Home FAQ

FAQ

FAQ

Voor leden
 • Wat zijn de inrichtingseisen van een behandelruimte?

  De masseur moet beschikken over een voor de uitoefening van zijn handelingen voldoende geoutilleerde praktijkruimte. Tenminste moet aanwezig zijn: massagetafel/stoel, voldoende ondersteunende materialen, voldoende afdekmateriaal, voldoende licht en ventilatie, gelegenheid tot ontkleden. Tevens draagt de masseur bij gebruik van elektrische apparatuur zorg voor de veiligheid van de cliënt en zichzelf. Minimale specificaties behandelruimte:

  • De massage tafel moet van alle kanten te bereiken zijn.
  • Een minimale afmeting voor een sportmassage praktijk is zodanig gekozen dat de masseur alle handelingen kan uitvoeren in een voor zijn gezondheid verantwoorde houding.
  • De vloer is bij voorkeur van een niet te glad maar makkelijk schoon te houden oppervlak.
  • (ont)-Kleedgelegenheid is aanwezig.
  • Indien er geen gescheiden ruimte voor het aan en ontkleden voorhanden is verlaat de sportmasseur de praktijk tijdens het omkleden van de cliënt.
  • De inrichting bestaat minimaal uit: (verstelbare) massagetafel, krukje, stoel, verbandtrommel en voldoende ondersteunende kussens en rollen.
  • Bij voorkeur zijn er ramen aanwezig voor een natuurlijke lichtinval.
  • Er is geen inkijk van buitenaf in de praktijkruimte mogelijk. Ramen en deuren zijn voorzien van een bij voorkeur harde en goed stofvrij te houden stoffering. (rolgordijnen, luxaflex, kunststof lamellen etc.)
  • De temperatuur kan voldoende geregeld worden (± 20º is aan te bevelen)
  • Verlichting moet voldoende zijn voor een goede uitvoering van de behandeling (massage en anamnese) zonder dat de cliënt er hinder van ondervind.
  • Een sportmassage praktijk is zoveel mogelijk stofvrij.
  • Er is voldoende afdekmateriaal (handdoeken en lakens) die na elke behandeling ververst worden.
  • Gelegenheid om de handen te wassen voor en na een massage is noodzakelijk in of in de nabijheid van de massageruimte.
  • Indien mogelijk zijn een tafel en twee stoelen aanwezig om een ontspannen gesprek en anamnese te doen en tevens de gelegenheid om notities te maken.Vertrouwelijke gegevens zijn niet toegankelijk voor derden.
  • Na iedere behandeling dient de vloer gecontroleerd te worden op resten massageolie om uitglijden te voorkomen.

 • Als ik mijn lidmaatschap op wil zeggen, voor wanneer moet ik dit dan doen?

  Wanneer je het NGS lidmaatschap op wilt zeggen dien je dit te doen voor 1 december. Je lidmaatschap wordt dan vanaf 1 januari daaropvolgend stop gezet. Klik om je lidmaatschap op te zeggen. Je ontvangt vervolgens van ons een ontvangstbevestiging van de opzegging.

 • Ik ben woonachtig in het buitenland. Hoe kan ik mijn contributie overmaken?

  Geef aan je bank de volgende codes en het rekeningnummer van het NGS door, dan kan het geld zonder probleem overgemaakt worden.

  • IBAN: NL46 RABO 0138 0410 91
  • BIC: RABONL2U

 • Waar kan ik facturen van het bijwonen van scholingen en contributie voor mijn administratie opvragen?

  Als lid kun je in het ledenportaal facturen van contributie en nascholingen, georganiseerd door de NGS-afdelingen, downloaden.

 • Hoe verleng ik mijn licentie?

  Voorwaarden licentie verlengen:

  1. je hebt voldoende punten voor de scholingen behaald. Klik voor meer informatie.
  2. op het moment dat je nieuwe licentie ingaat is je reanimatiecertificaat geldig. Klik voor een overzicht van organisaties waar u een reanimatiecursus kunt volgen. 

  Heb je aan alle voorwaarden (scholingen en reanimatie) voldaan en wil je de licentie verlengen dan doe je het volgende:

  1. Stuur een geldig reanimatiebewijs naar info@ngsmassage.nl.
  2. Ga naar onze webshop
  3. Vul je gegevens in en reken de licentie af.
  4. Wij checken of je voldaan hebt aan de voorwaarden (scholingen en reanimatie).
  5. Voldaan aan de voorwaarden dan wordt in december de nieuwe licentiepas verzonden. Niet voldaan? Dan verneem je van ons wat je moet doen om wel aan de voorwaarden te kunnen voldoen. 

