Home Nieuws NGS-Collegetour komt naar Brabant

NGS-Collegetour komt naar Brabant - Nieuws

NGS-Collegetour komt naar Brabant

08 juli 2021
Het is de visie van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) om onderscheidend te zijn als branche-organisatie en in te staan voor de kwaliteit van de NGS-masseur. Om deze visie te ondersteunen en zichtbaar te maken heeft het NGS een werkgroep samengesteld die zich bezighoudt met het ontwikkelen van gerichte scholingen. Deze scholingen hebben het doel om de kwaliteit van handelen van de NGS-masseur te waarborgen en verhogen.  Onder de naam ‘NGS Collegetour’ worden in diverse regio's een reeks scholingen aangeboden. Vanaf september 2021 ook in Brabant.  Het is de bedoeling om binnen deze opzet aan te sluiten op het basisniveau sportmassage en dat uit te breiden met het kennisniveau wat eerder gedoceerd werd in onder andere de cursus Blessurepreventie (BP) en Bewegingsanalyse en Oefenvormen (BAOV). Deze scholingen hebben het doel om de kwaliteit van handelen van de NGS-masseur te waarborgen en verhogen. 


Planning Collegetour - Brabant 

Masterclass Enkel - 25 september 2021 
Masterclass Knie - 16 oktober 2021 
Masterclass Heup - 27 november 2021 
Masterclass Onderste Extremiteiten - 18 december 2021

Locatie
Sportfoyer Eindhoven, Theo Koomenlaan 3, 5644 HZ Eindhoven

Programma
10.00 uur        Ontvangst met koffie/thee
10.15 uur        Start Masterclass
11.45 uur        Pauze
12.00 uur        Vervolg praktijk Masterclass
13.00 uur        Afsluiting Masterclass 

Cursusomschrijving  
Vanuit de anatomie, fysiologie en pathologie wordt het traject van A(namnese) naar B(ehandelplan) doorlopen. Door voorbereiding aan de hand van verschafte documenten zal kennis opgefrist en herhaald worden, waardoor tijdens de masterclass zeer efficiënt en effectief gewerkt kan worden. Het accent van deze masterclasses zal liggen op het functieonderzoek en de interpretatie daarvan.
Het accent van de laatste masterclass (onderste extremiteiten) ligt op het inrichten van het functieonderzoek op basis van het klinisch redeneren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van actuele praktijkcasuïstiek.

De masterclass is vooral een praktische avond. Theorie wordt met praktijk afgewisseld.
Het accent tijdens de avond ligt op:

 • Interpretatie van de inspectie: wat ‘weet’ je nu?
 • Wat zijn de palpabele structuren
 • Interpretatie van het functieonderzoek: wat ‘vertelt’ je dit?
 • Keuze en interpretatie van toegevoegde specifieke testen.


Leerdoelen

 • Herkennen van symptomen en kunnen herleiden naar betrokken weefsels/structuren
 • Analyseren en interpreteren van anamnesegegevens
 • Analyseren en interpreteren van inspectiegegevens
 • Analyseren en interpreteren van palpatiegegevens
 • Analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens
 • Vaststellen van de bevindingen
 • Opstellen van behandelplan
 • Adviseren op basis van vastgestelde bevindingen


Docenten
Natasja Franchimont en Jolanda Donders

Doelgroep

 • Sportmasseur
 • Sportzorgmasseur


Aantal deelnemers
25

Accreditatie
4 punten voor sport- en sportzorgmasseurs.

Kosten
€ 70,00 per masterclass

Inschrijven
Aanmelden: via https://portaal.ngsmassage.nl  (Filter op afdeling Brabant Oost)
De  Masterclass Onderste Extremiteiten kun je alleen volgen als je minimaal twee voorgaande masterclasses hebt gevolgd m.b.t. onderste extremiteiten.

Na inschrijving en betaling ontvang je een link waar je alle benodigde documenten ter voorbereiding kunt downloaden. Deze documenten zijn deels algemeen (rode vlaggen, ontstekingsindicatoren, fasen van tendinitiden etc.) en deels specifiek voor de masterclass.

Ter voorbereiding op de masterclass neem je de documenten door (circa 4 uur).
De masterclass start met een aantal meerkeuze vragen gebaseerd op de voorbereiding / versterkte documentatie.