Home FAQ

FAQ

FAQ

Voor leden
 • Wat zijn de inrichtingseisen van een behandelruimte?

  De masseur moet beschikken over een voor de uitoefening van zijn handelingen voldoende geoutilleerde praktijkruimte. Tenminste moet aanwezig zijn: massagetafel/stoel, voldoende ondersteunende materialen, voldoende afdekmateriaal, voldoende licht en ventilatie, gelegenheid tot ontkleden. Tevens draagt de masseur bij gebruik van elektrische apparatuur zorg voor de veiligheid van de cliënt en zichzelf. Minimale specificaties behandelruimte:

  • De massage tafel moet van alle kanten te bereiken zijn.
  • Een minimale afmeting voor een sportmassage praktijk is zodanig gekozen dat de masseur alle handelingen kan uitvoeren in een voor zijn gezondheid verantwoorde houding.
  • De vloer is bij voorkeur van een niet te glad maar makkelijk schoon te houden oppervlak.
  • (ont)-Kleedgelegenheid is aanwezig.
  • Indien er geen gescheiden ruimte voor het aan en ontkleden voorhanden is verlaat de sportmasseur de praktijk tijdens het omkleden van de cliënt.
  • De inrichting bestaat minimaal uit: (verstelbare) massagetafel, krukje, stoel, verbandtrommel en voldoende ondersteunende kussens en rollen.
  • Bij voorkeur zijn er ramen aanwezig voor een natuurlijke lichtinval.
  • Er is geen inkijk van buitenaf in de praktijkruimte mogelijk. Ramen en deuren zijn voorzien van een bij voorkeur harde en goed stofvrij te houden stoffering. (rolgordijnen, luxaflex, kunststof lamellen etc.)
  • De temperatuur kan voldoende geregeld worden (± 20º is aan te bevelen)
  • Verlichting moet voldoende zijn voor een goede uitvoering van de behandeling (massage en anamnese) zonder dat de cliënt er hinder van ondervind.
  • Een sportmassage praktijk is zoveel mogelijk stofvrij.
  • Er is voldoende afdekmateriaal (handdoeken en lakens) die na elke behandeling ververst worden.
  • Gelegenheid om de handen te wassen voor en na een massage is noodzakelijk in of in de nabijheid van de massageruimte.
  • Indien mogelijk zijn een tafel en twee stoelen aanwezig om een ontspannen gesprek en anamnese te doen en tevens de gelegenheid om notities te maken.Vertrouwelijke gegevens zijn niet toegankelijk voor derden.
  • Na iedere behandeling dient de vloer gecontroleerd te worden op resten massageolie om uitglijden te voorkomen.

 • Als ik mijn lidmaatschap op wil zeggen, voor wanneer moet ik dit dan doen?

  Wanneer je het NGS lidmaatschap op wilt zeggen dien je dit te doen voor 1 december. Je lidmaatschap wordt dan vanaf 1 januari daaropvolgend stop gezet. Klik om je lidmaatschap op te zeggen. Je ontvangt vervolgens van ons een ontvangstbevestiging van de opzegging.

 • Ik ben woonachtig in het buitenland. Hoe kan ik mijn contributie overmaken?

  Geef aan je bank de volgende codes en het rekeningnummer van het NGS door, dan kan het geld zonder probleem overgemaakt worden.

  • IBAN: NL46 RABO 0138 0410 91
  • BIC: RABONL2U

 • Waar kan ik facturen van het bijwonen van scholingen en contributie voor mijn administratie opvragen?

  Als lid kun je in het ledenportaal facturen van contributie en nascholingen, georganiseerd door de NGS-afdelingen, downloaden.

 • Hoe verleng ik mijn licentie?

  Voorwaarden licentie verlengen:

  1. je hebt voldoende punten voor de scholingen behaald. Klik voor meer informatie.
  2. op het moment dat je nieuwe licentie ingaat is je reanimatiecertificaat geldig. Klik voor een overzicht van organisaties waar u een reanimatiecursus kunt volgen. 

  Heb je aan alle voorwaarden (scholingen en reanimatie) voldaan en wil je de licentie verlengen dan doe je het volgende:

  1. Stuur een geldig reanimatiebewijs naar info@ngsmassage.nl.
  2. Ga naar onze webshop
  3. Vul je gegevens in en reken de licentie af.
  4. Wij checken of je voldaan hebt aan de voorwaarden (scholingen en reanimatie).
  5. Voldaan aan de voorwaarden dan wordt in december de nieuwe licentiepas verzonden. Niet voldaan? Dan verneem je van ons wat je moet doen om wel aan de voorwaarden te kunnen voldoen. 

 • Kan ik teveel behaalde punten 'meenemen' naar de volgende licentieperiode?

  20% Van teveel behaalde studiepunten kunnen worden meegenomen naar de volgende periode van 5 jaar, met een maximum van 3 punten.

 • Hoe kan ik mij aanmelden voor een bij- en nascholingsbijeenkomst en/of evenement?

  In de NGS-agenda staan alle scholingen vermeld die je kunt volgen in het kader van je licentieverlenging. Wordt de scholing georganiseerd door een NGS-afdeling dan schrijf je je in via het ledenportaal.  Wordt de scholing georganiseerd door een andere aanbieder dan schrijf je je in via de website van deze aanbieder. 

  Per scholing staat vermeld hoeveel accreditatiepunten deze oplevert. 

 • Ik heb me opgegeven voor een bijeenkomst maar moet deze annuleren, hoe doe ik dit?

