedragsregels

Sport
De totale tijdsduur van de praktijkbeoordeling (deel 1 en deel 2) is maximaal 90 minuten.

 • Werkproces 1: Voert beroepsspecifiek onderzoek uit (20 minuten)
 • Werkproces 2: Voert sportmassage uit (20 minuten)
 • Werkproces 3: Tapet en bandageert (20 minuten)
 • Werkproces 10: Past EHBO en reanimatie toe (10 min)
  • Werkproces 10 zal worden getoetst in deel 2 bij de praktijkbeoordeling. 
  • Als je in het bezit bent van een EHBO diploma krijg je vrijstelling voor de praktijkbeoordeling van werkproces 10, deze moet dan aantoonbaar zijn in je portfolio.
  • Voor het uitvoeren van het werkproces ontvang je van de beoordelaar een opdracht die betrekking heeft op EHBSO.
    

Wellness:
De totale tijdsduur van de praktijkbeoordeling is maximaal 80 minuten.

 • Werkproces 1: Voert beroepsspecifiek onderzoek uit (15 minuten)
 • Werkproces 5: Voert massage uit (45 minuten), onderverdeeld in
  • klassieke massage (ongeveer 20 minuten)
  • belevingsmassage (ongeveer 25 minuten)

De beoordelaar zal de opdracht ter plaatse aangeven

Sportzorg:
De totale tijdsduur van de praktijkbeoordeling is maximaal 60 minuten.

 • Werkproces 1: Voert beroepsspecifiek onderzoek uit (25 minuten)
 • Werkproces 7: Handelt bij en na blessures (25 minuten). Duur praktijkbeoordeling

De beschikbare tijd per werkproces wordt door jou zelfstandig ingedeeld. De praktijkbeoordeling eindigt met een reflectie-interview (maximaal 10 minuten) met de beoordelaar. De sporter/cliënt is niet aanwezig bij het reflectie-interview. 

 • De praktijkbeoordeling begint met een inleiding van ongeveer vijf minuten waarin de beoordelaar de gang van zaken toelicht.
 • Aansluitend heb je maximaal vijf minuten om de benodigde spullen klaar te leggen en kan de cliënt zich voorbereiden.
 • Het uitvoeren van bovengenoemde werkprocessen.
  • Sport: Afhankelijk van de uitkomst van het beroepsspecifiek onderzoek bepaal je welke sportmassage wordt uitgevoerd (werkproces 5) en welke tape/bandage wordt aangebracht (werkproces 6).
  •  Geeft het resultaat uit het beroepsspecifiek onderzoek geen aanleiding voor het uitvoeren van een sportmassage en/of het aanbrengen van een tape of bandage, dan zal de beoordelaar je sturen naar een opdracht voor het uitvoeren van deze twee werkprocessen (2 en 3).
 • Na het uitvoeren van bovengenoemde werkprocessen volgt er eventueel nog een reflectie-interview (maximaal 10 minuten) met de beoordelaar. Het reflectie interview gaat over de toetsingscriteria waarover nog twijfel bestaat of niet zijn waargenomen in de praktijk. De sporter/cliënt is hierbij niet aanwezig.
   
 • Je wordt beoordeeld op de werkprocessen zoals beschreven in de toetsmatrijs
 • De uitslag van de praktijkbeoordeling is gebaseerd op het uitvoeren van de opdrachten in de praktijk en het eventuele reflectie-interview samen.


Normering

Om te slagen moeten de praktijkbeoordeling (inclusief het reflectie-interview) voldoende zijn. Hiervoor moet op alle toetsingscriteria ‘minimaal voldaan’ zijn gescoord. Dit betekent dat de beoordelaar heeft vastgesteld dat je op correcte wijze aan elk toetsingcriterium hebt voldaan. Indien dit niet het geval is heb je recht op maximaal 2 herkansingen. Je zult per mail worden uitgenodigd of schrijf jezelf vast in voor een herkansing via de site. 

Uitslag en diploma

 • De uitslag wordt vastgesteld door de toetsingscommissie. ​
 • De uitslag van de praktijkbeoordeling is gebaseerd op het uitvoeren van de opdrachten in de praktijk en het reflectie-interview samen.
 • Je ontvangt het diploma Sport, Wellness of Sportzorgmasseur als de uitslag van de kennistoets, de portfolio- en praktijkbeoordeling voldoende zijn. 
 • De uitslag van de NGS-kennistoets is niet inzichtelijk.
 • Het protocol van de portfolio is 1 jaar in het NGS-portaal inzichtelijk en van praktijkbeoordeling is tot twee maanden na de uitslag opvraagbaar bij het NGS secretariaat (info@ngsmassage.nl) 


Bezwaar en beroep

Je kunt tegen de gang van zaken met betrekking tot de toetsing bezwaar aantekenen bij de toetsingscommissie. Tegen een beslissing op bezwaar van de toetsingscommissie of na een beslissing van de toetsingscommissie over fraude kun je beroep aantekenen. Informatie over bezwaar en over beroep staan in het toetsreglement van het NGS.  De email mag worden verzonden naar info@ngsmassage.nl ,t.a.v de toetsingscommissie.

 

Vragen? 

Voor vragen neem je telefonisch contact op met het NGS-bureau: telefoon 088 730 8500.