Home NGS toetsing Uitleg van de NGS-toetsing

Uitleg van de NGS-toetsing

Toetsing NGS-masseur®

Hier vind je meer informatie over de inhoud en de manier waarop de NGS-toetsing wordt uitgevoerd en belangrijke documenten om je NGS-diploma te behalen. Voor de volledigheid is het van belang om de beschrijving toetsing en toelichting toetsingscriteria goed door te lezen, deze documentatie is leidend voor de volledige NGS-toetsing.
 Beschrijving toetsing en toelichting toetsingscriteria voor de Sport, Wellness en Sportzorgmasseur

Het NGS is als examenorganisatie verantwoordelijk voor de toetsing van toekomstige NGS-masseur®. Aan de hand van de kwalificatieprofielen heeft het NGS vastgesteld aan welke kwaliteitscriteria een NGS-masseur® moet voldoen om te slagen voor de toetsing.


Deze criteria staan verwoord in het document beschrijving toetsing en in de toelichting toetsingscriteria. In het document vind je de volledige omschrijving van de toetsing, hier onder op de website vind je een samenvatting van NGS-Toetsing. 
Lees dit document goed door voor dat je aan de NGS-Toetsing begint!Waaruit bestaat de NGS-toetsing voor de Sport, Wellness en Sportzorgmasseur?

Om het NGS-diploma Sportmasseur of Wellnessmasseur te behalen dien je drie onderdelen voldoende te hebben afgerond, voor de toetsing van de Sportzorgmasseur moet je voldoen aan twee onderdelen (portfoliobeoordeling en praktijkbeoordeling), de volgende onderdelen zullen we verder omschrijven:
 

 1. Kennistoets
 2. Portfoliobeoordeling
 3. Praktijkbeoordeling
   

In het onderstaande schema kan je zien welk werkproces waar getoetst zal worden:
SP = Sportmasseur, WELL = Wellnessmasseur, SPZ = Sportzorgmasseur

 Werkprocessen

 1. Kennistoets

    2. Portfolio-beoordeling

   3. Praktijkbeoordeling/
Reflectieinterview

W1   Voert beroepsspecifiek onderzoek uit   SP/WELLSP/WELL/SPZSP/WELL/SPZ
 
W2

Werkt samen in de sportzorg keten

 SPZ 
W3

Geeft voorlichting en advies

SP/WELLSP/WELL/SPZ 
W4

Stelt stappenplan op

SP/WELLSP/WELL/SPZ 
W5

Voert (sport)massage uit

SP/WELLSP/WELL/SPZSP/WELL
W6

Tapet en bandageert

SPSP/SPZSP
W7

Handelt bij en na blessures

 SPZSPZ
W8

Registreert en legt gegevens vast

SP/WELLSP/WELL/SPZ 
W9

Evalueert werkwijze en resultaat

SP/WELLSP/WELL/SPZ 
W10

 Past EHBO en/of reanimatie toe

SP/WELLSP/WELL/SPZSP


1. Kennistoets Sportmasseur en Wellnessmasseur

Bij de kennistoets wordt nagegaan of je over vakkennis beschikt betreffende de werkprocessen. Elke vraag levert een bepaald aantal punten op. Deze punten staan vermeld bij iedere vraag in de toets, de kennistoets is voldoende als tenminste 65% van het maximale aantal te behalen punten is behaald.
 

 • Je hebt 60 minuten om deze vragen te beantwoorden. 
 • Er is  geen vrijstelling mogelijk voor de kennistoets.
 • De kennistoets sportmasseur bestaat uit 50 vragen. 
 • De kennistoets wellnessmasseur bestaat uit 40 vragen. 

Let op: Vanaf 1 september 2022 zullen de hoeveelheid vragen worden verhoogd, informeer hierover bij je opleider.​

Om de kennistoets te kunnen doen meld je je vooraf aan als kandidaat bij het NGS. De kennistoets zal worden afgenomen op een van de Lamark toetslocaties in Nederland.
De kennistoets kan tot 7 dagen vooraf kosteloos worden verplaatst. Stuur een email naar info@ngsmassage.nl met daarin een voorkeur voor de datum, en tijdstip.

Indien er binnen enkele dagen geen onregelmatigheden worden gemeld, wordt de uitslag van je kennistoets definitief. Je ontvangt de definitieve uitslag vanuit het NGS binnen 10 werkdagen. Wanneer je een onvoldoende hebt behaald zal in de e-mail worden uitgelegd hoe je een herkansing kan aanvragen.


2. Portfoliobeoordeling Sportmasseur, Wellnessmasseur en Sportzorgmasseur

Wanneer je de Kennistoets met een voldoende hebt afgerond kun je het portfolio inleveren. Afhankelijk van welke periode je de praktijktoetsing wilt doen dien je het portfolio vijf weken voor aanvang van een toetsingsperiode in te leveren (zie hier alle belangrijke data). 
 

Waar bestaat het portfolio uit: 
Voor de samenstelling van het portfolio voer je alle werkprocessen die van toepassing zijn voor jouw toetsing in de praktijk uit.  Deze vind je volledig beschreven in het document 'toelichting toetsingscriteria voor de Sport, Wellness en Sportzorgmasseur' Lees deze goed door! 

