Home FAQ NGS toetsing

FAQ NGS toetsing

FAQ NGS toetsing

 • Ik heb een beperking (slechtziendheid, dyslexie) of leerafwijking, wat te doen?

  Voor dyslectische kandidaten kunnen de examencondities aangepast worden op grond van een verklaring van een deskundige (artikel 55 lid 2 van het Eindexamenbesluit VO), waarin is aangegeven welke maatregelen nodig zijn. Indien je gebruik wilt maken van deze mogelijkheid dien je een e-mail info@ngsmassage.nl te sturen met daarbij een (medische) verklaring.

  Je kan het aangeven in de het aanmeldformulier, het is enkel van kracht na het ontvangen van de verklaring. Je ontvangt hiervan een bevestiging.

  Voor slechtziende/blinde kandidaten hebben wij de mogelijkheid om kennistoets te laten voorgelezen, dit kan op dit moment alleen plaats vinden in Bilthoven. 

  Kijk voor de kosten op de website

 • Ik beheers niet volledig de Nederlandse taal, wat nu?

  Je moet voor het behalen van toetsing en vooral de kennistoets voldoende de Nederlandse taal beheersen. 

  De toetsing is niet beschikbaar in het Engels of een andere taal. De opleider kan inschatten of je de taal voldoende beheerst om deel te namen aan de toetsing. 

   

 • Wat is de minimale leeftijd om deel te nemen aan de NGS-toetsing tot NGS-masseur?

  Er is geen minimale leeftijd om deel te mogen nemen aan de NGS-toetsing. Het is aan de opleiders om de norm van de leeftijdsgrens vast te stellen bij het opleidingsinstituut.

 • Kan ik vrijstelling voor de toetsing tot NGS-masseur krijgen?

  Voor de toetsing Sport en Wellnessmasseur zijn geen vrijstellingen te verkrijgen. 

   

 • Tot wanneer kan ik mijn kennistoets verplaatsten?

  De kennistoets kan tot 7 werkdagen vooraf kosteloos worden verplaatst. Stuur tijdig een email naar info@ngsmassage.nl met daarin een voorkeur voor de nieuwe datum, en tijdstip. 

 • Zijn er oefentoetsen om te pijlen hoe ver je bent met de NGS-kennistoets?

  Er zijn op dit moment nog geen oefentoetsen beschikbaar. 

  We zijn druk bezig met het ontwikkelen van de kennistoets en hopen dat er binnenkort een oefentoets beschikbaar is. Wel hebben wij voorbeeld toetsen zodat je de verschillende vraagstellingen kan inzien.

  Kennistoets Sportmasseur: Klik voor een voorbeeld (kan niet geopend worden met smartphone). 
  Kennistoets Wellnessmasseur: Klik voor een voorbeeld (kan niet geopend worden met smartphone). 

 • Wanneer krijg ik de definitieve uitslag van de kennistoets?

  Na het beëindigen van de kennistoets zie je het behaalde resultaat in je eindscherm. Bij het behalen van een score van minimaal 65% heb je een voldoende behaald.

  Je ontvangt de definitieve uitslag vanuit het NGS binnen 10 werkdagen. Wanneer je een onvoldoende hebt behaald zal in de e-mail worden uitgelegd hoe je een herkansing kan aanvragen.

 • Hoe lang duurt het beoordelen van mijn portfolio?

  Je ontvangt de beoordeling hiervan uiterlijk vijf werkdagen voor de eerste ronde van een periode praktijkbeoordeling. Je wordt hierdoor in kennis gesteld door het NGS secretariaat. Je hebt in dit geval, tegen betaling, recht op twee herkansingen. Daarna vervalt het toetsingspakket.

  Indien er tijdig een herkans zal worden ingeleverd bestaat de mogelijkheid dat je voor de gekozen praktijkdatum een 2e beoordeling hebt. Indien niet tijdig ingeleverd vervalt de praktijkdatum.

   

  Je wordt toegelaten tot de praktijkbeoordeling wanneer de beoordeling van het portfolio voldoende is.  De portfoliobeoordeling is voldoende als aan de genoemde werkprocessen en de resultaten daarvan zijn voldaan. Dit betekent dat de beoordelaar heeft vastgesteld dat je op correcte wijze aan elk werkproces hebt voldaan.

 • Wanneer kan ik mijn praktijktoetsing inplannen?

  Indien je tijdig het portfolio hebt ingeleverd ontvang je op de aangegeven data een uitnodiging met daarin een link waarmee je zelf je datum kan kiezen. 

  Wij reserveren geen data of tijd. Er zijn altijd voldoende plekken beschikbaar. Kan je een datum niet? Hou dan goed je mail in de gaten om tijdig te plannen. 

 • Ik kan om medische reden niet mee doen met de praktijktoetsing voor Sportmasseur.

  Kun je om medische redenen niet meedoen met de NGS praktijktoetsing? Stuur dan een e-mail met een doktersverklaring naar info@ngsmasssage.nl. Zorg dat deze mail uiterlijk 7 werkdagen voor de praktijktoetsing bij NGS binnen is. Zodat wij de praktijktoetsing gratis kunnen verplaatsen.

 • Wat is de geldigheid van mijn beoordeling?

  Na het behalen van je kennistoets mag er niet langer dan 1 jaar mag zitten tussen een voldoende uitslag op de kennistoets
  en het behalen van een voldoende voor het portfolio. En er mag niet langer zitten dan een jaar tussen het behalen van een voldoende voor het portfolio en het behalen van een voldoende voor de praktijkbeoordeling.