Home Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

Een fout waarvoor je aansprakelijk wordt gesteld, kan leiden tot een forse claim. Een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering is daarom onmisbaar.  Om die reden is het NGS een samenwerking aangegaan met Balens. Speciaal voor het NGS heeft Balens een pakket samengesteld dat het volgende dekt (inclusief Wkkgz):

1. Beroepsaansprakelijkheid. Dit is de aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten die worden gemaakt in de uitoefening van jouw  beroep. Bij fouten kan worden gedacht aan een onzorgvuldige handeling, nalatigheid, onjuiste advisering en dergelijke, bij werkzaamheden die direct verband houden met de beroepsuitoefening (behandeling).
2. Bedrijfsaansprakelijkheid. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heb je nodig om het algemene aansprakelijkheidsrisico te dekken, dat niet direct te maken heeft met de behandeling van een patiënt. Het van de trap vallen door een loszittende trede of het in elkaar zakken van uw behandeltafel zijn daar eventuele voorbeelden van.  
3. Productaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid als gevolg van de verkoop van producten aan patiënten en niet-patiënten.

Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering is voor de hierboven genoemde vormen van aansprakelijkheid in de meeste gevallen niet toereikend. De verzekering moet bovendien afgestemd zijn op de grootte van de praktijk. Onderverzekering is een van de valkuilen bij een groeiende praktijk.

Balens biedt ook andere verzekeringen aan, zoals een brand- en inboedelverzekering die zijn afgestemd op de praktijkruimte en werkzaamheden van de masseur. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat ook de apparatuur onder de dekking valt. Datzelfde geldt voor een persoonlijke ongevallen- en ziekteverzekering. Balens biedt een volledig pakket voor de masseur. 

Beroepsaansprakelijkheid en Wkkgz

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die op 1 januari 2017 in werking is getreden. De Wkkgz verplicht alle zorgaanbieders dat ze over een klachtenreglement en een onafhankelijke klachtenfunctionaris beschikken. Tevens moeten alle zorgaanbieders aangesloten zijn bij een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Lees meer over de betekenis van deze wet voor jou als masseur

De kosten voor een verloren geschil en de eventuele schadevergoeding (maximaal € 25.000) als gevolg van een uitspraak van de geschillencommissie zijn niet gedekt. Het is dus noodzakelijk dat elke sportmasseur met een eigen praktijk en elke sportmasseur die als zelfstandige tegen betaling werkt, een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft. Die verzekering moet ook de kosten van een Wkkgz-procedure dekken. Verder is het belangrijk om een rechtsbijstandverzekering te hebben, voor de juridische bijstand in het geschil (advocatenkosten). Het NGS heeft met de verzekeraar Balens een afspraak gemaakt voor een verzekeringspakket dat alle kosten van een Wkkgz-geschil dekt. 

Aansprakelijkheid bij deelname aan massageteams

Bij Aon heeft het NGS een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die de aansprakelijkheid van de bij het NGS aangesloten masseurs, die assisteren bij sportevenementen, verzekert. Indien en zover aansprakelijkheid niet elders is verzekerd. 

Meer informatie

  • www.balensverzekeringen.nl/ngs
  • NGS-leden die zich op maat willen laten adviseren over een verantwoord verzekeringspakket, kunnen contact opnemen met de Nederlandse vestiging van Balens Ltd, Prins Hendrikkade 169-1, 1011 TC Amsterdam, (gratis) telefoon: 0800 022 0932 of via e-mail: info@balensverzekeringen.nl