Home Licentiebeleid Uitleg over het NGS-licentiebeleid

Uitleg over het NGS-licentiebeleid

Wat moet ik doen om mijn NGS licentie te verlengen?

Het NGS wil de masseurs meer ruimte bieden en verantwoordelijkheid geven voor de eigen ontwikkeling van de masseurs. Masseurs kunnen bij- en nascholingen volgen die passen bij hun eigen ontwikkeling en die passen binnen het bijbehorende kwalificatieprofiel en worden niet meer verplicht om bepaalde bijeenkomsten te volgen. 
 

Wat moet ik doen om mijn licentie tijdig te verlengen?

De NGS-licentie voor sport- en wellnessmasseurs is 5 jaar geldig. ​
Om de licentie voor de vervaldatum te kunnen verlengen moet er aan de volgende 4 stappen  worden voldaan, voor een persoonlijk overzicht van je punten kijk je in het NGS-portaal​;

 1. 15 theoretische punten uit door het NGS geaccrediteerde scholingsactiviteiten
 2. 15 praktijk punten uit werkzaamheden in de praktijk
 3. Geldig reanimatiebewijs
 4. Betaling licentiepas

1. 15 theoretische punten uit door het NGS geaccrediteerde scholingsactiviteiten

Door het volgen van NGS geaccrediteerde nascholingen. In de agenda tref je een overzicht van deze scholingen aan. Per scholing is zichtbaar voor welk profiel deze geaccrediteerd is.  Elke aanbieder (afdelingen, opleidingsinstituten en overige aanbieders) die denkt een goede scholing te hebben ontwikkeld kan hiervoor accreditatie aanvragen bij het NGS.  

2. 15 praktijk punten uit werkzaamheden in de praktijk, deze zijn aantoonbaar met de onderstaande documenten:​

Door te werken in de praktijk kun je de 15 punten aan praktische vaardigheden behalen, Je ontvangt één accreditatiepunt als je een (gedeelte van een) dag werkzaam bent geweest in de praktijk. In 5 jaar tijd dien je dus 15 dagen (of dagdelen) actief te zijn in de praktijk. 

Deelname aan evenementen
Indien NGS massageteam
Voor de verwerking van de praktijk punten hoef je niets te doen. De massageteamleider levert een overzicht met deelnemers in bij het NGS en het punt /de punten wordt(/en) worden bijgeschreven in het NGS-portaal. 

Indien geen NGS massageteam
Je vult het formulier 'deelname aan een evenementin en laat dit ondertekenen door een vertegenwoordiger van de organisatie van het evenement. 

Ik heb een eigen praktijk
Ben je als masseur werkzaam in een eigen praktijk dan kun je deze werkzaamheden indienen om mee te laten tellen voor je 15 punten praktische vaardigheden. Deze werkzaamheden toon je middels een eigen verklaring

Ik heb geen eigen praktijk
Ben je als masseur werkzaam bij bijvoorbeeld een sportvereniging of in een sauna dan kun je deze werkzaamheden indienen om mee te laten tellen voor je 15 punten praktische vaardigheden. De werkzaamheden kun je aantonen door het insturen van een 'derden verklaring' . Deze werkzaamheden moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • Sportmasseurs:  ze vonden plaats bij een sportvereniging of sportschool
 • Wellnessmasseurs: ze vonden plaats in de wellnessbranche bij een sauna, hotel, beauty- of wellnesscentrum, fitnesscentrum, bedrijf.
 • Ze vallen binnen de werkprocessen van het kwalificatieprofiel van sport- of wellnessmasseur;

Werkzaamheden van docenten worden niet gerekend tot de werkervaring. Docenten die betrokken zijn bij een NGS geaccrediteerde opleiding kunnen dispensatie tot maximaal 15 studiepunten ontvangen voor ‘bij- en nascholing passend bij het kwalificatieprofiel’.

