Home Nieuws BTW-vrijstelling voor masseurs

BTW-vrijstelling voor masseurs - Nieuws

BTW-vrijstelling voor masseurs

09 juni 2023
Voor NGS-masseurs® met een uitstroomprofiel sport- of sportzorg willen we op basis van onderstaande achtergrondinformatie een verzoek voor btw-vrijstelling bij de Belastingdienst neerleggen.

Het volgende is gebleken: 

  • Voor NGS-masseurs® met een diploma ‘Medische basiskennis’ kunnen we (per 1 januari 2024) een btw-vrijstelling aanvragen als zij daarmee een registratie hebben bij het NGS op HBO-niveau. Via onderstaande vragenlijst gaan we dat inventariseren.
  • Voor NGS-masseurs®, die patiënten verwezen krijgen van een fysiotherapeut om een deel van de behandeling te verrichten, kunnen we een btw-vrijstelling hanteren (indien de massages onderdeel zijn van het behandeltraject van de fysiotherapeut). Via onderstaande vragenlijst zullen wij dit ook inventariseren.

Graag verzoeken wij je onderstaande vragenlijst in te vullen.

LINK VRAGENLIJST


Achtergrond

In het beleidsplan is opgenomen dat het NGS gaat voor het regelen van BTW-vrijstelling voor een aantal activiteiten die de NGS-masseur® verricht. Het NGS heeft daarom samen met een btw-specialist onderzocht wat de mogelijkheden zijn om vrijstelling te krijgen van de btw-verplichting voor de NGS-masseur®.
 
Vooralsnog zijn alleen medische diensten (dat wil zeggen de gezondheidskundige verzorging van de mens als bedoeld voor de btw) die worden verleend door beroepsbeoefenaren met een beroep dat valt onder de wet BIG, alsmede soortgelijke medische diensten van andere beroepsbeoefenaren die een, voor die diensten, gevolgde beroepsopleiding op HBO niveau hebben afgerond en beschikken over voldoende medische basiskennis, vrijgesteld van btw.
 
Gezondheidskundige verzorging van de mens.
Van gezondheidskundige verzorging van de mens is sprake als het voornaamste doel van de (para)medische handeling is de bescherming, met inbegrip van instandhouding of herstel, van de gezondheid van de mens. Dat betekent dat in het algemeen voor vrijstelling in aanmerking komen therapeutische behandelingen die ten doel hebben een diagnose te stellen, te behandelen en indien mogelijk, te genezen van ziekten. Ook therapeutische handelingen die worden verricht voor doeleinden van preventie vallen onder de gezondheidskundige verzorging van de mens.
 
Daarnaast moeten deze handelingen door eerdergenoemde beroepsbeoefenaren (BIG-erkende of daarmee gelijk te stellen Hbo-opgeleide beroepsbeoefenaren) worden verricht. Echter, de rechter in Nederland heeft deze laatstgenoemde (Hbo) uitgangspunten onlangs genuanceerd zodat onder voorwaarden ook Mbo-opgeleide beroepsbeoefenaren in aanmerking kunnen komen voor vaststelling van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau aan de BIG-erkende beroepsbeoefenaar.