  Is de organisator van de scholing een NGS-afdeling, dan kun je tot maximaal 14 kalenderdagen voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Bij minder dan 14 kalenderdagen wordt de bijdrage niet gerestitueerd. Bij annulering of omboeking kun je contact opnemen met het NGS bureau: info@ngsmassage.nl

  Is de organisator een externe aanbieder dan dien je contact op te nemen met deze organisator. Zij kunnen andere annuleringsvoorwaarden hanteren dan het NGS. 

 • Kunnen mijn cliënten een behandeling declareren bij een zorgverzekeraar?

  Alleen de sportzorgmasseur wordt vergoed door een aantal zorgverzekeraars:

  1. FBTO: in de module Conditie en Fitheid zit ook sportzorgmassage:  € 150 per jaar,
  2. Interpolis: vergoeding vanuit de collectieve aanvulling MeerHockey: 50% tot maximaal € 50 per jaar. 
  3. Zilveren Kruis: via de collectieve verzekering (via bv. werkgever of sportbond): 50% tot maximaal € 50 per jaar.

  Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient de sportzorgmasseur te zijn gecertificeerd door de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS).  Let op: er zijn geen vergoedingen voor sport- en wellnessmassage. 

  Speciaal voor sportzorgmasseurs hebben we een banner gemaakt die je kunt gebruiken op je website om potentiële cliënten te attenderen over deze vergoeding. Tevens hebben we een afbeelding gemaakt die je kunt gebruiken om aan te geven dat je bent gecertificeerd door de SCAS.

 • Ik ben sportzorgmasseur en gecertificeerd door de SCAS, maar zie niet alle gevolgde scholingen in het ledenportaal staan. Hoe kan dat?

  Als sportzorgmasseur, gecertificeerd door de SCAS, dien je gevolgde scholingen bij te houden in het dossier van de SCAS. Zij kunnen zo aan het einde van de periode van certificering zien of je hebt voldaan aan de voorwaarden om opnieuw gecertificeerd te worden. 

  Heb je vragen over het dossier of de werking daarvan dan neem je contact op met de SCAS via telefoon: 030-2252290 of email: info@scascertificering.nl

   

   

   

NGS Toetsing
 • Ik heb een beperking (slechtziendheid, dyslexie) of leerafwijking, wat te doen?

  Voor dyslectische kandidaten kunnen de examencondities aangepast worden op grond van een verklaring van een deskundige (artikel 55 lid 2 van het Eindexamenbesluit VO), waarin is aangegeven welke maatregelen nodig zijn. Indien je gebruik wilt maken van deze mogelijkheid dien je een e-mail info@ngsmassage.nl te sturen met daarbij een (medische) verklaring.

  Je kan het aangeven in de het aanmeldformulier, het is enkel van kracht na het ontvangen van de verklaring. Je ontvangt hiervan een bevestiging.

  Voor slechtziende/blinde kandidaten hebben wij de mogelijkheid om kennistoets te laten voorgelezen, dit kan op dit moment alleen plaats vinden in Bilthoven. 

  Kijk voor de kosten op de website

 • Ik beheers niet volledig de Nederlandse taal, wat nu?

  Je moet voor het behalen van toetsing en vooral de kennistoets voldoende de Nederlandse taal beheersen. 

  De toetsing is niet beschikbaar in het Engels of een andere taal. De opleider kan inschatten of je de taal voldoende beheerst om deel te namen aan de toetsing. 

   

 • Wat is de minimale leeftijd om deel te nemen aan de NGS-toetsing tot NGS-masseur?

  Er is geen minimale leeftijd om deel te mogen nemen aan de NGS-toetsing. Het is aan de opleiders om de norm van de leeftijdsgrens vast te stellen bij het opleidingsinstituut.

 • Kan ik vrijstelling voor de toetsing tot NGS-masseur krijgen?

  Voor de toetsing Sport en Wellnessmasseur zijn geen vrijstellingen te verkrijgen. 

   

 • Tot wanneer kan ik mijn kennistoets verplaatsten?

  De kennistoets kan tot 7 werkdagen vooraf kosteloos worden verplaatst. Stuur tijdig een email naar info@ngsmassage.nl met daarin een voorkeur voor de nieuwe datum, en tijdstip. 

 • Zijn er oefentoetsen om te pijlen hoe ver je bent met de NGS-kennistoets?

  Er zijn op dit moment nog geen oefentoetsen beschikbaar. 

  We zijn druk bezig met het ontwikkelen van de kennistoets en hopen dat er binnenkort een oefentoets beschikbaar is. Wel hebben wij voorbeeld toetsen zodat je de verschillende vraagstellingen kan inzien.

  Kennistoets Sportmasseur: Klik voor een voorbeeld (kan niet geopend worden met smartphone). 
  Kennistoets Wellnessmasseur: Klik voor een voorbeeld (kan niet geopend worden met smartphone). 

 • Wanneer krijg ik de definitieve uitslag van de kennistoets?

  Na het beëindigen van de kennistoets zie je het behaalde resultaat in je eindscherm. Bij het behalen van een score van minimaal 65% heb je een voldoende behaald.

  Je ontvangt de definitieve uitslag vanuit het NGS binnen 10 werkdagen. Wanneer je een onvoldoende hebt behaald zal in de e-mail worden uitgelegd hoe je een herkansing kan aanvragen.

 • Hoe lang duurt het beoordelen van mijn portfolio?

