Home FAQ Opleiders

FAQ Opleiders

FAQ Opleiders

 • Kennistoets

  Bij de kennistoets wordt nagegaan of je over vakkennis beschikt betreffende de werkprocessen. De kennistoets zal worden afgenomen op een van de Lamark toetslocaties in Nederland.
  Elke vraag levert een bepaald aantal punten op. Deze punten staan vermeld bij iedere vraag in de toets, de kennistoets is voldoende als tenminste 65% van het maximale aantal te behalen punten is behaald.

  • Je hebt 60 minuten om deze vragen te beantwoorden. 
  • Er is  geen vrijstelling mogelijk voor de kennistoets.
  • De kennistoets sportmasseur bestaat uit 50 vragen. 
  • De kennistoets wellnessmasseur bestaat uit 40 vragen. 
    

 • Zijn er oefentoetsen om te pijlen hoe ver je bent met de kennistoets?

  Er zijn op dit moment nog geen oefentoetsen beschikbaar. 

  We zijn druk bezig met het ontwikkelen van de kennistoets en hopen dat er binnenkort een oefentoets beschikbaar is. Wel hebben wij voorbeeld toetsen zodat je de verschillende vraagstellingen kan inzien.

  Kennistoets Sportmasseur: Klik voor een voorbeeld (kan niet geopend worden met smartphone). 
  Kennistoets Wellnessmasseur: Klik voor een voorbeeld (kan niet geopend worden met smartphone). 

 • Portfoliobeoordeling

  Wanneer de Kennistoets met een voldoende is afgerond kan het portfolio worden inlevert.

  Het portfolio dient vijf weken voor aanvang van een toetsingsperiode te worden ingeleverd (zie hier alle belangrijke data). 
  Voor de samenstelling van het portfolio voer je alle werkprocessen die van toepassing zijn voor de portfoliobeoordeling in de praktijk uit.  

  Deze vind je volledig beschreven in het document 'toelichting toetsingscriteria voor de Sport, Wellness en Sportzorgmasseur' Lees deze goed door!

 • Het portfolio moet minimaal 3 volledige en correct ingevulde cliëntendossiers bevatten.

  Minimaal: het mogen meer dossiers zijn, er wordt beoordeeld op basis van 3 dossiers die voldoende bevonden worden.

  Volledig: alle onderdelen van het dossier zijn doorlopen, uitgevraagd, geobserveerd, getest, gepalpeerd en samengevat (kern van de zorgvraag in relatie tot de competenties van de sportmasseur). De competentie is vastgesteld en het behandelplan (zowel massage als tape/bandage) zijn passend onderbouwd in relatie tot de zorgvraag. Alle werkprocessen worden beoordeeld, hetgeen betekent dat zowel het dossier 'Bovenste Extremiteit' als het dossier 'Onderste Extremiteit' naast een massage ook een tape/bandage moeten bevatten, overeenkomstig de zorgvraag. Alleen het dossier 'Romp' vormt een uitzondering, hierin kan alleen met een massage worden volstaan.

  Het dossier is getekend door cliënt en sportmasseur, en het stappenplan (vervolgafspraken) staan genoteerd.

  Correct: De zorgvraag is helder geformuleerd. De anamnese is op alle onderdelen uitgevraagd, waarbij de zorgvraag in relatie wordt gebracht met de belasting en de belastbaarheid van de cliënt. Hetzelfde geldt voor de inspectie (gehele lichaam), functieonderzoek en palpatie. De interpretatie van alle gegevens vormen het uitgangspunt bij het bepalen van de competentie van de sportmasseur. Het behandelplan is logisch, duidelijk omschreven qua behandeldoel, (be)handelwijze en te verwachten resultaat op welke termijn (reële inschatting). De sportmasseur dient zich te allen tijde af te vragen met welk doel hij wat wil bereiken en of de door hem gekozen middelen leiden tot het doel dat hij voor ogen heeft.

 • Wanneer is een dossier voldoende?

  Wanneer alle onderdelen van het cliëntendossier adequaat en efficiënt ingevuld zijn, hierin een eenduidige zorgvraag onderbouwd wordt welke leidt tot een behandelplan dat past bij de competenties van de beginnende beroepsbeoefenaar.

 • Mogen actieve testen in het functieonderzoek met pijn en/of bewegingsbeperking aangegeven staan?

  Wanneer de ‘pijn’ duidelijk omschreven is (bijvoorbeeld: spierpijn) en het overige deel van het functieonderzoek hiermee in overeenstemming is (passief onderzoek, spierlengtestesten en palpatie) en eveneens duidelijk geformuleerd, is dit op voorhand geen contra-indicatie. Hetzelfde geldt voor de bewegingsbeperking.

 • Mogen aantekeningen/feedback van de docent en/of cliënt in de dossiers voorkomen?

  Aantekeningen en/of feedback mogen voorkomen, mits aan de eerder gestelde voorwaarden (volledig en correct) is voldaan. De ontwikkeling van de kandidaat mag zichtbaar zijn. De beoordeling is echter niet de ontwikkeling die de kandidaat heeft doorgemaakt. Het betreft het prestatieniveau dat wordt beoordeeld. Bij een voldoende beoordeling van het portfolio is het aannemelijk dat de kandidaat klaar is voor de praktijktoets. Het biedt geen garantie voor het resultaat van de praktijktoets.

