Home Nieuws Bericht voor de SCAS gecertificeerde sportzorgmasseur

Bericht voor de SCAS gecertificeerde sportzorgmasseur - Nieuws

Bericht voor de SCAS gecertificeerde sportzorgmasseur

30 maart 2017
Bericht voor SCAS gecertificeerde sportzorgmasseurs met een certificaat waarvan geldigheid afloopt tussen 1 juni 2017 en 1 juni 2018: geldigheidsduur wordt met één jaar verlengd

Het is alweer bijna drie jaar geleden dat het NGS besloot om de certificering van sportzorgmasseurs door een onafhankelijke instantie te laten uitvoeren. Dit werd de Stichting Actoren in de Sport- gezondheidszorg (SCAS). Op dit moment zijn er ruim 200 SCAS gecertificeerde sportzorgmasseurs. Van een aantal loopt de geldigheidsduur van hun certificaat binnenkort af. Om te kunnen hercertificeren moeten zij onder andere:

  • door het volgen van NGS geaccrediteerde scholingen 30 punten hebben en
  • een diploma module ketenzorg hebben behaald.

Verlenging geldigheidsduur SCAS certificaat
De afgelopen drie jaar zijn er door verschillende omstandigheden (te) weinig scholingen voor sportzorgmasseurs door het NGS geaccrediteerd. Hierdoor was het voor de sportzorgmasseurs lastig om de vereiste 30 accreditatiepunten te behalen.
Het NGS bestuur heeft daarom aan de SCAS gevraagd of zij de geldigheidsduur van de certificering van de sportzorgmasseurs waarvan de geldigheid afloopt tussen 1 juni 2017 en 1 juni 2018 met een jaar te verlengen. De SCAS heeft hiermee ingestemd.

De geldigheidsduur voor sportzorgmasseurs die een certificaat hebben waarvan de geldigheid afloopt tussen 1 juni 2017 en 1 juni 2018 wordt met een jaar verlengd.
Bijvoorbeeld:
Is certificaat geldig tot 15 augustus 2017 dan wordt dat verlengd tot 15 augustus 2018
Is certificaat geldig tot 1 februari 2018 dan wordt dat verlengd tot 1 februari 2019
Is certificaat geldig tot 1 september 2018 dan blijft geldigheid tot 1 september 2018

Aanvragen accreditatie voor gevolgde scholingen 2014- 2017
Veel sportzorgmasseurs zullen in de afgelopen 3 jaar scholingen hebben gevolgd die (nog) niet geaccrediteerd zijn. Het NGS stelt alle SCAS gecertificeerde sportzorgmasseurs eenmalig in de gelegenheid om scholingen die tussen 2014 en 2017 zijn gevolgd met terugwerkende kracht alsnog te laten accrediteren door de NGS accreditatiecommissie.
Alle scholingen die uiterlijk zondag 14 mei 2017 naar de NGS accreditatiecommissie worden gemaild (nvoogt@ngsmassage.nl) of opgestuurd (Prof Bronkhorstlaan 10 (gebouw 26), 3723 MB Bilthoven) worden kosteloos beoordeeld. In de informatie moet minimaal staan: doel, doelgroep, programma met tijdsindeling / aantal scholingsuren en docenten / sprekers. Dit kan bijvoorbeeld een folder van de scholing zijn of een link naar de website. Het is geen garantie dat aan alle opgestuurde scholingen ook daadwerkelijk punten worden toegekend.
Na 14 mei 2017 kan alleen nog via de gebruikelijke procedure accreditatie worden aangevraagd (zie www.ngsmassage.nl/accreditatie-aanvragen). De kosten hiervan bedragen dan € 20 voor een ééndaagse activiteit en € 40 voor meerdaagse activiteiten.
 
Behalen diploma module ketenzorg
Naast het behalen van 30 punten uit door de NGS geaccrediteerde scholingen, is een diploma module ketenzorg een hercertificeringseis. Tot eind 2018 wordt de module ketenzorg, bij voldoende belangstelling, nog zeven keer door de SOS  georganiseerd (2 keer in najaar 2017, 3 keer in voorjaar 2018 en 2 keer in najaar 2018), zodat alle gecertificeerde sportzorgmasseurs in de gelegenheid zijn de module te volgen. De data worden bekendgemaakt via de NGS website: www.ngsmassage.nl/ngs-agenda (voor het najaar zijn al data bekend).
 
Bijhouden gevolgde scholingen in digitale SCAS dossier
SCAS gecertificeerde sportzorgmasseurs houden hun gevolgde geaccrediteerde scholingen bij in hun persoonlijke digitale dossier van de SCAS en niet via het NGS ledenportaal.
 
Overige vragen en informatie
Meer informatie over de certificering van sportzorgmasseurs, het persoonlijke dossier en een volledig overzicht van de hercertificeringseisen zijn te vinden op:
http://www.scascertificering.com/certificeringstrajecten/sportzorgmasseurs/informatie.aspx