  Je ontvangt de beoordeling hiervan uiterlijk vijf werkdagen voor de eerste ronde van een periode praktijkbeoordeling. Je wordt hierdoor in kennis gesteld door het NGS secretariaat. Je hebt in dit geval, tegen betaling, recht op twee herkansingen. Daarna vervalt het toetsingspakket.

  Indien er tijdig een herkans zal worden ingeleverd bestaat de mogelijkheid dat je voor de gekozen praktijkdatum een 2e beoordeling hebt. Indien niet tijdig ingeleverd vervalt de praktijkdatum.

   

  Je wordt toegelaten tot de praktijkbeoordeling wanneer de beoordeling van het portfolio voldoende is.  De portfoliobeoordeling is voldoende als aan de genoemde werkprocessen en de resultaten daarvan zijn voldaan. Dit betekent dat de beoordelaar heeft vastgesteld dat je op correcte wijze aan elk werkproces hebt voldaan.

 • Wanneer kan ik mijn praktijktoetsing inplannen?

  Indien je tijdig het portfolio hebt ingeleverd ontvang je op de aangegeven data een uitnodiging met daarin een link waarmee je zelf je datum kan kiezen. 

  Wij reserveren geen data of tijd. Er zijn altijd voldoende plekken beschikbaar. Kan je een datum niet? Hou dan goed je mail in de gaten om tijdig te plannen. 

 • Ik kan om medische reden niet mee doen met de praktijktoetsing voor Sportmasseur.

  Kun je om medische redenen niet meedoen met de NGS praktijktoetsing? Stuur dan een e-mail met een doktersverklaring naar info@ngsmasssage.nl. Zorg dat deze mail uiterlijk 7 werkdagen voor de praktijktoetsing bij NGS binnen is. Zodat wij de praktijktoetsing gratis kunnen verplaatsen.

 • Wat is de geldigheid van mijn beoordeling?

  Na het behalen van je kennistoets mag er niet langer dan 1 jaar mag zitten tussen een voldoende uitslag op de kennistoets
  en het behalen van een voldoende voor het portfolio. En er mag niet langer zitten dan een jaar tussen het behalen van een voldoende voor het portfolio en het behalen van een voldoende voor de praktijkbeoordeling.

Opleiding tot masseur
 • Wat kost een opleiding tot sport- sportzorg- of wellnessmasseur en hoe kan ik mij inschrijven?

  De prijzen voor de opleidingen verschillen per opleidings­instituut. Neem zelf contact op met het opleidingsinstituut om te weten te komen hoeveel de opleiding kost.

 • Waar kan ik een opleiding tot sport- sportzorg- of wellnessmasseur volgen?

  Het NGS hanteert een erkenningenbeleid voor opleidingsinstituten. Met dit beleid streeft het NGS naar een hoogwaardige kwaliteit bij opleiders, Het NGS verwijst geïnteresseerden alleen naar erkende opleidingsinstituten. Deze instituten worden ook betrokken bij ontwikkelingen in de branche, examens en onderwijs. De opleidingsinstituten die voor het cursusjaar 2017-2018 een NGS-erkenning hebben ontvangen zijn verzameld op een kaart. Per opleidingsinstituut is aangegeven welke opleiding wordt aangeboden; sportmassage, wellnessmassage of sportzorgmassage. 

Lid worden
 • Kan ik lid worden met een ander diploma dan het NGS-diploma?

  Dat kan zeker! Het lidmaatschap staat open voor masseurs die: 

  • Een NGS-diploma sport- of wellnessmassage hebben behaald;
  • Een diploma sport- of wellnessmassage hebben behaald dat getoetst is op gelijkwaardigheid van het NGS-diploma.
   Dit zijn: NESM, NESPG, ACE, ESPO.  

  Bekijk al onze lidmaatschapsvoordelen en word lid! 

NGS-klachtenservice
 • Wat is het verschil tussen de NGS-klachtenservice en de NGS-klachtenservice Wkkgz?

  Masseurs die cliënten behandelen met (lichte) gezondheidsklachten vallen onder de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Voor hen is de ‘NGS-Klachtenservice Wkkgz’. Deze masseurs zijn verplicht om naast een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris ook nog aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie. De kosten voor de ‘NGS Klachtenservice Wkkgz’ bedragen € 30,- per kalenderjaar voor NGS-leden en € 50,- per kalenderjaar voor niet-leden.
  Masseurs die zich uitsluitend bezighouden met het losmaken van spieren hebben voldoende aan de NGS-klachtenservice (klachtenregeling en klachtenfunctionaris). Deze is inbegrepen bij het NGS-lidmaatschap en kost dus niets extra’s.

 • Wat is het verschil tussen een beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen en de NGS-klachtenservice?

  Masseurs die zijn aangesloten bij de 'NGS-klachtenservice' kunnen gebruik maken van de (veelal bemiddelende) dienstverlening van de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie. Masseurs die zijn aangesloten bij de 'NGS-klachtenservice Wkkgz' kunnen ook nog gebruik maken van de VWS-erkende geschilleninstantie (Geschillencommissie Eza) wanneer de klacht niet door bemiddeling kan worden opgelost. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt deze service niet.

  Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heb je nodig omdat je een beroep uitoefent waarin je mogelijk schade kunt toebrengen aan cliënten. Deze schade kun je verzekeren met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 • Waarom is het nodig om een beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben om gebruik te kunnen maken van de NGS-klachtenservice Wkkgz?