 • Kan ik teveel behaalde punten 'meenemen' naar de volgende licentieperiode?

  20% van teveel behaalde studiepunten kunnen worden meegenomen naar de volgende periode van 5 jaar, met een maximum van 3 punten.

 • Hoe kan ik mij aanmelden voor een bij- en nascholingsbijeenkomst en/of evenement?

  In de NGS-agenda staan alle scholingen vermeld die je kunt volgen in het kader van je licentieverlenging. Wordt de scholing georganiseerd door een NGS-afdeling dan schrijf je je in via het ledenportaal.  Wordt de scholing georganiseerd door een andere aanbieder dan schrijf je je in via de website van deze aanbieder. 

  Per scholing staat vermeld hoeveel accreditatiepunten deze oplevert. 

 • Ik heb me opgegeven voor een bijeenkomst maar moet deze annuleren, hoe doe ik dit?

  Is de organisator van de scholing een NGS-afdeling, dan kun je tot maximaal 14 kalenderdagen voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Bij minder dan 14 kalenderdagen wordt de bijdrage niet gerestitueerd. Bij annulering of omboeking kun je contact opnemen met het NGS bureau: info@ngsmassage.nl

  Is de organisator een externe aanbieder dan dien je contact op te nemen met deze organisator. Zij kunnen andere annuleringsvoorwaarden hanteren dan het NGS. 

 • Kunnen mijn cliënten een behandeling declareren bij een zorgverzekeraar?

  Alleen de sportzorgmasseur wordt vergoed door een aantal zorgverzekeraars:

  1. FBTO: in de module Conditie en Fitheid zit ook sportzorgmassage:  € 150 per jaar,
  2. Interpolis: vergoeding vanuit de collectieve aanvulling MeerHockey: 50% tot maximaal € 50 per jaar. 
  3. Zilveren Kruis: via de collectieve verzekering (via bv. werkgever of sportbond): 50% tot maximaal € 50 per jaar.

  Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient de sportzorgmasseur te zijn gecertificeerd door de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS).  Let op: er zijn geen vergoedingen voor sport- en wellnessmassage. 

  Speciaal voor sportzorgmasseurs hebben we een banner gemaakt die je kunt gebruiken op je website om potentiële cliënten te attenderen over deze vergoeding. Tevens hebben we een afbeelding gemaakt die je kunt gebruiken om aan te geven dat je bent gecertificeerd door de SCAS.

 • Ik ben sportzorgmasseur en gecertificeerd door de SCAS, maar zie niet alle gevolgde scholingen in het ledenportaal staan. Hoe kan dat?

  Als sportzorgmasseur, gecertificeerd door de SCAS, dien je gevolgde scholingen bij te houden in het dossier van de SCAS. Zij kunnen zo aan het einde van de periode van certificering zien of je hebt voldaan aan de voorwaarden om opnieuw gecertificeerd te worden. 

  Heb je vragen over het dossier of de werking daarvan dan neem je contact op met de SCAS via telefoon: 030-2252290 of email: info@scascertificering.nl

   

   

   

Examen sportmasseur
 • Ik kan om medische reden niet mee doen met het praktijkexamen voor Sportmasseur.

  Kun je om medische redenen niet meedoen met het examen? Stuur dan een e-mail met een doktersverklaring naar info@ngsmasssage.nl. Zorg dat deze mail uiterlijk 14 dagen voor het examen bij NGS binnen is.

 • Examen sportmasseur: Ik heb een beperking (slechtziendheid, dyslexie) of leerafwijking, wat te doen?

  Voor kandidaten met een beperking (slechtziendheid, dyslexie) of leerafwijking is er een mogelijkheid om het praktijkexamen in aangepaste vorm te doen (voorlezen en/of op aangepast papierformaat). Neem hierover vooraf contact op met Nelly Voogt via nvoogt@ngsmassage.nl of 088 730 8500.

 • Kan ik vrijstelling voor het examen sportmassage krijgen?

  Wanneer je als fysiotherapeut of Oefentherapeut Cesar de opleiding tot sportmasseur volgt dan kun je vrijstelling krijgen voor de theorievakken anatomie en fysiologie. 