Overige ter beoordeling door NGS accreditatiecommissie
Als je werkzaamheden, die niet vallen onder één van bovengenoemde activiteiten, in aanmerking wilt laten komen voor ‘praktische vaardigheden’ , dan dien je hiervoor een verzoek in te dienen bij de NGS accreditatiecommissie. Hiervoor vul je het formulier aantonen overige in (niet zijnde eigen of derden verklaring)

Praktijkpunten door het doen van een scholing
Helaas was het afgelopen jaar niet mogelijk om praktijkpunten te behalen door deel te nemen aan een massageteam, en de rest van het jaar zal het niet heel anders zijn. Je kan vanaf nu ook praktijkpunten behalen door het inleveren van cliëntendossiers.

In het NGS portaal kan je bij de Bij- en Nascholing de nieuwe scholing vinden:

 • NGS Online college: SPORTMASSEUR - Cliëntendossier en beroeps specifiek onderzoek sportmasseur
 • NGS Online college: WELLNESSMASSEUR - het maken van een cliëntendossier en de effecten van een massage

Met deze scholing zijn 2 praktische punten per keer te behalen.

3.Geldig reanimatiebewijs

Je hebt een reanimatiecertificaat dat geldig is op het moment dat je nieuwe licentieperiode ingaat.
Klik voor een overzicht van organisaties waar je een reanimatiecursus kunt volgen. 
In het jaar dat je licentie verloopt kan je deze uploaden in het NGS-portaal. Tussentijds is het niet nodig om het NGS hiervan op de hoogte te brengen.

Loopt dit jaar jouw licentie af?
Lees dan op de pagina 'Reanimatie certificaten en verlening COVID-19​' wanneer je uiterlijk je reanimatiebewijs moet insturen.

4. Betaling licentiepas
Je hebt de betaling voor de licentie verlenging voldaan.
De betaling kan worden voldaan na 1 oktober via het NGS-portaal als aan punt 1 en 2 is voldaan. De betaalregel zal vanzelf worden aangemaakt.

 • Leden: € 30,25 (inclusief BTW, 21%)
 • Niet leden: 150,00 (exclusief BTW, 21%)

Betalingen voor de licentie kunnen na 1 oktober via het portaal worden voldaan. Deze betaling zal automatisch worden aangemaakt wanneer er volledig is voldaan aan de bovenstaande punten. Je ontvangt na betaling in januari een nieuwe licentiepas.

                                                                                                                                                                      

 SCAS-certificering Sportzorgmasseur 

De kwaliteitsborging van de sportzorgmasseurs is door het NGS ondergebracht bij een onafhankelijke partij (SCAS). Als Sportzorgmasseur heb je met je SCAS-certificering een verdieping op de sportzorgmasseur, hierdoor vervalt de licentie als sportmasseur. Op de website van de SCAS vind je alle informatie over het verlengen van de certificering.
 

Overzicht geaccrediteerde scholingen

Overzicht geaccrediteerde scholingen​

                                                                                    

Veelgestelde vragen

 1. Wanneer krijg ik vrijstelling/dispensatie?

                                                                                    ​

1. Wanneer krijg ik dan vrijstelling/dispensatie?

 • Door medische oorzaken of vanwege tijdelijk verblijf in buitenland voor werk (op basis van een werkgeversverklaring) kan dispensatie worden verleend voor het behalen van maximaal 6 studiepunten per 5 jaar. Het dispensatieverzoek wordt behandeld door het NGS.
 • BIG geregistreerde fysiotherapeuten ontvangen dispensatie voor de 15 studiepunten (theoretische punten) ‘bij- en nascholing passend bij het kwalificatieprofiel’. 
 • Individuele verzoeken voor dispensatie kunnen ter beoordeling worden voorgelegd aan het NGS.
 • Docenten die betrokken zijn bij een NGS geaccrediteerde opleiding ontvangen dispensatie tot maximaal 15 studiepunten ‘bij- en nascholing passend bij het kwalificatieprofiel’. Het NGS bepaalt aan de hand van opleidingscurriculum de dispensatie. Aanwezigheid bij de jaarlijkse NGS docentendag levert maximaal 3 van de 15 studiepunten ‘praktische vaardigheden’. 
   

Meer informatie

 • Mocht je naar aanleiding van deze informatie vragen hebben dan vernemen wij die graag. Je kunt deze mailen naar info@ngsmassage.nl of bellen naar 088 730 8500.
 • Licentiebeleid in PDF.