Home Opleiding NGS-masseur Module Ketenzorg voor Sportzorgmasseurs

Module Ketenzorg voor Sportzorgmasseurs

Bent u volgens de inpassingsregeling van de SCAS gecertificeerd als Sportzorgmasseur dan dient u zich drie jaar later te laten hercertificering. Een van de eisen voor hercertificering is het gevolgd hebben van de Module Ketenzorg voor sportzorgmasseurs. 

De Module Ketenzorg is ontwikkeld om het opleidingsniveau van de sportmasseurs aan te laten sluiten bij de kwalificaties voor een Sportzorgmasseur. Een belangrijk onderdeel van Module Ketenzorg is samenwerken en communiceren met sportzorgprofessionals. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het handelen bij en na blessures. Er wordt uitgebreid ingegaan op het handelen in de dagelijkse praktijk van de Sportzorgmasseur door met praktijkvoorbeelden en casuïstiek te werken.

In Module Ketenzorg staat de praktijk centraal. Er worden kennis en vaardigheden aangereikt over het werken in de sportzorgketen, klinisch redeneren en functioneel kijken naar onderzoek en behandeling. Deze aangereikte kennis en vaardigheden worden door het uitvoeren van opdrachten direct toegepast in de eigen praktijk van de sportzorgmasseur. Module Ketenzorg wordt afgesloten met een toetsing.

Leerdoelen

Door het volgen van Module Ketenzorg is de deelnemer in staat om:

 • samen te werken in de sportzorgketen;
 • klinisch te redeneren;
 • de functie van spieren en gewrichten in de bewegingsketen te analyseren, en ‘zwakke schakel’ te herkennen;
 • te handelen bij en na blessures;
 • de stappen in het plan van aanpak helder en inzichtelijk te formuleren;
 • een overdrachtsverslag te maken voor een doorverwijzing in de sportzorgketen;
 • aan hulpverleners en verantwoordelijke functionarissen binnen de organisatie te rapporteren.
   

Inhoud

1. Denken en werken in ketens
Er wordt een concreet beeld geschetst van de functie, bekwaam- en bevoegdheden van een Sportzorgmasseur. Aan bod komt de profilering en positionering van de Sportzorgmasseur in zijn eigen omgeving. Wat zijn de mogelijke partners in de regio en waarmee kan een Sportzorgmasseur een andere sportzorgprofessional van dienst zijn en vice versa. Aandacht wordt besteed aan het efficiënt en effectief communiceren met de andere sportzorgprofessionals, inclusief het maken van een overdrachtsverslag.

2. Onderzoeken en behandelen als Sportzorgmasseur
Er wordt inzicht gegeven in het proces en belang van klinisch redeneren. Er wordt geleerd hoe een Sportzorgmasseur zaken, waar hij invloed op heeft, kan analyseren. Aandacht wordt besteed aan het maken van de juiste keuze in testen en behandelmogelijkheden. Aan de hand van een casus of praktijkvoorbeeld wordt geoefend met functioneel ketenonderzoek en – behandeling. Er wordt geleerd hoe een behandelplan in heldere stappen kan worden opgesteld. Aan bod komen ook spierversterkende en stabiliteitsoefeningen.

Data en Locatie 

Locatie:  Professor Bronkhorstlaan 26, Bilthoven (NGS-bureau).  

De lessen van Module Ketenzorg zijn in de avonduren van 19:00 - 22:00 uur
Les 1: Vrijdag 14 januari 
Les 2: Vrijdag  28 januari
Les 3: Vrijdag 11 februari
Toetsingsgesprekken: Maandag 21 februari t/m 3 maart via ZOOM

Docenten

 • Jeffrey Jansen (sportfysiotherapeut)
   

Aantal deelnemers

Minimaal 16 deelnemers en maximaal 20 deelnemers.

Certificaat

De deelnemers ontvangen aan het einde van Module Ketenzorg bij een positieve beoordeling een certificaat ‘Module Ketenzorg’.

Kosten

De prijs voor Module Ketenzorg bedraagt € 395,- inclusief koffie, thee, reader en examengeld (toetsing). Mocht u de toetsing niet met goed gevolg hebben afgerond en wilt u gebruik te maken van een herkansing, wordt voor deze herkansing € 70,- in rekening gebracht.

Programma en inschrijven