  • Fysiotherapie: Minimaal in het 3e leerjaar van de opleiding of BIG geregistreerd\
  • Oefentherapeut Cesar: volledig afgeronde HBO opleiding

  Kom je hiervoor in aanmerking ontvangen wij graag je BIG-registratienummer via info@ngsmassage.nl

Examen Wellnessmasseur
 • Ik kan om medische reden niet mee doen met het praktijkexamen voor Wellnessmasseur.

  Kun je om medische redenen niet meedoen met het examen? Stuur dan een e-mail met een doktersverklaring naar info@ngsmasssage.nl. Zorg dat deze mail uiterlijk 14 dagen voor het examen bij NGS binnen is.

 • Examen wellnessmasseur: Ik heb een beperking (slechtziendheid, dyslexie) of leerafwijking, wat te doen?

  Voor kandidaten met een beperking (slechtziendheid, dyslexie) of leerafwijking is er een mogelijkheid om het praktijkexamen in aangepaste vorm te doen (voorlezen en/of op aangepast papierformaat). Neem hierover vooraf contact op met Nelly Voogt via nvoogt@ngsmassage.nl of 088 730 8500.

Opleiding tot masseur
 • Wat kost een opleiding tot sport- sportzorg- of wellnessmasseur en hoe kan ik mij inschrijven?

  De prijzen voor de opleidingen verschillen per opleidings­instituut. Neem zelf contact op met het opleidingsinstituut om te weten te komen hoeveel de opleiding kost.

 • Waar kan ik een opleiding tot sport- sportzorg- of wellnessmasseur volgen?

  Het NGS hanteert een erkenningenbeleid voor opleidingsinstituten. Met dit beleid streeft het NGS naar een hoogwaardige kwaliteit bij opleiders, Het NGS verwijst geïnteresseerden alleen naar erkende opleidingsinstituten. Deze instituten worden ook betrokken bij ontwikkelingen in de branche, examens en onderwijs. De opleidingsinstituten die voor het cursusjaar 2017-2018 een NGS-erkenning hebben ontvangen zijn verzameld op een kaart. Per opleidingsinstituut is aangegeven welke opleiding wordt aangeboden; sportmassage, wellnessmassage of sportzorgmassage. 

Lid worden
 • Kan ik lid worden met een ander diploma dan het NGS-diploma?

  Dat kan zeker! Het lidmaatschap staat open voor masseurs die: 

  • Een NGS-diploma sport- of wellnessmassage hebben behaald;
  • Een diploma sport- of wellnessmassage hebben behaald dat getoetst is op gelijkwaardigheid van het NGS-diploma.
   Dit zijn: NESM, NESPG, ACE, ESPO.  

  Bekijk al onze lidmaatschapsvoordelen en word lid! 

NGS-klachtenservice
 • Wat is het verschil tussen de NGS-klachtenservice en de NGS-klachtenservice Wkkgz?

  Masseurs die cliënten behandelen met (lichte) gezondheidsklachten vallen onder de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Voor hen is de ‘NGS-Klachtenservice Wkkgz’. Deze masseurs zijn verplicht om naast een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris ook nog aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie. De kosten voor de ‘NGS Klachtenservice Wkkgz’ bedragen € 30,- per kalenderjaar voor NGS-leden en € 50,- per kalenderjaar voor niet-leden.
  Masseurs die zich uitsluitend bezighouden met het losmaken van spieren hebben voldoende aan de NGS-klachtenservice (klachtenregeling en klachtenfunctionaris). Deze is inbegrepen bij het NGS-lidmaatschap en kost dus niets extra’s.

 • Wat is het verschil tussen een beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen en de NGS-klachtenservice?

  Masseurs die zijn aangesloten bij de NGS-klachtenservice kunnen gebruik maken van de (veelal bemiddelende) dienstverlening van de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie. Masseurs die zijn aangesloten bij de NGS-klachtenservice Wkkgz kunnen ook nog gebruik maken van de VWS-erkende geschilleninstantie (Geschillencommissie Eza) wanneer de klacht niet door bemiddeling kan worden opgelost. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt deze service niet.
  Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heb je nodig omdat je een beroep uitoefent waarin je mogelijk schade kunt toebrengen aan cliënten. Deze schade kun je verzekeren met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 • Waarom is het nodig om een beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben om gebruik te kunnen maken van de NGS-klachtenservice Wkkgz?

  Het hebben van een beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is nodig omdat de kosten van een procedure bij de Geschillencommissie en een eventuele nadelige uitspraak van de Geschillencommissie behoorlijk kunnen oplopen (respectievelijk € 2.500,- proceskosten en een wettelijke schadevergoeding tot € 25.000,-).

