Home FAQ COVID19

FAQ COVID19

FAQ COVID19

 • Veilig en verantwoord werken volgens de NGS Leidraad

  NGS Leidraad - verantwoord masseren

  Deze leidraad is geschreven door het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) en wordt ondersteund door RIAS en de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs (BvS) vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gehele branche van masseurs in Nederland. Naast de leden van het NGS, RIAS en BvS (ongeveer 6.000) zijn er naar schatting ruim 10.000 masseurs werkzaam in deze branche. 

  Wat voor consequenties heeft dit voor het werk van de masseur? In deze leidraad beschrijven we hoe de masseur gefaseerd en op een gepaste, verantwoorde manier het werk kan hervatten. Uitgangspunt zijn de richtlijnen die zijn opgesteld door het Kabinet/RIVM.  Deze leidraad is primair bedoeld voor masseurs werkzaam in de praktijk, maar vormt ook een uitstekende basis voor die masseurs andere werkomgevingen, zoals stoelmasseurs en masseurs bij sportverenigingen. Ook organisatoren van scholingen kunnen de leidraad als basis gebruiken. 

  Download hier de NGS Leidraad - verantwoord masseren

  Leden van de NGS vinden in het NGS-portaal bij ledenvoordelen, diverse bijlage met teksten, triageformulier en vele extra's

 • Onder welke voorwaarden mogen we open?

  Het werken met de NGS-leidraad voor alle masseurs is een belangrijk onderdeel van de voorwaarden om open te mogen en te blijven. Download de meest recente versie hier.

  Voor leden hebben wij ook diverse bijlage met voorbeeld teksten, traigeformulier en afbeeldingen. Deze vind je in het NGS-portaal onder ledenvoordelen.

 • Wie moet er een mondkapje op in mijn praktijk/salon?

  Mondkapjes bij contactberoepen 
  Vanaf 6 november 2021 is bij de uitvoering van contactberoepen het dragen van een mondkapje verplicht. Zowel voor de dienstverlener als de klant. Bijvoorbeeld bij de kapper, masseur of schoonheidsspecialist.
   

  Dienstverlener en klant dragen een mondkapje
  Bij de uitvoering van contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging of gericht op fysiek contact is een mondkapje verplicht, voor zowel de dienstverlener als de klant. Bovendien kan een dienstverlener ook zelf nog huisregels opstellen waarin het dragen van een mondkapje verplicht kan zijn.

  Extra huisregels
  Je kan eigen huisregels opstellen. Het dragen van een mondkapje is verplicht.

  Geen mondkapje tijdens behandeling gezicht
  Gaat het om een behandeling aan het gezicht? Dan mag de klant het mondkapje daarvoor afzetten.

   

  Mag een face shield of spatscherm ook gedragen worden in plaats van een mondkapje?
  Als voor de uitvoering van werkzaamheden het ondoenlijk of onmogelijk is, dan kan een spatscherm (face shield) overwogen worden. Je mag er dan voor kiezen om werknemers op het werk een spatscherm te laten dragen in plaats van een mondkapje. 

  Houd er rekening mee dat spatschermen niet dezelfde werking hebben als mondkapjes. Er kan nog steeds lucht langszij stromen.

  Mag je een cliënt weigeren die geen mondkapje wilt dragen?
   Ja, de cliënt is verplicht een mondkapje te dragen gedurende de behandeling. Alleen als de klant verklaart dat hij of zij om medische redenen of medische beperkingen geen mondkapje kán dragen, dan hoeft het niet. Ze hoeven hier geen schriftelijk bewijs van te hebben.

  Mag iemand die gevaccineerd is (werknemer of klant) geen mondkapje dragen?
  Nee, de mondkapjesplicht geldt ook voor iedereen die al is gevaccineerd.

  Er zijn geen klanten in de praktijk, moet ik dan ook het mondkapje op?
  Nee dan hoeft het niet. Alleen bij de uitoefening van het contactberoep draag je een mondkapje.

  Bron: Rijksoverheid mondkapjes en contactberoepen

 • Is bij de uitvoering van een massage een mondkapje dragen verplicht?

  Bij de uitvoering van contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging of gericht op fysiek contact is een mondkapje verplicht, voor zowel voor de masseur als de cliënt .

