Home Gedragscode

Gedragscode

Alle leden van het NGS dienen zich te houden aan de NGS-gedragscode.

In de code zijn de waarden en normen van de beroepsgroep vastgelegd. Hoewel de taken per masseur in de praktijk kunnen verschillen, zijn de waarden en normen voor alle masseurs hetzelfde. Die waarden en normen maken duidelijk hoe je je beroep als masseur op een goede manier kunt uitoefenen. Belangrijke waarden zijn bijvoorbeeld: betrouwbaarheid, respect, eerlijkheid, rechtvaardigheid, niet schaden, respect voor de autonomie van de cliënt. De code helpt masseurs bij het handelen en de verantwoording daarvan. Daarnaast maakt de beroepscode aan de buitenwereld duidelijk wat men van jou als masseur mag verwachten.