  De kosten van de behandeling van een geschil (proceskosten) worden door het NGS gedragen wanneer de masseur in het gelijk wordt gesteld. De kosten voor een verloren geschil en de eventuele schadevergoeding (maximaal € 25.000,-) als gevolg van een uitspraak van de geschillencommissie zijn niet gedekt. Het is dus noodzakelijk dat elke zelfstandige masseur die valt onder de Wkkgz een beroeps-/ bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft, die ook de kosten van een Wkkgz-procedure dekt. Ook is het belangrijk om een rechtsbijstandverzekering te hebben, voor de juridische bijstand in het geschil.

  Het is belangrijk om na te vragen bij jouw verzekeraar of de proceskosten en de kosten van een uitspraak van de Geschillencommissie Eza tot schadevergoeding aan de cliënt in principe worden gedekt. Dat staat meestal niet met zoveel woorden in de polis; zeker niet in polissen van enkele jaren oud.

 • Ik ben in dienst van een gezondheidscentrum/zorgverlener en houd mij bezig met het behandelen van cliënten i.r.t. gezondheidsklachten. Moet ik mij dan aansluiten bij de NGS-klachtenservice Wkkgz?

  In principe zou het zo moeten zijn dat je valt onder de klachtenregeling van het gezondheidscentrum/de zorgverlener waar je in dienst bent. Het is wel raadzaam om dit voor de zekerheid na te vragen bij het gezondheidscentrum/de zorgverlener.

 • Ik ben werkzaam als sportmasseur en als fysiotherapeut. Moet ik mij bij beide klachtenregelingen aansluiten?

  Als fysiotherapeut ben je verplicht om je aan te sluiten bij een klachtenregeling die voldoet aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Als je in het kader van jouw werkzaamheden als fysiotherapeut bent aangesloten bij een andere klachtenregeling (dus niet de NGS-klachtenservice Wkkgz) dan is het van belang dat je nagaat dat ook jouw activiteiten als masseur door die klachtenregeling zijn afgedekt. Als dat het geval is dien je cliënten in geval van klachten naar die klachtenregeling te verwijzen.

 • Ik ben NGS-lid en werk in een massageteam tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Heb ik dan voldoende aan de NGS-klachtenservice? Of moet ik de NGS-klachtenservice Wkkgz afsluiten?

  Teams/masseurs die betrokken zijn bij sportbegeleiding in de praktijk vallen al snel onder de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg omdat er regelmatig ook sprake zal zijn van het behandelen van geblesseerde sporters. Dan valt het hele team onder de Wkkgz, ook pas-gediplomeerden en zelfs stagiairs. Zorgvuldigheidshalve lijkt het dus verstandig dat alle masseurs in de massageteams bij sportevenementen zich individueel aansluiten bij de NGS-klachtenservice Wkkgz. Het is in dit geval echter niet noodzakelijk dat alle masseurs zelf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten, want het NGS heeft collectief een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor evenementen afgesloten die de kosten van een geschillenprocedure dekt.

 • Als ik lid ben van het NGS ben ik automatisch aangesloten bij de NGS-klachtenservice. Wat betekent dat?

  Dit betekent dat je gebruik kunt maken van:

  • Klachtenregeling
  • Voorlichtingsmateriaal
  • Inzet klachtenfunctionaris
  • Advies NGS-klachtenadviescommissie

 • Wat heb ik extra als ik als NGS-lid voor € 30,- ben aangesloten bij de NGS-klachtenservice Wkkgz?

  Als jij je bezighoudt met het behandelen van cliënten in relatie tot gezondheidsklachten dan ben je wettelijk verplicht om je aan te sluiten bij een klachtenregeling die voldoet aan de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg). De NGS-klachtenservice Wkkgz biedt bovenop de ‘gewone’ NGS-klachtenservice als extra:

  • Toegang tot de onafhankelijke Geschillencommissie EZa. De kosten voor de behandeling van een geschil worden door het NGS gedragen als de sportmasseur in het gelijk wordt gesteld. Deze kosten kunnen uiteenlopen van € 600,- tot € 2.500,- exclusief BTW, e.e.a. afhankelijk van hoe ingewikkeld het geschil is. De kosten voor de behandeling van een geschil waarbij de sportmasseur niet in het gelijk wordt gesteld en de eventuele schadevergoeding (maximaal € 25.000) als gevolg van een uitspraak van de geschillencommissie zijn niet gedekt.