Home Leden Licentiebeleid en verlengen

Licentiebeleid en verlengen

Het vak van de wellness-, sport- en sportzorgmasseur verandert. Kennis en kunde ontwikkelen zich. Eén van de taken van het NGS is de kwaliteit van de individuele NGS wellness-, sport- en sportzorgmasseur te bewaken. Deels gebeurt dit door als brancheorganisatie de beroepsprofielen vast te stellen, de exameneisen te bepalen, examens af te nemen en opleidingen te accrediteren. Deels door een licentiebeleid te voeren zodat de buitenwereld weet en/of ervan op aankan dat de wellness- en sport(zorg)masseur bevoegd en bekwaam is om zijn vak uit te voeren.

Hieronder vind je stapsgewijs de stappen die moeten worden voldaan voor het verlengen van de licentie.  In dit document tref je het volledige licentiebeleid aan.

Het NGS wil de masseurs meer ruimte bieden en verantwoordelijkheid geven voor de eigen ontwikkeling van de masseurs. Masseurs kunnen bij- en nascholingen volgen die passen bij hun eigen ontwikkeling en die passen binnen het bijbehorende kwalificatieprofiel en worden niet meer verplicht om bepaalde bijeenkomsten te volgen. 

                                                                                    

Wat moet ik doen om mijn licentie te verlengen?

Sportmasseur

De licentie voor Sportmasseur is 5 jaar geldig.
Om de licentie voor de vervaldatum te kunnen verlengen heb je het volgende nodig:

 1. 30 studiepunten:

​Voor een overzicht van de punten die bekend zijn bij het NGS kan je inloggen in het portaal. 
Voor masseurs die op 1 januari 2017 een geldige licentie hadden geldt een overgangsregeling

2. je hebt een reanimatiecertificaat dat geldig is op 1 januari 2019. Klik voor een overzicht van organisaties waar je een reanimatiecursus kunt volgen. Deze moet voor 31 december door het NGS zijn ontvangen. 

3. je hebt de betaling voor de licentie verlenging voldaan. Dit kan via de webshop.

Wanneer, vóór 31 december 2018,  aan alle drie de verplichtingen is voldaan zal er in januari een nieuwe licentie worden verzonden. 

                                                                                    

Wellnessmasseur

De licentie voor Wellnessmasseur is 5 jaar geldig.
Om de licentie voor de vervaldatum te kunnen verlengen heb je het volgende nodig:

 1. 30 studiepunten:

​Voor een overzicht van de punten die bekend zijn bij het NGS kan je inloggen in het portaal. 

2. je hebt een reanimatiecertificaat dat geldig is op 1 januari 2019. Klik voor een overzicht van organisaties waar je een reanimatiecursus kunt volgen. Deze moet voor 31 december door het NGS zijn ontvangen. 

3. je hebt de betaling voor de licentie verlenging voldaan. Deze verricht je in het Ledenportaal

Wanneer, vóór 31 december 2018,  aan alle drie de verplichtingen is voldaan zal er in januari een nieuwe licentie worden verzonden. 

Let op:

Het NGS-bestuur heeft besloten dat wellnessmasseurs die het ‘oude’ examen wellnessmasseur hebben afgelegd, verplicht zijn NGS-geaccrediteerde scholingen te volgen over minimaal twee van onderstaande onderwerpen als zij na 5 jaar hun licentie willen verlengen:

 • hotstone massage;
 • aromatherapie;
 • hoofd-, gezicht-, nek- en/of decolletémassage

De punten tellen mee voor de 15 punten die uit door het NGS-geaccrediteerde scholingen moeten worden behaald om de licentie te kunnen verlengen. Om de kwaliteit van de gevolgde scholingen te borgen is het verplicht dat de scholing door het NGS geaccrediteerd is. Lees verder

                                                                                    

 SCAS-certificering Sportzorgmasseur 

De kwaliteitsborging van de sportzorgmasseurs is door het NGS ondergebracht bij een onafhankelijke partij (SCAS). Op de website van de SCAS vind je alle informatie over het verlengen van de certificering. 

