Home Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’ actief. De AVG is een inspanningswet waar alle organisaties in Nederland aan moeten voldoen. Met de AVG krijgen mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Zij mogen bijvoorbeeld hun gegevens inzien en laten wijzigen of in veel gevallen zelfs volledig laten wissen. Ook krijgen zij het recht bij een organisatie hun persoonsgegevens op te vragen en mee te nemen naar een andere ‘aanbieder’; het recht op dataportabiliteit.

De nieuwe wet verwacht dat organisaties alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen ten behoeve van de privacy van eenieder waar de organisatie persoonsgegevens van bezit. Volgens de wet moeten organisaties op vier gebieden privacybewust met persoonsgegevens omgaan, namelijk de gebieden juridisch, ICT, medewerkers en organisatie/procedures. Dat betekent dat zij een privacy-administratie moeten bijhouden. Welke persoonsgegevens verwerken zij? Met welk doel? En hoe zijn die gegevens beveiligd?

Het is van belang dat je binnen jouw organisatie (lees: massagepraktijk) voldoet aan deze inspanningswet. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de AVG, door bijvoorbeeld onderzoek te doen na klachten of op eigen initiatief. De Autoriteit Persoonsgegevens kan bij het niet juist naleven van de wet boetes opleggen tot maximaal 20 miljoen euro.

Ondersteuning
Op deze pagina vind je ondersteunende informatie en een stappenplan om je te helpen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

LET OP! De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de nieuwe wetgeving ligt altijd bij de massagepraktijk zelf, het NGS biedt slechts ondersteuning en is in geen geval verantwoordelijk.

Corona

Ondersteunende pagina's

Stappenplan