Home Veelgestelde vragen klachtenservice

Veelgestelde vragen klachtenservice

Veelgestelde vragen klachtenservice

 • Wat is het verschil tussen de NGS-klachtenservice en de NGS-klachtenservice Wkkgz?

  Masseurs die cliënten behandelen met (lichte) gezondheidsklachten vallen onder de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Voor hen is de ‘NGS-Klachtenservice Wkkgz’. Deze masseurs zijn verplicht om naast een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris ook nog aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie. De kosten voor de ‘NGS Klachtenservice Wkkgz’ bedragen € 30,- per kalenderjaar voor NGS-leden en € 50,- per kalenderjaar voor niet-leden.
  Masseurs die zich uitsluitend bezighouden met het losmaken van spieren hebben voldoende aan de NGS-klachtenservice (klachtenregeling en klachtenfunctionaris). Deze is inbegrepen bij het NGS-lidmaatschap en kost dus niets extra’s.

 • Wat is het verschil tussen een beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen en de NGS-klachtenservice?

  Masseurs die zijn aangesloten bij de 'NGS-klachtenservice' kunnen gebruik maken van de (veelal bemiddelende) dienstverlening van de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie. Masseurs die zijn aangesloten bij de 'NGS-klachtenservice Wkkgz' kunnen ook nog gebruik maken van de VWS-erkende geschilleninstantie (Geschillencommissie Eza) wanneer de klacht niet door bemiddeling kan worden opgelost. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt deze service niet.

  Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heb je nodig omdat je een beroep uitoefent waarin je mogelijk schade kunt toebrengen aan cliënten. Deze schade kun je verzekeren met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 • Waarom is het nodig om een beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben om gebruik te kunnen maken van de NGS-klachtenservice Wkkgz?

  Het hebben van een beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is nodig omdat de kosten van een procedure bij de Geschillencommissie en een eventuele nadelige uitspraak van de Geschillencommissie behoorlijk kunnen oplopen (respectievelijk € 2.500,- proceskosten en een wettelijke schadevergoeding tot € 25.000,-).

  De kosten van de behandeling van een geschil (proceskosten) worden door het NGS gedragen wanneer de masseur in het gelijk wordt gesteld. De kosten voor een verloren geschil en de eventuele schadevergoeding (maximaal € 25.000,-) als gevolg van een uitspraak van de geschillencommissie zijn niet gedekt. Het is dus noodzakelijk dat elke zelfstandige masseur die valt onder de Wkkgz een beroeps-/ bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft, die ook de kosten van een Wkkgz-procedure dekt. Ook is het belangrijk om een rechtsbijstandverzekering te hebben, voor de juridische bijstand in het geschil.

  Het is belangrijk om na te vragen bij jouw verzekeraar of de proceskosten en de kosten van een uitspraak van de Geschillencommissie Eza tot schadevergoeding aan de cliënt in principe worden gedekt. Dat staat meestal niet met zoveel woorden in de polis; zeker niet in polissen van enkele jaren oud.

 • Ik ben in dienst van een gezondheidscentrum/zorgverlener en houd mij bezig met het behandelen van cliënten i.r.t. gezondheidsklachten. Moet ik mij dan aansluiten bij de NGS-klachtenservice Wkkgz?

  In principe zou het zo moeten zijn dat je valt onder de klachtenregeling van het gezondheidscentrum/de zorgverlener waar je in dienst bent. Het is wel raadzaam om dit voor de zekerheid na te vragen bij het gezondheidscentrum/de zorgverlener.

 • Ik ben werkzaam als sportmasseur en als fysiotherapeut. Moet ik mij bij beide klachtenregelingen aansluiten?

  Als fysiotherapeut ben je verplicht om je aan te sluiten bij een klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Als je in het kader van jouw werkzaamheden als fysiotherapeut bent aangesloten bij een andere klachtenregeling (dus niet de NGS-klachtenservice Wkkgz) dan is het van belang dat je nagaat dat ook jouw activiteiten als masseur door die klachtenregeling zijn afgedekt. Als dat het geval is dien je cliënten in geval van klachten naar die klachtenregeling te verwijzen.

 • Ik ben NGS-lid en werk in een massageteam tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Heb ik dan voldoende aan de NGS-klachtenservice? Of moet ik de NGS-klachtenservice Wkkgz afsluiten?

  Teams/masseurs die betrokken zijn bij sportbegeleiding in de praktijk vallen al snel onder de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg omdat er regelmatig ook sprake zal zijn van het behandelen van geblesseerde sporters. Dan valt het hele team onder de Wkkgz, ook pas-gediplomeerden en zelfs stagiairs. Zorgvuldigheidshalve lijkt het dus verstandig dat alle masseurs in de massageteams bij sportevenementen zich individueel aansluiten bij de NGS-klachtenservice Wkkgz. Het is in dit geval echter niet noodzakelijk dat alle masseurs zelf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten, want het NGS heeft collectief een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor evenementen afgesloten die de kosten van een geschillenprocedure dekt.

 • Als ik lid ben van het NGS ben ik automatisch aangesloten bij de NGS-klachtenservice. Wat betekent dat?

  Dit betekent dat je gebruik kunt maken van:

  • Klachtenregeling
  • Voorlichtingsmateriaal
  • Inzet klachtenfunctionaris
  • Advies NGS-klachtenadviescommissie

 • Wat heb ik extra als ik als NGS-lid voor € 30,- ben aangesloten bij de NGS-klachtenservice Wkkgz?

  Als jij je bezighoudt met het behandelen van cliënten in relatie tot gezondheidsklachten dan ben je wettelijk verplicht om je aan te sluiten bij een klachtenregeling die voldoet aan de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg). De NGS-klachtenservice Wkkgz biedt bovenop de ‘gewone’ NGS-klachtenservice als extra:

  Toegang tot de onafhankelijke Geschillencommissie EZa