Home Nieuws Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Eerste Informatie

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Eerste Informatie - Nieuws

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Eerste Informatie

13 maart 2018
Ongetwijfeld heb je er al iets over gehoord of gelezen. Vanaf 25 mei 2018 zal de nieuwe privacywet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’ worden gehandhaafd.

De AVG is een inspanningswet waar alle organisaties in Nederland aan moeten voldoen. Met de AVG krijgen mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Zij mogen bijvoorbeeld hun gegevens inzien en laten wijzigen of in veel gevallen zelfs volledig laten wissen. Ook krijgen zij het recht bij een organisatie hun persoonsgegevens op te vragen en mee te nemen naar een andere ‘aanbieder’; het recht op dataportabiliteit.

De nieuwe wet verwacht dat organisaties alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen ten behoeve van de privacy van eenieder waar de organisatie persoonsgegevens van bezit. Volgens de wet moeten organisaties op vier gebieden privacybewust met persoonsgegevens omgaan, namelijk de gebieden juridisch, ICT, medewerkers en organisatie/procedures. Dat betekent dat zij een privacy-administratie moeten bijhouden. Welke persoonsgegevens verwerken zij? Met welk doel? En hoe zijn die gegevens beveiligd?

Het is van belang dat je binnen jouw organisatie (massagepraktijk) voldoet aan deze inspanningswet. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de AVG, door bijvoorbeeld onderzoek te doen na klachten of op eigen initiatief. De Autoriteit Persoonsgegevens kan bij het niet juist naleven van de wet boetes opleggen tot maximaal 20 miljoen euro.
 

Aan alle masseurs met een eigen praktijk

Bij het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) hebben wij het traject om ‘AVG-proof’ te worden reeds in gang gezet. Hierbij is hulp ingeschakeld van Stichting AVG voor Verenigingen en het AVG-programma dat zij aanbieden. In de periode tot en met 25 mei 2018 zal het NGS haar leden een helpende hand bieden in het omgaan met de nieuwe wetgeving middels een stappenplan. Dit stappenplan is te vinden op https://www.ngsmassage.nl/leden/avg.

Momenteel is op deze pagina de algemene uitleg te vinden, de instructie voor de eerste stap (inventarisatie persoonsgegevens) en links naar ondersteunende pagina’s. In de toekomst zal je middels onze nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden van nieuwe instructies op deze pagina.

LET OP!  De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de nieuwe wetgeving ligt  altijd bij de massagepraktijk zelf, het NGS biedt slechts ondersteuning en is in geen geval verantwoordelijk.

Voor meer informatie over de wetgeving kan je kijken op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Op deze website vind je bijvoorbeeld ‘De AVG in een notendop’ en het stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kan je de handleiding van het Ministerie van Justitie en Veiligheid raadplegen.

Bij vragen kan je contact opnemen met het NGS; 088 – 7308500, info@ngsmassage.nl.