                                                                                    

Veelgestelde vragen
 

                                                                                    

1. Hoe behaal ik mijn 15 theoriepunten? 

Door het volgen van NGS geaccrediteerde nascholingen. In de agenda tref je een overzicht van deze scholingen aan. Per scholing is zichtbaar voor welk profiel deze geaccrediteerd is.  Elke aanbieder (afdelingen, opleidingsinstituten en overige aanbieders) die denkt een goede scholing te hebben ontwikkeld kan hiervoor accreditatie aanvragen bij het NGS.  

 

2. Hoe behaal ik mijn 15 praktijkpunten?

Je kunt op verschillende manieren 15 punten aan praktische vaardigheden behalen. 

A. Deelname in een (NGS) massageteam 
B. Werkzaamheden in (eigen) praktijk.

Je ontvangt één accreditatiepunt als je een (gedeelte van een) dag werkzaam bent geweest in de praktijk.
In 5 jaar tijd dien je dus 15 dagen (of dagdelen) actief te zijn in de praktijk.

A. Deelname binnen een massageteam

Indien NGS massageteam
Voor de verwerking van de praktijk punten hoef je niets te doen. De massageteamleider levert een overzicht met deelnemers in bij het NGS en het punt /de punten wordt(/en) worden bijgeschreven in het Ledenportaal. 

Indien geen NGS massageteam
Je vult het formulier ‘deelname aan een evenement’ in en laat dit ondertekenen door een vertegenwoordiger van de organisatie van het evenement. 

B. Werkzaamheden in (eigen) praktijk

Ben je als masseur werkzaam in een (eigen) praktijk of bijvoorbeeld bij een sportvereniging of in een sauna dan kun je deze werkzaamheden indienen om mee te laten tellen voor je 15 punten praktische vaardigheden.  Deze werkzaamheden moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • Sportmasseurs:  ze vonden plaats bij een sportvereniging, sportschool of in een (eigen) praktijk van de masseur;
 • Wellnessmasseurs: ze vonden plaats in de wellnessbranche bij een sauna, hotel, beauty- of wellnesscentrum, fitnesscentrum, bedrijf of in een (eigen) praktijk van de masseur;
 • Ze vallen binnen de werkprocessen van het kwalificatieprofiel van sport- of wellnessmasseur;
 • Ze vonden plaats in de periode van vijf jaar voor licentieverlenging.

De werkzaamheden kun je aantonen door het insturen van een 'Eigen verklaring' of 'Derden verklaring'

 • Eigen verklaring: Te gebruiken als je werkzaamheden verricht in of vanuit eigen praktijk;
 • Derden verklaring: Te gebruiken als je werkzaamheden verricht in dienst van een opdrachtgever (bijvoorbeeld sportvereniging, sauna, bedrijf).

Werkzaamheden van docenten worden niet gerekend tot de werkervaring. Docenten die betrokken zijn bij een NGS geaccrediteerde opleiding kunnen dispensatie tot maximaal 15 studiepunten ontvangen voor ‘bij- en nascholing passend bij het kwalificatieprofiel’.

Overige ter beoordeling door NGS accreditatiecommissie

Als je werkzaamheden, die niet vallen onder één van bovengenoemde activiteiten, in aanmerking wilt laten komen voor ‘praktische vaardigheden’ , dan dien je hiervoor een verzoek in te dienen bij de NGS accreditatiecommissie. Hiervoor vul je dit formulier in

 


3. Wat is een geldig reanimatiebewijs?

Voor een duidelijk omschrijving welke reanimatiebewijzen akkoord zijn voor het verlengen van de licentie kun je kijken op de volgende pagina. Stuur een geldig reanimatiebewijs naar info@ngsmassage.nl

 

4. Wat zijn de kosten voor het verlengen van mijn licentie?

Eens in de 5 jaar zullen de volgende kosten in rekening worden gebracht voor het verlengen van de licentie:

 • Leden: € 22,50
 • Niet leden: 120,00

Mocht je naar aanleiding van deze informatie vragen hebben dan vernemen wij die graag. Je kunt deze mailen naar Nelly Voogt op nvoogt@ngsmassage.nl of telefoon 088 730 8500.