  Het hebben van een beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is nodig omdat de kosten van een procedure bij de Geschillencommissie en een eventuele nadelige uitspraak van de Geschillencommissie behoorlijk kunnen oplopen (respectievelijk € 2.500,- proceskosten en een wettelijke schadevergoeding tot € 25.000,-).

  De kosten van de behandeling van een geschil (proceskosten) worden door het NGS gedragen wanneer de masseur in het gelijk wordt gesteld. De kosten voor een verloren geschil en de eventuele schadevergoeding (maximaal € 25.000,-) als gevolg van een uitspraak van de geschillencommissie zijn niet gedekt. Het is dus noodzakelijk dat elke zelfstandige masseur die valt onder de Wkkgz een beroeps-/ bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft, die ook de kosten van een Wkkgz-procedure dekt. Ook is het belangrijk om een rechtsbijstandverzekering te hebben, voor de juridische bijstand in het geschil.

  Het is belangrijk om na te vragen bij jouw verzekeraar of de proceskosten en de kosten van een uitspraak van de Geschillencommissie Eza tot schadevergoeding aan de cliënt in principe worden gedekt. Dat staat meestal niet met zoveel woorden in de polis; zeker niet in polissen van enkele jaren oud.

 • Ik ben in dienst van een gezondheidscentrum/zorgverlener en houd mij bezig met het behandelen van cliënten i.r.t. gezondheidsklachten. Moet ik mij dan aansluiten bij de NGS-klachtenservice Wkkgz?

  In principe zou het zo moeten zijn dat je valt onder de klachtenregeling van het gezondheidscentrum/de zorgverlener waar je in dienst bent. Het is wel raadzaam om dit voor de zekerheid na te vragen bij het gezondheidscentrum/de zorgverlener.

 • Ik ben werkzaam als sportmasseur en als fysiotherapeut. Moet ik mij bij beide klachtenregelingen aansluiten?

  Als fysiotherapeut ben je verplicht om je aan te sluiten bij een klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Als je in het kader van jouw werkzaamheden als fysiotherapeut bent aangesloten bij een andere klachtenregeling (dus niet de NGS-klachtenservice Wkkgz) dan is het van belang dat je nagaat dat ook jouw activiteiten als masseur door die klachtenregeling zijn afgedekt. Als dat het geval is dien je cliënten in geval van klachten naar die klachtenregeling te verwijzen.

 • Ik ben NGS-lid en werk in een massageteam tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Heb ik dan voldoende aan de NGS-klachtenservice? Of moet ik de NGS-klachtenservice Wkkgz afsluiten?

  Teams/masseurs die betrokken zijn bij sportbegeleiding in de praktijk vallen al snel onder de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg omdat er regelmatig ook sprake zal zijn van het behandelen van geblesseerde sporters. Dan valt het hele team onder de Wkkgz, ook pas-gediplomeerden en zelfs stagiairs. Zorgvuldigheidshalve lijkt het dus verstandig dat alle masseurs in de massageteams bij sportevenementen zich individueel aansluiten bij de NGS-klachtenservice Wkkgz. Het is in dit geval echter niet noodzakelijk dat alle masseurs zelf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten, want het NGS heeft collectief een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor evenementen afgesloten die de kosten van een geschillenprocedure dekt.

 • Als ik lid ben van het NGS ben ik automatisch aangesloten bij de NGS-klachtenservice. Wat betekent dat?

  Dit betekent dat je gebruik kunt maken van:

  • Klachtenregeling
  • Voorlichtingsmateriaal
  • Inzet klachtenfunctionaris
  • Advies NGS-klachtenadviescommissie

 • Wat heb ik extra als ik als NGS-lid voor € 30,- ben aangesloten bij de NGS-klachtenservice Wkkgz?

  Als jij je bezighoudt met het behandelen van cliënten in relatie tot gezondheidsklachten dan ben je wettelijk verplicht om je aan te sluiten bij een klachtenregeling die voldoet aan de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg). De NGS-klachtenservice Wkkgz biedt bovenop de ‘gewone’ NGS-klachtenservice als extra:

  Toegang tot de onafhankelijke Geschillencommissie EZa

Opleiders - NGS Toetsing
 • Kennistoets

  Bij de kennistoets wordt nagegaan of je over vakkennis beschikt betreffende de werkprocessen. De kennistoets zal worden afgenomen op een van de Lamark toetslocaties in Nederland.
  Elke vraag levert een bepaald aantal punten op. Deze punten staan vermeld bij iedere vraag in de toets, de kennistoets is voldoende als tenminste 65% van het maximale aantal te behalen punten is behaald.

  • Je hebt 60 minuten om deze vragen te beantwoorden. 
  • Er is  geen vrijstelling mogelijk voor de kennistoets.
  • De kennistoets sportmasseur bestaat uit 50 vragen. 
  • De kennistoets wellnessmasseur bestaat uit 40 vragen. 
    

 • Zijn er oefentoetsen om te pijlen hoe ver je bent met de kennistoets?

  Er zijn op dit moment nog geen oefentoetsen beschikbaar. 

  We zijn druk bezig met het ontwikkelen van de kennistoets en hopen dat er binnenkort een oefentoets beschikbaar is. Wel hebben wij voorbeeld toetsen zodat je de verschillende vraagstellingen kan inzien.

  Kennistoets Sportmasseur: Klik voor een voorbeeld (kan niet geopend worden met smartphone). 
  Kennistoets Wellnessmasseur: Klik voor een voorbeeld (kan niet geopend worden met smartphone). 