 1. NGS Cliëntendossier:
 • Sportmasseur: minimaal drie volledig en correct ingevulde NGS cliëntendossiers van de bovenste extremiteit, de onderste extremiteit en de romp,  uitgevoerd bij drie verschillende cliënten; met feedback van derden (bijvoorbeeld opleider, cliënt) mag verwerkt zijn in het evaluatie verslag of in een los document;
 • Wellnessmasseur: minimaal vier volledig en correct ingevulde NGS cliëntendossiers, uitgevoerd bij vier verschillende cliënten. Minimaal één keer een klassieke massage en minimaal drie verschillende belevingsmassages met feedback van derden (bijvoorbeeld opleider, cliënt) mag verwerkt zijn in het evaluatie verslag of in een los document;
 • Sportzorgmasseur: minimaal vier volledig, correct en authentieke (=resultaten van de uitvoering) ingevulde NGS cliëntendossiers van een sporter met een klacht in het bovenste kwadrant, onderste kwadrant, waaruit blijkt dat handeling bij en na blessures bij een sporter correct zijn uitgevoerd. En voeg bewijs toe dat er voorlichting en advies is gegeven en bewijs van samenwerking in de sportketen. Uitgevoerd bij verschillende cliënten; met feedback van derden (bijvoorbeeld opleider, cliënt) mag verwerkt zijn in het evaluatie verslag of in een los document;

Alle  cliëntendossiers moeten verifieerbaar zijn, bij ondertekening van het cliëntendossier gaat de cliënt akkoord. Informeer de cliënt hier ook over bij ondertekening, zij kunnen ter verificatie worden gebeld.

2. een evaluatieverslag van 175 – 200 woorden;

3. een geldig en erkend reanimatie of EHBObewijs (dit kan een gewaarmerkte kopie van het certificaat/diploma zijn met een originele stempel en handtekening/paraaf van de instelling die het certificaat/diploma heeft uitgereikt. Indien je in het bezit bent van een geldig EHBO diploma krijg je tijdens de praktijktoetsing vrijstelling voor deel 2 van de toetsing (W10)

De opleider mag je uiteraard adviseren en feedback geven, maar is niet verantwoordelijk voor het portfolio. Het is jouw portfolio en alleen jij draagt hier de verantwoording voor. Bij twijfel of vragen kun je altijd het NGS contacten, zodat je duidelijkheid verkrijgt en niet onnodig een kans verspeelt. Immers een niet compleet portfolio wordt niet inhoudelijk beoordeeld, wel direct afgewezen! 

Hoe lever ik mijn portfolio in ter beoordeling? 

 • Het portfolio dient één document te zijn. (Via https://www.ilovepdf.com kun je verschillende PDF-bestanden samenvoegen tot één document.) Let goed op dat het portfolio ook na samenvoegen 3 clientendossiers zijn. Sla je portfolio's goed op dat ze niet meer bewerkbaar zijn VOOR het samenvoegen; 
  • Ga in het menu naar 'Bestand'
  • Kies vervolgens 'Afdrukken'
  • Bij 'Printer' kies 'Microsoft Print to PDF'
  • Klik op de knop 'Afdrukken'
  • Een pop-up 'Printuitvoer opslaan als' verschijnt.
  • Selecteer een bestandslocatie.
  • Klik op "Opslaan"
 • Je levert het portfolio digitaal in via het NGS-portaal.


Beoordeling
Je wordt toegelaten tot de praktijkbeoordeling wanneer de beoordeling van het portfolio voldoende is.  De portfoliobeoordeling is voldoende als aan de genoemde werkprocessen en de resultaten daarvan zijn voldaan. Dit betekent dat de beoordelaar heeft vastgesteld dat je op correcte wijze aan elk werkproces hebt voldaan.

Je ontvangt de beoordeling hiervan uiterlijk vijf werkdagen voor de praktijkbeoordeling. Je wordt hierdoor in kennis gesteld door het NGS secretariaat. Je hebt in dit geval, tegen betaling, recht op twee herkansingen. Daarna vervalt het toetsingspakket.
Indien er tijdig een herkans zal worden ingeleverd bestaat de mogelijkheid dat je voor de gekozen praktijkdatum een 2e beoordeling hebt. Indien niet tijdig ingeleverd vervalt de praktijkdatum.

3. Praktijkbeoordeling Sportmasseur, Wellnessmasseur en Sportzorgmasseur

Wanneer de kennistoets en het portfolio met een voldoende zijn afgerond krijg je per e-mail een uitnodiging om de praktijkbeoordeling zelf in te plannen. De praktijktoetsing wordt meerdere keren per jaar afgenomen op het NGS-bureau in Bilthoven. 

Hoe gaat de praktijkbeoordeling in zijn werk?​
Tijdens de praktijkbeoordeling voer je de volgende werkprocessen op een voor jouw onbekende sporter/cliënt uit:
Let op:
Het is belangrijk dat je jouw model selecteert op basis van een aantal gedragsregels. Lees deze goed door.

