Home Leden Klachtenservice NGS

Klachtenservice NGS

Iedereen heeft recht op goede zorg. Wanneer mensen ontevreden zijn over de zorg dan moeten zij dit kunnen uiten. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen. En zij willen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. Zorgverleners leren van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg. Doel van de Wkkgz is dan ook: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren.

Val ik als masseur onder de wet?

Uit nadere informatie van het Ministerie van VWS hebben wij begrepen dat handelingen die niet op het herstel van ziekte of gezondheidsklachten zijn gericht, buiten de Wkkgz vallen. Als je jezelf beperkt tot het losmaken van spieren en het geven van ontspanningsmassages, val je niet onder de Wkkgz. Behandel je cliënten met gezondheidsklachten, dan val je er wel onder. 

Ik val onder de Wkkgz, waar moet ik aan voldoen? 

In het kader van de wet moet je: 
1. een klachtenregeling hebben;
2. de beschikking hebben over een klachtenfunctionaris;
2. aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. 

Het NGS biedt je de mogelijkheid om je aan te sluiten bij de ’NGS Klachtenservice’. Door aansluiting voldoe je aan:  
1. het hebben van een klachtenregeling, speciaal ontwikkeld voor masseurs;
2. de mogelijkheid om gebruik te maken van een klachtenfunctionaris: mevrouw Corine Ottevanger;
3. aansluiting bij de Stichting Geschillencommissie EZa.

Meer over de wet: wat gebeurt er bij een klacht? 

1. Bespreken klacht tussen cliënt en masseur
Heeft ouw cliënt een klacht, dan heeft het de voorkeur dat de cliënt deze klacht in eerste instantie met jou bespreekt.  
Een klacht kan te maken hebben met een behandeling die je hebt gegeven, of met de manier waarop je met een cliënt omgaat of met bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid.
Kom je er samen met de cliënt niet uit of vindt de cliënt het lastig om de klacht met te bespreken, dan verwijs je de cliënt naar de klachtenfunctionaris. De cliënt kan de lacht schriftelijk indienen via klacht@ngsmassage.nl

2. De klachtenfunctionaris 
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. Samen met de cliënt zoekt de klachtenfunctionaris naar een oplossing van de klacht of het probleem. Indien mogelijk probeert de klachtenfunctionaris de cliënt en de masseur te helpen de klacht samen op te lossen (bemiddeling). Als dit niet lukt verwijst de klachtenfunctionaris de cliënt door naar de Geschillencommissie EZa.

3. De geschillencommissie 
Alleen als de cliënt en de masseur er met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomen kan de cliënt een uitspraak over de klacht vragen bij de Geschillencommissie EZa. Bijvoorbeeld om te horen of de klacht terecht is, of omdat de cliënt wilt dat er een advies aan de masseur wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. Ook kan het zijn dat een cliënt schade heeft opgelopen door het handelen van een masseur  en om een schadevergoeding vraagt. Ook daarover kan een Geschillencommissie een uitspraak doen.

Stel dat een cliënt een schadevergoeding van je eist en de Geschillencommissie geeft de cliënt gelijk, dan zijn de kosten voor dit verloren geschil en de eventuele schadevergoeding (maximaal € 25.000) als gevolg van een uitspraak van de geschillencommissie niet automatisch gedekt als je bent aangesloten bij NGS-Klachtenservice. Je hebt hiervoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsrechtsbijstandverzekering nodig.

Beroepsaansprakelijkheid

Je kunt zelf kiezen waar je deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsrechtsbijstandverzekering wilt afsluiten. Informeer wel bij jouw verzekering of deze ook de kosten van een Wkkgz-procedure dekt. Het NGS heeft een samenwerking met Balens verzekeringen. Speciaal voor het NGS heeft Balens verzekeringen een pakket samengesteld dat de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid en de beroepsrechtsbijstand dekt (inclusief de Wkkgz-procedure). Lees meer over de beroepsaansprakelijkheid

Aanmelden NGS-Klachtenservice en kosten

Het jaartarief 2017 is voor NGS-leden € 30,- inclusief btw. Niet-leden betalen € 50,- inclusief btw. In dit bedrag zijn inbegrepen het gebruik maken van de klachtenregeling, het gebruik maken van de klachtenfunctionaris en het gebruik maken van de Geschillencommissie EZa. Klik om je aan te melden.

Eigen praktijk met andere masseurs

Indien in jouw eigen praktijk behalve jij ook andere (sport)masseurs werkzaam zijn, dien je  erop toe te zien dat deze (sport)masseurs zich individueel aansluiten bij de NGS-klachtenservice en ook een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben of afsluiten. 

Informeren cliënten 

Wanneer je jezelf aansluit bij de NGS-Klachtenservice ontvang je van ons teksten die je kunt gebruiken om jouw cliënten te informeren over wat zij kunnen doen als zij ontevreden zijn of een klacht in willen dienen. 

Vragen

Als je nog vragen heeft kunt je contact opnemen met het NGS via info@ngsmassage.nl.  Telefonisch: 088 - 730 8500.