 • Portfoliobeoordeling

  Wanneer de Kennistoets met een voldoende is afgerond kan het portfolio worden inlevert.

  Het portfolio dient vijf weken voor aanvang van een toetsingsperiode te worden ingeleverd (zie hier alle belangrijke data). 
  Voor de samenstelling van het portfolio voer je alle werkprocessen die van toepassing zijn voor de portfoliobeoordeling in de praktijk uit.  

  Deze vind je volledig beschreven in het document 'toelichting toetsingscriteria voor de Sport, Wellness en Sportzorgmasseur' Lees deze goed door!

 • Handleiding invullen NGS-cliëntendossier sportmasseur.

  Een onderdeel van het toetsingsproces is het samenstellen van een portfolio, met hierin minimaal 3 volledig en correct ingevulde cliëntendossiers.
  Het cliëntendossier dient als registratiedocument tijdens het behandelproces. Het dient als voortgangsdossier om de behandeling te monitoren, het is een naslagwerk en het is van essentieel belang bij waarnemingen. Een collega kan in een correct ingevuld dossier in één oogopslag zien wat de status van de cliënt bij aanvang van de behandeling was, hoe de voortgang verloopt en in welke fase de behandeling zich nu bevindt. Hij kan in dit geval de ingezette behandeling onverminderd voortzetten.

  Dit document is geschreven met als doel cursisten in opleiding tot sportmasseur te ondersteunen in het correct invullen en opstellen van een cliëntendossier.
  Let op: raadpleeg te allen tijde de toetsingscriteria, deze zijn leidend.

  Handleiding invullen NGS-cliëntendossier sportmasseur.

  • NGS erkende opleiders hebben het wachtwoord om het document in te zien per mail ontvangen.

 • Het portfolio moet minimaal 3 volledige en correct ingevulde cliëntendossiers bevatten.

  Minimaal: het mogen meer dossiers zijn, er wordt beoordeeld op basis van 3 dossiers die voldoende bevonden worden.

  Volledig: alle onderdelen van het dossier zijn doorlopen, uitgevraagd, geobserveerd, getest, gepalpeerd en samengevat (kern van de zorgvraag in relatie tot de competenties van de sportmasseur). De competentie is vastgesteld en het behandelplan (zowel massage als tape/bandage) zijn passend onderbouwd in relatie tot de zorgvraag. Alle werkprocessen worden beoordeeld, hetgeen betekent dat zowel het dossier 'Bovenste Extremiteit' als het dossier 'Onderste Extremiteit' naast een massage ook een tape/bandage moeten bevatten, overeenkomstig de zorgvraag. Alleen het dossier 'Romp' vormt een uitzondering, hierin kan alleen met een massage worden volstaan.

  Het dossier is getekend door cliënt en sportmasseur, en het stappenplan (vervolgafspraken) staan genoteerd.

  Correct: De zorgvraag is helder geformuleerd. De anamnese is op alle onderdelen uitgevraagd, waarbij de zorgvraag in relatie wordt gebracht met de belasting en de belastbaarheid van de cliënt. Hetzelfde geldt voor de inspectie (gehele lichaam), functieonderzoek en palpatie. De interpretatie van alle gegevens vormen het uitgangspunt bij het bepalen van de competentie van de sportmasseur. Het behandelplan is logisch, duidelijk omschreven qua behandeldoel, (be)handelwijze en te verwachten resultaat op welke termijn (reële inschatting). De sportmasseur dient zich te allen tijde af te vragen met welk doel hij wat wil bereiken en of de door hem gekozen middelen leiden tot het doel dat hij voor ogen heeft.

 • Wanneer is een dossier voldoende?

  Wanneer alle onderdelen van het cliëntendossier adequaat en efficiënt ingevuld zijn, hierin een eenduidige zorgvraag onderbouwd wordt welke leidt tot een behandelplan dat past bij de competenties van de beginnende beroepsbeoefenaar.

 • Mag een cliëntendossier 'Schoudergordel' gebruikt worden voor het portfolio als 'Romp' cliëntendossier?

  Nee, de 'Schoudergordel' vormt een functionele eenheid met de schouder en behoort daarmee tot de categorie 'Bovenste Extremiteit'. Hiermee wordt dezelfde benadering gevolgd als de 'Onderste Extremiteit'. De 'Bekkengordel' hoort immers ook bij de 'Onderste Extremiteit' en niet bij de 'Romp'.

 • Mogen actieve testen in het functieonderzoek met pijn en/of bewegingsbeperking aangegeven staan?

  Wanneer de ‘pijn’ duidelijk omschreven is (bijvoorbeeld: spierpijn) en het overige deel van het functieonderzoek hiermee in overeenstemming is (passief onderzoek, spierlengtestesten en palpatie) en eveneens duidelijk geformuleerd, is dit op voorhand geen contra-indicatie. Hetzelfde geldt voor de bewegingsbeperking.

 • Mogen aantekeningen/feedback van de docent en/of cliënt in de dossiers voorkomen?

  Aantekeningen en/of feedback mogen voorkomen, mits aan de eerder gestelde voorwaarden (volledig en correct) is voldaan. De ontwikkeling van de kandidaat mag zichtbaar zijn. De beoordeling is echter niet de ontwikkeling die de kandidaat heeft doorgemaakt. Het betreft het prestatieniveau dat wordt beoordeeld. Bij een voldoende beoordeling van het portfolio is het aannemelijk dat de kandidaat klaar is voor de praktijktoets. Het biedt geen garantie voor het resultaat van de praktijktoets.