Sportmasseur :
De totale tijdsduur van de praktijkbeoordeling (deel 1 en deel 2) is maximaal 90 minuten.

 • Werkproces 1: Voert beroepsspecifiek onderzoek uit (20 minuten)
 • Werkproces 2: Voert sportmassage uit (20 minuten)
 • Werkproces 3: Tapet en bandageert (20 minuten)
 • Werkproces 10: Past EHBO en reanimatie toe (10 min)
  • Werkproces 10 zal worden getoetst in deel 2 bij de praktijkbeoordeling. 
  • Als je in het bezit bent van een EHBO diploma krijg je vrijstelling voor de praktijkbeoordeling van werkproces 10, deze moet dan aantoonbaar zijn in je portfolio.
  • Voor het uitvoeren van het werkproces ontvang je van de beoordelaar een opdracht die betrekking heeft op EHBSO.

Wellnessmasseur:
De totale tijdsduur van de praktijkbeoordeling is maximaal 80 minuten.

 • Werkproces 1: Voert beroepsspecifiek onderzoek uit (15 minuten)
 • Werkproces 5: Voert massage uit (45 minuten), onderverdeeld in
  • klassieke massage (ongeveer 20 minuten)
  • belevingsmassage (ongeveer 25 minuten)

De beoordelaar zal de opdracht ter plaatse aangeven

Sportzorgmasseur:
De totale tijdsduur van de praktijkbeoordeling is maximaal 60 minuten.

 • Werkproces 1: Voert beroepsspecifiek onderzoek uit (25 minuten)
 • Werkproces 7: Handelt bij en na blessures (25 minuten). 

 

Duur praktijkbeoordeling

De beschikbare tijd per werkproces wordt door jou zelfstandig ingedeeld. De praktijkbeoordeling eindigt met een reflectie-interview (maximaal 10 minuten) met de beoordelaar. De sporter/cliënt is niet aanwezig bij het reflectie-interview. 

 • De praktijkbeoordeling begint met een inleiding van ongeveer vijf minuten waarin de beoordelaar de gang van zaken toelicht.
 • Aansluitend heb je maximaal vijf minuten om de benodigde spullen klaar te leggen en kan de cliënt zich voorbereiden.
 • Het uitvoeren van bovengenoemde werkprocessen.
  • Sportmasseur: Afhankelijk van de uitkomst van het beroepsspecifiek onderzoek bepaal je welke sportmassage wordt uitgevoerd (werkproces 5) en welke tape/bandage wordt aangebracht (werkproces 6).
  •  Geeft het resultaat uit het beroepsspecifiek onderzoek geen aanleiding voor het uitvoeren van een sportmassage en/of het aanbrengen van een tape of bandage, dan zal de beoordelaar je sturen naar een opdracht voor het uitvoeren van deze twee werkprocessen (2 en 3).
 • Na het uitvoeren van bovengenoemde werkprocessen volgt er eventueel nog een reflectie-interview (maximaal 10 minuten) met de beoordelaar. Het reflectie interview gaat over de toetsingscriteria waarover nog twijfel bestaat of niet zijn waargenomen in de praktijk. De sporter/cliënt is hierbij niet aanwezig.
   
 • Je wordt beoordeeld op de werkprocessen zoals beschreven in het protocol toetsing praktijkbeoordeling.
 • De uitslag van de praktijkbeoordeling is gebaseerd op het uitvoeren van de opdrachten in de praktijk en het eventuele reflectie-interview samen.


Normering

Om te slagen moeten de praktijkbeoordeling (inclusief het reflectie-interview) voldoende zijn. Hiervoor moet op alle toetsingscriteria ‘minimaal voldaan’ zijn gescoord. Dit betekent dat de beoordelaar heeft vastgesteld dat je op correcte wijze aan elk toetsingcriterium hebt voldaan. Indien dit niet het geval is heb je recht op maximaal 2 herkansingen. Je zult per mail worden uitgenodigd of schrijf jezelf vast in voor een herkansing via de site. 
 

Uitslag en diploma

 • De uitslag wordt vastgesteld door de toetsingscommissie. ​
 • De uitslag van de praktijkbeoordeling is gebaseerd op het uitvoeren van de opdrachten in de praktijk en het reflectie-interview samen.
 • Je ontvangt het diploma Sportmasseur als de uitslag van de kennistoets, de portfolio- en praktijkbeoordeling voldoende zijn. 
 • De protocollen van de portfolio- en praktijkbeoordeling zijn tot twee maanden na de uitslag opvraagbaar bij het NGS secretariaat (info@ngsmassage.nl) 


 

Bezwaar en beroep

Je kunt tegen de uitslag en/of gang van zaken met betrekking tot de toetsing bezwaar aantekenen bij de toetsingscommissie. Tegen een beslissing op bezwaar van de toetsingscommissie of na een beslissing van de toetsingscommissie over fraude kun je beroep aantekenen. Informatie over bezwaar en over beroep staan in het toetsreglement van het NGS.  De email mag worden verzonden naar info@ngsmassage.nl ,t.a.v de toetsingscommissie 

Vragen? 

Voor vragen neem je telefonisch contact op met het NGS-bureau: telefoon 088 730 8500.