Home Licentiebeleid Uitleg over het NGS-licentiebeleid

Uitleg over het NGS-licentiebeleid

Wat moet ik doen om mijn NGS licentie te verlengen?

  De NGS-licentie voor sport- en wellnessmasseurs is 5 jaar geldig. ​Om de licentie voor de vervaldatum te kunnen verlengen moet er aan vier zaken te worden voldaan.

  1. 15 theoriepunten uit door het NGS geaccrediteerde scholingsactiviteiten
  2. 15 praktijkpunten uit werkzaamheden in de praktijk
  3. Geldig reanimatiebewijs
  4. Betaling licentiepas


  Voor een persoonlijk overzicht en de stand van zaken van je licentie kijk je in het NGS-portaal

  1. 15 theoriepunten uit door het NGS geaccrediteerde scholingsactiviteiten

  Elke aanbieder (afdelingen, opleidingsinstituten en overige aanbieders) die denkt een goede scholing te hebben ontwikkeld kan hiervoor accreditatie aanvragen bij het NGS.  De accreditatiecommissie kijkt of de scholing past binnen het kwalificatieprofiel van de NGS-masseur. 

  • In de NGS-agenda tref je een overzicht van scholingen aan waarvoor je theoriepunten kunt verdienen
  • Via dit overzicht kun je vinden welke scholingen theoriepunten opleveren. 
    

  2. 15 praktijkpunten uit werkzaamheden in de praktijk.

  Door te werken in de praktijk kun je de 15 punten aan praktische vaardigheden behalen, Je ontvangt één accreditatiepunt als je een (gedeelte van een) dag werkzaam bent geweest in de praktijk. Werken in de praktijk kan op een aantal manieren: 

  • In een eigen praktijk
  • Bij een sportvereniging, sportschool, wellnesscentrum, sauna etc. 
  • Deelname aan evenementen   


  Aantonen

  • Je toont werkzaamheden in de praktijk aan door het formulier 'Verklaring werkzaamheden in de praktijk'.  
  • Let op: indien je hebt deelgenomen aan een evenement via het NGS-massageteam dan hoef je niets door te geven. Voor de De massageteamleider levert een overzicht met deelnemers in bij het NGS en het punt /de punten wordt(/en) worden bijgeschreven in het NGS-portaal. 
    

  Praktijkpunten door het doen van een scholing
  Een grote groep masseurs haalt punten door deel te nemen aan evenementen. Helaas waren er afgelopen twee jaar door de coronacrisis, weinig tot geen evenementen. Daarom kun je vanaf heden ook praktijkpunten behalen door het inleveren van cliëntendossiers.

  In het NGS portaal kun je bij 'Bij- en Nascholing'  deze dossiers vinden: :

  • NGS Online college: SPORTMASSEUR - Cliëntendossier en beroepsspecifiek onderzoek sportmasseur
  • NGS Online college: WELLNESSMASSEUR - het maken van een cliëntendossier en de effecten van een massage


  Als je deze scholing hebt gevolgd ontvang je twee praktijkpunten. 

  3.Geldig reanimatiebewijs


  4. Betaling licentiepas

  Als aan eisen 1,2 en 3 is voldaan kun je (na 24 uur dat is voldaan aan de eisen) via het NGS-portaal de betaling voor de nieuwe licentiepas voldoen. Deze betaling verschijnt in het jaar dat jouw licentie afloopt. 

  • Leden: € 30,25 (inclusief BTW, 21%)
  • Niet leden: 150,00 (exclusief BTW, 21%)


  Betalingen voor de licentie kunnen na 1 oktober via het portaal worden voldaan. Deze betaling zal automatisch worden aangemaakt wanneer er volledig is voldaan aan de bovenstaande punten. Je ontvangt na betaling in januari een nieuwe licentiepas.

                                                                                                                                                                        

  SCAS-certificering Sportzorgmasseur 

  De kwaliteitsborging van de sportzorgmasseurs is door het NGS ondergebracht bij een onafhankelijke partij (SCAS). Als Sportzorgmasseur heb je met je SCAS-certificering een verdieping op de sportzorgmasseur, hierdoor vervalt de licentie als sportmasseur. Op de website van de SCAS vind je alle informatie over het verlengen van de certificering.
                                                                                     

  Veelgestelde vragen

  1. Wanneer krijg ik vrijstelling/dispensatie?

                                                                                      ​

  1. Wanneer krijg ik dan vrijstelling/dispensatie?

  • Door medische oorzaken of vanwege tijdelijk verblijf in buitenland voor werk (op basis van een werkgeversverklaring) kan dispensatie worden verleend voor het behalen van maximaal 6 studiepunten per 5 jaar. Het dispensatieverzoek wordt behandeld door het NGS.
  • BIG geregistreerde fysiotherapeuten ontvangen dispensatie voor de 15 studiepunten (theoretische punten) ‘bij- en nascholing passend bij het kwalificatieprofiel’. 
  • Individuele verzoeken voor dispensatie kunnen ter beoordeling worden voorgelegd aan het NGS.
  • Docenten die betrokken zijn bij een NGS geaccrediteerde opleiding ontvangen dispensatie tot maximaal 15 studiepunten ‘bij- en nascholing passend bij het kwalificatieprofiel’. Het NGS bepaalt aan de hand van opleidingscurriculum de dispensatie. Aanwezigheid bij de jaarlijkse NGS docentendag levert maximaal 3 van de 15 studiepunten ‘praktische vaardigheden’. 
    

  Meer informatie