 • Je bent voor het portfolio verplicht om minimaal een reanimatiebewijs in te leveren. Waaraan moet een reanimatie of EHBO diploma aan voldoen?

  De volgende certificaten of diploma's zijn akkoord: 

  • Reanimatie certificaten erkend door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), dit moet duidelijk zichtbaar zijn op het diploma/certificaat
  • Diploma Nederlandse Hartstichting
  • Medic & Fire First Aid ® Europe
  • Rode Kruis (Uitgebreide Eerste Hulp is inclusief AED)
  • ​NIKTA
  • Medprevent
  • Diploma Ambulanceverpleegkundige (kan ook worden aangetoond met een bignummer)
  • Diploma Spoedeisende hulp verpleegkundige (kan ook worden aangetoond met een bignummer)
  • Certificaat Hartbewaking (kan ook worden aangetoond met een bignummer)

  Livis (Graag attenderen wij u erop dat alleen certificaten van het Oranje Kruis worden geaccepteerd door het NGS)
  Er zijn wat onduidelijkheden over de erkenning van reanimatiecertificaten uitgegeven door Livis. Livis geeft zowel eigen certificaten uit als certificaten van het Oranje Kruis.


  EHBO diploma?
  Met een EHBO diploma krijg je vrijstelling voor W10 tijdens de praktijktoetsing. De onderstaande EHBO Diploma's worden goedgekeurd.

  • Diploma EHBO; Het Oranje Kruis, Rode kruis en Nikta
  • Diploma EHBO BIJ SPORTLETSEL  
  • EHBSO + reanimatie: Rode kruis 
  • Eerste hulp bij Sportongevallen: Oranje Kruis
    

  Reanimatiebewijs van NRR instructeur maar niet zichtbaar op het diploma?
  Het kan zijn dat de organisatie waar het certificaat is behaald aangeeft met NRR instructeur te werken maar dit niet op het diploma plaatse. De instructeur kan via het portaal van de NRR een certificaat aanvragen door de deelnemers, sommige rekenen hier kosten voor andere doen het kosteloos. 

 • Wanneer is een portfolio volledig? Is er een checklist voor de inhoud van de portfolio's?

  Ja, er is een checklist voor het portfolio van de sportmasseur en wellnessmasseur. Deze is ook op de website onder uitleg toetsing te vinden voor de kandidaten.

  Let op: alle dossier dienen voorzien te zijn van feedback. Dit mag van de opleider zijn, van de docent of de cliënt. Aantekeningen mogen op het dossier gemaakt zijn of zijn verwerkt in het evaluatieverslag.
  Daarnaast voldoet een apart document waarin de feedback verzameld is aan de toetsnorm 'volledig'.

  De opleider mag je uiteraard adviseren, maar is niet verantwoordelijk voor het portfolio en de uitslag hiervan. 

  Het is het portofolio van de kandidaat en alleen de kandidaat draagt hier de verantwoording voor. Bij twijfel of vragen kun je altijd het NGS contacten, zodat je duidelijkheid verkrijgt en niet onnodig een kans verspeelt. Immers een niet compleet portfolio wordt niet inhoudelijk beoordeeld, wel direct afgewezen! Dit betekent dat je 2e inlevering meteen de laatste kans is!

  Alle items zijn op de NGS website te vinden.

 • Hoe moet de feedback in het portfolio worden verwerkt?

  Alle dossier dienen voorzien te zijn van feedback.

  Dit mag van de opleider zijn, van de docent of de cliënt. Aantekeningen mogen op het dossier gemaakt zijn of zijn verwerkt in het evaluatieverslag. Daarnaast voldoet een apart document waarin de feedback verzameld is aan de toetsnorm 'volledig'.

  Zie tevens checklist portfolio 

 • Moeten de studenten stage lopen?

  Nee, het is geen verplichting om stage te lopen en om dus aanvullend een stageverslag te maken en toe te voegen in het portfolio.
  Het stageverslag is dan ook GEEN onderdeel van het portfolio.

  Het portfolio moet uit correct en volledig ingevulde cliëntendossier bestaan, dat betekend oefenen, oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Dat kan zijn door een 'stage' plek te vinden waar je in de praktijk aan de slag kan, of door om je heen te vragen bij familie/vrienden/kennissen/buren etc. of zij een indicatie hebben voor sportmassage. 

  Je dient je beste 3 cliëntendossiers in ter beoordeling, hiervoor moet je meters maken en ga je het niet redden door 3 keer te oefenen en hiervan cliëntendossier in te vullen en op te sturen. 

 • Reanimatiebewijs van NRR instructeur maar niet zichtbaar op het diploma?

  Het kan zijn dat de organisatie waar het certificaat is behaald aangeeft met NRR instructeur te werken maar dit niet op het diploma plaatse. De instructeur kan via het portaal van de NRR een certificaat aanvragen door de deelnemers, sommige rekenen hier kosten voor andere doen het kosteloos.

 • Praktijkbeoordeling

  Wanneer de kennistoets en het portfolio met een voldoende zijn afgerond krijgt de kandidaat per e-mail een uitnodiging om de praktijkbeoordeling zelf in te plannen.  Er zijn een aantal periodes per jaar waarin de praktijktoetsing wordt aangeboden in Bilthoven. De praktijktoetsing wordt meerdere keren per jaar afgenomen op het NGS-bureau in Bilthoven. 
   

