Home Vitaal Bedrijf

Vitaal Bedrijf

Word partner van Vitaal Bedrijf!

Draag bij aan vitaliteit op de werkvloer. 
 

Hierbij attenderen we je op Vitaal Bedrijf; een nieuw initiatief om de vitaliteit van werkend Nederland te stimuleren. Het NGS heeft afspraken gemaakt met Vitaal Bedrijf dat leden van het NGS de mogelijkheid krijgen om zich via het platform te presenteren aan ondernemers. Als dienstverlener kun je immers een belangrijke bijdrage leveren bij de concrete invulling van activiteiten binnen bedrijven.


Wat is Vitaal Bedrijf?
Vitaal Bedrijf is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de ministeries van VWS en SZW. Met Vitaal Bedrijf wordt ondernemers praktische hulp geboden om te bevorderen dat hun medewerkers fysiek en mentaal fit worden c.q. blijven. Het programma richt zich in eerste instantie op bedrijven van 10-250 werknemers en stimuleert vitaliteit in alle BRAVO thema’s (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning). Ondernemers kunnen een quick scan doen, krijgen informatie en worden geholpen om een programma op maat samen te stellen. Op www.vitaalbedrijf.info vind je alle informatie.  

Hoe kunt je je aanmelden?
Wanneer je een dienstverleningsaanbod hebt dat bijdraagt aan vitaliteit op de werkvloer, meld je dan aan. Daarbij is het belangrijk een korte, kernachtige omschrijving van uw diensten te geven en de juiste thema’s aan te vinken. Wees hierin zo concreet mogelijk. Wat heb jij te bieden? Je kunt hierbij gebruik maken van de teksten die we je eerder stuurde om jezelf te profileren bij huisartsen en het Nederlandse publiek.
Jouw aanbod wordt op de website van Vitaal Bedrijf opgenomen en is zichtbaar voor ondernemers die op de website informatie zoeken.

Meer informatie is terug te vinden op de website: www.vitaalbedrijf.info.

Heb je vragen? Dan kun je altijd contact opnemen via vitaalbedrijf@vnoncw-mkb.nl.