  Bron: Rijksoverheid mondkapjes en contactberoepen

 • Geldt de registratieplicht -checkgesprek- nog steeds?

  Ja, van iedere klant noteer je: datum en tijdstip van bezoek, de naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens bewaar je 10 dagen ten behoeve van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD in het geval van een COVID-19 melding. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) was je al verplicht om je klanten te registeren. Dat is dus niet nieuw. Houd er rekening mee dat als je klant een begeleider meeneemt naar de salon, dat deze zich ook registreert.

 • Hoeveel cliënten per dag mogen we ontvangen/behandelen?

  Voor de branche geldt geen maximum aantal cliënten per dag.

 • Moeten we op afspraak werken?

  Ja,  het is verplichte om alleen en uitsluitend op afspraak werken.

 • Mijn cliënt komt uit een risico (oranje/rood ) gebied, mag ik hem masseren?

  Het advies is voor iedereen is ga niet op reis, mocht de cliënt toch in het oranje of rood land zijn geweest dan is het advies 10 dagen in quarantaine te gaan en mag je de cliënt  weigeren in de praktijk/salon. 

  Door een coronatest te doen op dag 5 kan de duur van het thuisblijven verkorten. Bekijk voor hulp de Quarantaine Reischeck.

  Bekijk het reisadvies voor quarantaine
  Quarantaine na terugkomst geldt voor de meeste landen en gebieden. Of de clïent na aankomst in Nederland in quarantaine moet staat in het reisadvies van het land waar de cliënt is geweest. Bekijk de reisadviezen op Nederlandwereldwijd.nl.

  Let op: quarantaine is ook nodig als de cliënt is gevaccineerd. Want ook dan kan je het virus mogelijk nog verspreiden.

  Uitzonderingen voor thuisquarantaine

 • Mijn cliënt is ziek (geweest), wanneer mag hij/zij weer komen voor een massage?

  Het kan per persoon verschillen hoe lang het duurt voordat je hersteld bent. Hierover is nog niet veel bekend. Sommige mensen ervaren alleen verkoudheidsklachten en herstellen binnen enkele dagen, maar er zijn ook gevallen bekend van mensen die langdurig (vele weken) (verkoudheids)klachten blijven houden.

  Als je 24 uur geen klachten (koorts, hoesten, verkoudheid) meer hebt, en het is een week nadat je ziek bent geworden, kun je in elk geval geen andere mensen meer besmetten. 

  Bronhttps://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte 

 • Mijn cliënt heeft klachten, maar is negatief getest. Mag mijn cliënt naar de praktijk/salon komen?

  In principe is het zo dat als een cliënt klachten heeft en negatief getest is de cliënt in de praktijk/salon mag komen. De negatieve test moet dan wel betrekking hebben op de klachten die de cliënt heeft. Dit laatste is erg lastig te controleren. Misschien zijn de klachten namelijk nieuwe klachten en dan kan er toch sprake zijn van corona. Probeer goed bij je cliënt te achterhalen of de negatieve test ook echt recent is en te maken heeft met de klachten die er nog zijn.

  Bij twijfel doe je er verstandig aan de cliënt te vragen op een ander moment te komen als er geen klachten meer zijn.

 • Welke financiële mogelijkheden zijn er voor mij als ik financiële problemen heb?

  Kijk voor de laatste informatie over de mogelijke vergoedingen in de Coronacalculator.

 • Ik ben ook werkzaam als verzorger/masseur bij de sportvereniging, mag ik op het complex masseren?

  Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht, het toilet mag open blijven.
  Overleg met de sportvereniging of het nodig is om tijdens de training/wedstrijd aanwezig te zijn.

  Het is niet toegestaan om in het sportcomplex (kleedkamer, behandelruimte) te masseren of behandelen/tape.
  De sporters mogen ter voorbereiding of afloop wel bij je eigen praktijk langs komen voor een massage of tape.

 • Kan een massage kwaad als je net gevaccineerd bent?

  Je kan niet besmet raken voor een corona vaccin. Het vaccin wel vraagt veel energie van het lichaam en kan gepaard gaan met verhoging/koorts en dat is een contra-indicatie.