Home Leden Licentiebeleid en verlengen

Licentiebeleid en verlengen

Het vak van wellness-, sport- en sportzorgmasseur verandert. Kennis en kunde ontwikkelen zich. Eén van de taken van het NGS is de kwaliteit van de individuele NGS wellness-, sport- en sportzorgmasseur te bewaken. Deels gebeurt dit door als brancheorganisatie de beroepsprofielen vast te stellen, de exameneisen te bepalen, examens af te nemen en opleidingen te accrediteren. Deels door een licentiebeleid te voeren zodat de buitenwereld weet en/of ervan op aankan dat de wellness- en sport(zorg)masseur bevoegd en bekwaam is om zijn vak uit te voeren. Het NGS wil de masseurs meer ruimte bieden en verantwoordelijkheid geven voor  de eigen ontwikkeling van de masseurs. Masseurs kunnen bij- en nascholingen volgen die passen bij hun eigen ontwikkeling en die passen binnen het bijbehorende kwalificatieprofiel en worden niet meer verplicht om bepaalde bijeenkomsten te volgen. 

Licentiebeleid 

Onderstaande hebben we per profiel uiteengezet hoe het licentiebeleid momenteel is ingericht m.b.t. het volgen van scholingen. 

Sport
Om na 5 jaar de licentie te verlengen voor een volgende periode dienen o.a. 30 studiepunten, waarvan 15 punten scholingsactiviteiten en 15 punten praktische vaardigheden, te worden behaald.

Wellness
Om na 5 jaar de licentie te verlengen voor een volgende periode dienen o.a. 30 studiepunten, waarvan 15 punten scholingsactiviteiten en 15 punten praktische vaardigheden, te worden behaald.

Sportzorg
Sportzorgmasseurs dienen in het kader van hun SCAS-certificering een vastgesteld aantal punten halen om hun certificering te verlengen.

Hoe kun je studiepunten behalen per 1 januari 2017? 

Als sport-, wellness-  en/of sportzorgmasseur mag je zelf bepalen welke door het NGS geaccrediteerde nascholingen je volgt om studiepunten te behalen. Om je een goed aanbod van nascholingen te kunnen bieden, moeten er voor elke groep masseurs nascholingen ontwikkeld worden die vallen binnen de kaders van het desbetreffende kwalificatieprofiel. De nascholingsactiviteiten moeten erop gericht zijn kennis en vaardigheden van de NGS-masseur te verdiepen en te verbreden. Hierbij kan basiskennis worden herhaald en/of verdiepende danwel aanvullende informatie worden verstrekt die past bij het vastgestelde kwalificatieprofiel. Het gaat zowel om theoretische als praktische nascholingsactiviteiten.

Elke aanbieder (afdelingen, opleidingsinstituten en overige aanbieders) die denkt een goede scholing te hebben ontwikkeld kan hiervoor accreditatie aanvragen bij het NGS.  Indien een nascholing is geaccrediteerd zal deze worden gepubliceerd in de agenda op de website van het NGS

Vragen nieuwe licentiebeleid

Mocht je naar aanleiding van deze informatie vragen hebben dan vernemen wij die graag. Je kunt deze mailen naar Nelly Voogt op nvoogt@ngsmassage.nl of telefoon 088 730 8500.

Licentie verlengen

Loopt je licentie in 2017 af? Dan kun je deze verlengen. Je nieuwe licentie gaat dan in op 1 januari 2018. Licenties die in 2017 aflopen, kunnen niet in 2018 worden verlengd. 

Voorwaarden licentie verlengen:

1. je hebt voldoende punten voor de scholingen behaald.
2. op het moment dat je nieuwe licentie ingaat (in dit geval 1 januari 2018) is je reanimatiecertificaat geldig. Klik voor een overzicht van organisaties waar je een reanimatiecursus kunt volgen

Heb je aan alle voorwaarden (scholingen en reanimatie) voldaan en wil je de licentie verlengen dan doe je het volgende:

1. Stuur een geldig reanimatiebewijs naar info@ngsmassage.nl.
2. Ga naar onze webshop
3. Vul je gegevens in en reken de licentie af.
4. Wij checken of je voldaan hebt aan de voorwaarden (scholingen en reanimatie).
7. Voldaan aan de voorwaarden dan wordt de nieuwe licentiepas verzonden die geldig is t/m 31-12-2022. Lees hier wat je moet doen om over 5 jaar je licentie te verlengen. Niet voldaan? Dan verneem je van ons wat je moet doen om wel aan de voorwaarden te kunnen voldoen.