 • Je bent voor het portfolio verplicht om minimaal een reanimatiebewijs in te leveren. Waaraan moet een reanimatie of EHBO diploma aan voldoen?

  De volgende certificaten of diploma's zijn akkoord: 

  • Reanimatie certificaten erkend door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), dit moet duidelijk zichtbaar zijn op het diploma/certificaat
  • Diploma Nederlandse Hartstichting
  • Medic & Fire First Aid ® Europe
  • Rode Kruis (Uitgebreide Eerste Hulp is inclusief AED)
  • ​NIKTA
  • Medprevent
  • Diploma Ambulanceverpleegkundige (kan ook worden aangetoond met een bignummer)
  • Diploma Spoedeisende hulp verpleegkundige (kan ook worden aangetoond met een bignummer)
  • Certificaat Hartbewaking (kan ook worden aangetoond met een bignummer)

  Livis (Graag attenderen wij u erop dat alleen certificaten van het Oranje Kruis worden geaccepteerd door het NGS)
  Er zijn wat onduidelijkheden over de erkenning van reanimatiecertificaten uitgegeven door Livis. Livis geeft zowel eigen certificaten uit als certificaten van het Oranje Kruis.


  EHBO diploma?
  Met een EHBO diploma krijg je vrijstelling voor W10 tijdens de praktijktoetsing. De onderstaande EHBO Diploma's worden goedgekeurd.

  • Diploma EHBO; Het Oranje Kruis, Rode kruis en Nikta
  • Diploma EHBO BIJ SPORTLETSEL  
  • EHBSO + reanimatie: Rode kruis 
  • Eerste hulp bij Sportongevallen: Oranje Kruis
    

  Reanimatiebewijs van NRR instructeur maar niet zichtbaar op het diploma?
  Het kan zijn dat de organisatie waar het certificaat is behaald aangeeft met NRR instructeur te werken maar dit niet op het diploma plaatse. De instructeur kan via het portaal van de NRR een certificaat aanvragen door de deelnemers, sommige rekenen hier kosten voor andere doen het kosteloos. 

 • Wanneer is een portfolio volledig? Is er een checklist voor de inhoud van de portfolio's?

  Ja, er is een checklist voor het portfolio van de sportmasseur en wellnessmasseur. Deze is ook op de website onder uitleg toetsing te vinden voor de kandidaten.

  Let op: alle dossier dienen voorzien te zijn van feedback. Dit mag van de opleider zijn, van de docent of de cliënt. Aantekeningen mogen op het dossier gemaakt zijn of zijn verwerkt in het evaluatieverslag.
  Daarnaast voldoet een apart document waarin de feedback verzameld is aan de toetsnorm 'volledig'.

  De opleider mag je uiteraard adviseren, maar is niet verantwoordelijk voor het portfolio en de uitslag hiervan. 

  Het is het portofolio van de kandidaat en alleen de kandidaat draagt hier de verantwoording voor. Bij twijfel of vragen kun je altijd het NGS contacten, zodat je duidelijkheid verkrijgt en niet onnodig een kans verspeelt. Immers een niet compleet portfolio wordt niet inhoudelijk beoordeeld, wel direct afgewezen! Dit betekent dat je 2e inlevering meteen de laatste kans is!

  Alle items zijn op de NGS website te vinden.

 • Hoe moet de feedback in het portfolio worden verwerkt?

  Alle dossier dienen voorzien te zijn van feedback.

  Dit mag van de opleider zijn, van de docent of de cliënt. Aantekeningen mogen op het dossier gemaakt zijn of zijn verwerkt in het evaluatieverslag. Daarnaast voldoet een apart document waarin de feedback verzameld is aan de toetsnorm 'volledig'.

  Zie tevens checklist portfolio 

 • Reanimatiebewijs van NRR instructeur maar niet zichtbaar op het diploma?

  Het kan zijn dat de organisatie waar het certificaat is behaald aangeeft met NRR instructeur te werken maar dit niet op het diploma plaatse. De instructeur kan via het portaal van de NRR een certificaat aanvragen door de deelnemers, sommige rekenen hier kosten voor andere doen het kosteloos.

 • Praktijkbeoordeling

  Wanneer de kennistoets en het portfolio met een voldoende zijn afgerond krijgt de kandidaat per e-mail een uitnodiging om de praktijkbeoordeling zelf in te plannen.  Er zijn een aantal periodes per jaar waarin de praktijktoetsing wordt aangeboden in Bilthoven. De praktijktoetsing wordt meerdere keren per jaar afgenomen op het NGS-bureau in Bilthoven. 
   

 • Mogen de studenten tijdens de praktijkbeoordeling cliëntendossiers meenemen die al zijn ingevuld per onderdeel? Of mag er alleen een leeg cliëntendossier mee?

  Blanco clientendossier is toegestaan, hoeft niet.

  Het vooraf invullen van het dossier met algemene gegevens (bijvoorbeeld bij het functieonderzoek al het gewricht met de bewegingen invullen, of de motivatie van een sederende of stimulerende massage invullen) is niet toegestaan! Deze vaardigheden dienen beheerst te worden en worden als zodanig tijdens de praktijktoets beoordeeld.