Home Het NGS Lid worden EVC-procedure

EVC-procedure

Het is mogelijk om met een ander (sportmassage) diploma lid te worden van het NGS. Dit noemen de zogenaamde procedure 'Erkenning Verworven Competenties (EVC)'. Nadat je deze procedure bent doorlopen ontvangt je de NGS-licentie. Met deze licentie kun je vervolgens lid worden van het NGS. De voorwaarde om lid te worden is hier dus niet het NGS diploma, maar de NGS licentie.  Je ontvangt geen diploma, dat is nog steeds alleen te verkrijgen via het NGS examen.

Om in aanmerking te komen voor de licentie Sportmasseur NGS dient je het volgende te bezitten:

 1. Een diploma / certificaat Sportmasseur.
 2. De bijbehorende cijferlijsten theorie anatomie, fysiologie en sportmassage algemeen met voor alle onderdelen een voldoende.
 3. Geldig EHBO diploma.
 4. Geldig reanimatie diploma (alleen Reanimatie certificaten erkend door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) zijn toegestaan). 
 5. Drie NGS-cliëntendossiers
   

De bovenstaande punten vormen een portfolio en dient u samen met het aanvraagformulier per mail in te sturen. Vervolgens wordt het portfolio getoetst. Resultaat uit de beoordeling is;

 • Het portfolio voldoet, je ontvangt de NGS-licentie. Met deze licentie kun je vervolgens lid worden van het NGS. 
 • Het portfolio voldoet niet. Lid worden van het NGS is niet mogelijk. 

Kosten

 • Administratieve kosten: € 25,00
 • Kosten licentiepas: € 22,50 (indien u lid wordt, anders € 65,00)
 • Kosten lidmaatschap 2018: € 85,00