Home Wtza

Wtza

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Het doel van de Wtza is om alle zorgaanbieders beter in beeld te krijgen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Val je onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dan zul je moeten voldoen aan de Wtza.

De Wtza kent verschillende onderdelen:

  1. Melden
  2. Vergunning en intern toezicht
  3. Jaarverantwoording
  4. Financiële bedrijfsvoering (inclusief het gebruik van derivaten)
     

Niet iedere zorgaanbieder hoeft aan alle vier de onderdelen te voldoen. Als masseur, vallend onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), zul je alleen moeten voldoen aan de meldplicht.
In dit document leggen we uit wat de Wtza is en hoe je hier als masseur, vallend onder de Wkkgz, aan kunt voldoen.