 • Mogen de studenten tijdens de praktijkbeoordeling cliëntendossiers meenemen die al zijn ingevuld per onderdeel? Of mag er alleen een leeg cliëntendossier mee?

  Blanco clientendossier is toegestaan, hoeft niet.

  Het vooraf invullen van het dossier met algemene gegevens (bijvoorbeeld bij het functieonderzoek al het gewricht met de bewegingen invullen, of de motivatie van een sederende of stimulerende massage invullen) is niet toegestaan! Deze vaardigheden dienen beheerst te worden en worden als zodanig tijdens de praktijktoets beoordeeld. 

 • Is er EHBO/EHBSO materiaal op locatie aanwezig voor de afname van W10?

  In de beschrijvingtoetsing en bevestigingsemail is het volgende aangegeven '"Daarnaast dien je zelf te zorgen voor benodigdheden, zoals massageolie, handdoeken, en verder alle benodigdheden die je denkt nodig te hebben tijdens de beoordeling".

  Aanwezige materialen op de praktijklocatie zijn:

  • Een massagebank                 
  • Grote en kleine massagerol 
  • en krukje


  Voor  praktijktoetsing Wellnessmasseur:

  • De etherische oliën lavendel, eucalyptus, rosemarijn, citroen en ylang ylang (basis olie zelf meenemen)
  • Hotstone bakken met stenen, reinigingsmateriaal voor de stenen en water


  Moet een kandidaat op voor W10, dan dient hij/zij zelf te zorgen voor de mogelijk benodigde materialen. 
  Als je in het bezit bent van een EHBO diploma krijg je vrijstelling voor de praktijkbeoordeling van werkproces 10, deze moet dan aantoonbaar zijn in je portfolio.

 • Hoe kan het voorkomen dat een later ingeleverd portfolio eerder/sneller van een beoordeling wordt voorzien?

  Beoordelaars hebben 14 dagen de tijd voor een advies beoordeling. De toetsingscommissie kan dit advies overnemen of hiervan afwijken. Uiterlijk 5 dagen voor de eerste toetsing van een cyclus moet de beoordeling inzichtelijk zijn voor de kandidaat. De portfolio's worden willekeurig over meerdere beoordelaars verdeeld. Het ene dossier kan hierdoor wat langer duren of wat meer tijd kosten dan het andere. De beschrijving toetsing voorziet in de gestelde termijnen.

 • Addendum op de toetscriteria (enkel voor opleiders)

  Addendum downloaden.

  Let op deze is ter ondersteuning van de les en niet voor de kandidaten.

Veel gestelde vragen COVID 19 - heropening
 • Veilig en verantwoord werken volgens de NGS Leidraad

  NGS Leidraad - verantwoord masseren

  Deze leidraad is geschreven door het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) en wordt ondersteund door RIAS en de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs (BvS) vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gehele branche van masseurs in Nederland. Naast de leden van het NGS, RIAS en BvS (ongeveer 6.000) zijn er naar schatting ruim 10.000 masseurs werkzaam in deze branche. 

  Wat voor consequenties heeft dit voor het werk van de masseur? In deze leidraad beschrijven we hoe de masseur gefaseerd en op een gepaste, verantwoorde manier het werk kan hervatten. Uitgangspunt zijn de richtlijnen die zijn opgesteld door het Kabinet/RIVM.  Deze leidraad is primair bedoeld voor masseurs werkzaam in de praktijk, maar vormt ook een uitstekende basis voor die masseurs andere werkomgevingen, zoals stoelmasseurs en masseurs bij sportverenigingen. Ook organisatoren van scholingen kunnen de leidraad als basis gebruiken. 

  Download hier de NGS Leidraad - verantwoord masseren

  Leden van de NGS vinden in het NGS-portaal bij ledenvoordelen, diverse bijlage met teksten, triageformulier en vele extra's

 • Onder welke voorwaarden mogen we open?

  Het werken met de NGS-leidraad voor alle masseurs is een belangrijk onderdeel van de voorwaarden om open te mogen en te blijven. Download de meest recente versie hier.

  Voor leden hebben wij ook diverse bijlage met voorbeeld teksten, traigeformulier en afbeeldingen. Deze vind je in het NGS-portaal onder ledenvoordelen.

 • Wie moet er een mondkapje op in mijn praktijk/salon?

  Mondkapjes bij contactberoepen 
  Vanaf 6 november 2021 is bij de uitvoering van contactberoepen het dragen van een mondkapje verplicht. Zowel voor de dienstverlener als de klant. Bijvoorbeeld bij de kapper, masseur of schoonheidsspecialist.
   

  Dienstverlener en klant dragen een mondkapje
  Bij de uitvoering van contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging of gericht op fysiek contact is een mondkapje verplicht, voor zowel de dienstverlener als de klant. Bovendien kan een dienstverlener ook zelf nog huisregels opstellen waarin het dragen van een mondkapje verplicht kan zijn.

  Extra huisregels
  Je kan eigen huisregels opstellen. Het dragen van een mondkapje is verplicht.

  Geen mondkapje tijdens behandeling gezicht
  Gaat het om een behandeling aan het gezicht? Dan mag de klant het mondkapje daarvoor afzetten.

   

  Mag een face shield of spatscherm ook gedragen worden in plaats van een mondkapje?
  Als voor de uitvoering van werkzaamheden het ondoenlijk of onmogelijk is, dan kan een spatscherm (face shield) overwogen worden. Je mag er dan voor kiezen om werknemers op het werk een spatscherm te laten dragen in plaats van een mondkapje. 

  Houd er rekening mee dat spatschermen niet dezelfde werking hebben als mondkapjes. Er kan nog steeds lucht langszij stromen.

  Mag je een cliënt weigeren die geen mondkapje wilt dragen?
   Ja, de cliënt is verplicht een mondkapje te dragen gedurende de behandeling. Alleen als de klant verklaart dat hij of zij om medische redenen of medische beperkingen geen mondkapje kán dragen, dan hoeft het niet. Ze hoeven hier geen schriftelijk bewijs van te hebben.

  Mag iemand die gevaccineerd is (werknemer of klant) geen mondkapje dragen?
  Nee, de mondkapjesplicht geldt ook voor iedereen die al is gevaccineerd.

  Er zijn geen klanten in de praktijk, moet ik dan ook het mondkapje op?
  Nee dan hoeft het niet. Alleen bij de uitoefening van het contactberoep draag je een mondkapje.

  Bron: Rijksoverheid mondkapjes en contactberoepen

 • Is bij de uitvoering van een massage een mondkapje dragen verplicht?

  Bij de uitvoering van contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging of gericht op fysiek contact is een mondkapje verplicht, voor zowel voor de masseur als de cliënt .

  Bron: Rijksoverheid mondkapjes en contactberoepen

 • Geldt de registratieplicht -checkgesprek- nog steeds?

  Ja, van iedere klant noteer je: datum en tijdstip van bezoek, de naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens bewaar je 10 dagen ten behoeve van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD in het geval van een COVID-19 melding. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) was je al verplicht om je klanten te registeren. Dat is dus niet nieuw. Houd er rekening mee dat als je klant een begeleider meeneemt naar de salon, dat deze zich ook registreert.

 • Hoeveel cliënten per dag mogen we ontvangen/behandelen?

  Voor de branche geldt geen maximum aantal cliënten per dag.

 • Moeten we op afspraak werken?

  Ja,  het is verplichte om alleen en uitsluitend op afspraak werken.

 • Mijn cliënt komt uit een risico (oranje/rood ) gebied, mag ik hem masseren?

  Het advies is voor iedereen is ga niet op reis, mocht de cliënt toch in het oranje of rood land zijn geweest dan is het advies 10 dagen in quarantaine te gaan en mag je de cliënt  weigeren in de praktijk/salon. 

  Door een coronatest te doen op dag 5 kan de duur van het thuisblijven verkorten. Bekijk voor hulp de Quarantaine Reischeck.

  Bekijk het reisadvies voor quarantaine
  Quarantaine na terugkomst geldt voor de meeste landen en gebieden. Of de clïent na aankomst in Nederland in quarantaine moet staat in het reisadvies van het land waar de cliënt is geweest. Bekijk de reisadviezen op Nederlandwereldwijd.nl.

  Let op: quarantaine is ook nodig als de cliënt is gevaccineerd. Want ook dan kan je het virus mogelijk nog verspreiden.

  Uitzonderingen voor thuisquarantaine

 • Mijn cliënt is ziek (geweest), wanneer mag hij/zij weer komen voor een massage?

  Het kan per persoon verschillen hoe lang het duurt voordat je hersteld bent. Hierover is nog niet veel bekend. Sommige mensen ervaren alleen verkoudheidsklachten en herstellen binnen enkele dagen, maar er zijn ook gevallen bekend van mensen die langdurig (vele weken) (verkoudheids)klachten blijven houden.

  Als je 24 uur geen klachten (koorts, hoesten, verkoudheid) meer hebt, en het is een week nadat je ziek bent geworden, kun je in elk geval geen andere mensen meer besmetten. 

  Bronhttps://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte 

 • Mijn cliënt heeft klachten, maar is negatief getest. Mag mijn cliënt naar de praktijk/salon komen?

  In principe is het zo dat als een cliënt klachten heeft en negatief getest is de cliënt in de praktijk/salon mag komen. De negatieve test moet dan wel betrekking hebben op de klachten die de cliënt heeft. Dit laatste is erg lastig te controleren. Misschien zijn de klachten namelijk nieuwe klachten en dan kan er toch sprake zijn van corona. Probeer goed bij je cliënt te achterhalen of de negatieve test ook echt recent is en te maken heeft met de klachten die er nog zijn.

  Bij twijfel doe je er verstandig aan de cliënt te vragen op een ander moment te komen als er geen klachten meer zijn.

 • Welke financiële mogelijkheden zijn er voor mij als ik financiële problemen heb?

  Kijk voor de laatste informatie over de mogelijke vergoedingen in de Coronacalculator.

 • Ik ben ook werkzaam als verzorger/masseur bij de sportvereniging, mag ik op het complex masseren?

  Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht, het toilet mag open blijven.
  Overleg met de sportvereniging of het nodig is om tijdens de training/wedstrijd aanwezig te zijn.

  Het is niet toegestaan om in het sportcomplex (kleedkamer, behandelruimte) te masseren of behandelen/tape.
  De sporters mogen ter voorbereiding of afloop wel bij je eigen praktijk langs komen voor een massage of tape.

 • Kan een massage kwaad als je net gevaccineerd bent?

  Je kan niet besmet raken voor een corona vaccin. Het vaccin wel vraagt veel energie van het lichaam en kan gepaard gaan met verhoging/koorts en dat is een contra-indicatie.