Home Leden Samenwerkingsvormen

Samenwerkingsvormen

Per 2018 heeft het NGS het maken van afspraken voor de inzet van vrijwilligers en opdrachtnemers vereenvoudigd. Dus ook voor vrijwilliger masseurs tijdens evenementen. Tot en met 2017 werd hiervoor een mantelovereenkomsten of overeenkomsten van opdracht gebruikt. Vanaf 2018 krijg je als NGS-lid jaarlijks een e-mail met daarin de keuze welke vorm van samenwerking je met het NGS wilt aangaan.  Je mag kiezen of je werkzaamheden voor het NGS wilt doen als vrijwilliger tegen een vrijwilligersvergoeding  of dat je aan de slag wilt gaan voor het NGS als opdrachtnemer. Op deze pagina lees je meer over deze twee mogelijkheden. 

1. Vrijwilliger tegen vrijwilligersvergoeding
2. Opdrachtnemer
- als ondernemer
- niet als ondernemer

Ten slotte geven we een aantal voorbeelden

Vrijwilliger tegen een vrijwilligersvergoeding

Er is sprake van een vrijwilligersvergoeding als de vergoeding niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. De vergoeding moet het karakter hebben van een onkostenvergoeding. Als je alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De NGS geeft deze vergoedingen niet door aan de belastingdienst.  

Ben je jonger dan 22? 

  • Je krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur
  • met een maximum van € 150 per maand
  • € 1.500 per jaar

Ben je 22 jaar of ouder?

  • Je krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur
  • met een maximum van € 150 per maand
  • € 1.500 per jaar

Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoedingen, dus ook bijvoorbeeld voor reiskostenvergoeding. 

Manier van vergoeding

Declaratiebasis
Al vrijwilliger dien je per gewerkte evenement een declaratie formulier in voor de gewerkte uren. De maximum uurvergoeding per leeftijd mag gedeclareerd worden. Heb je geen uren gewerkt maar alleen reiskosten gemaakt mag je deze reiskosten declareren tegen 19 cent per kilometer, berekend over de meest gebruikelijke weg.

Het declaratieformulier vind je hier.

Heb je een uitkering?
Als je een uitkering hebt, dan kunnen additionele inkomsten uit vrijwilligerswerk worden gekort op je uitkering. Per uitkering zijn er verschillen.

Ziektewet, WIA, WAO en Wajong
Je moet altijd aan het UWV doorgeven dat je vrijwilligerswerk doet of gaat doen. De vergoedingen die het NGS betaalt, zijn in lijn met de wettelijke vergoedingen. Verdien je meer bij, dan wordt dat door het UWV gezien als betaald werk en wordt dit gekort op je uitkering.

WW
Als je in de WW zit, heb je vooraf toestemming nodig van het UWV voor je vrijwilligerswerk mag gaan doen. Het vrijwilligerswerk mag de kans op betaald werk namelijk niet verkleinen. Daarnaast beoordeelt het UWV of het werk dat je wilt gaan doen, ook echt vrijwilligerswerk is. Als je je vrijwilligerswerk niet doorgeeft bij het UWV, kun je een boete ontvangen, naast de korting op je uitkering.

Bijstand
Vrijwilligerswerk naast een bijstandsuitkering mag, maar moet wel gemeld worden bij de uitkeringsinstantie. Ben je boven de 27 jaar, dan mag je een onkostenvergoeding ontvangen voor je vrijwilligerswerk. Dit is maximaal 150 euro per maand en 1.500 euro per jaar. Als je jonger dan 27 jaar bent, geldt dat elke betaling anders dan een vergoeding van de daadwerkelijke kosten gekort wordt op de uitkering. De normvergoeding is in dit geval dus niet geschikt. Neem altijd vooraf contact op met de uitkeringsinstantie om achteraf problemen te voorkomen.

Geen vrijwilligersvergoeding
Het kan zijn dat je als masseur meer ontvangt dan een vergoeding van € 4,50 per uur (of € 2,50 per uur), € 150 per maand of € 1.500 per jaar. Deze vergoeding is belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

Bij het NGS dien je dan aan te geven dat je aan de slag gaat als opdrachtnemer.

Opdrachtnemer

Wil jij als masseur de mogelijkheid hebben om meer te verdienen dan de toegestane vrijwilligers vergoeding dan ga je aan de slag voor het NGS als opdrachtnemer. Of ga je aan de slag voor het NGS als examinator, spreker of docent waar je ook meer dan de toegestaan maximale vergoeding verdient ga je aan de slag als opdrachtnemer.

In dit geval krijg je in het nieuwe systeem twee keuzes voor samenwerkingsvorm. Sportmasseurs met eigen praktijk/ondernemers/ZZP’s gaan altijd aan de slag als opdrachtnemer(als ondernemer) en brengen de diensten in rekening bij het NGS d.m.v. het indienen van een factuur.

Opdrachtnemer: als ondernemer

Je gaat de werkzaamheden uitvoeren in de zelfstandige uitoefening van jouw beroep of bedrijf. Bij de samenwerking staan je specifieke deskundigheid, kennis of vaardigheden centraal. Je verricht de opdracht naar eigen inzicht en zonder toezicht. Je werkt onder  volle eigen verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze  uitoefenen van de overeengekomen diensten. Het NGS geeft geen aanwijzingen over de wijze van uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Je hebt eventueel een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De uitvoering van de activiteiten vindt plaats zoals beschreven in de modelovereenkomst voor de Sport, met kenmerk 9051613107-B. Als ondernemer factureer je inclusief btw het vooraf afgesproken bedrag.

Opdrachtnemer: niet als ondernemer

Je hebt geen eigen bedrijf, maar  verricht wel tegen betaling incidenteel een opdracht voor het NGS. Voor de rest geldt hetzelfde als voor de ondernemer (zie hierboven), behalve dat je een declaratieformulier indient voor de afgesproken vergoeding per evenement of opdracht. De betalingen worden na afloop van het jaar door het NGS aan de Belastingdienst doorgegeven middels een IB47 formulier.  Zelf dien je ook de inkomsten op te geven bij je aangifte.

Het declaratieformulier vind je hier.

3. Voorbeelden

Voorbeeld Sportmasseur bij voetbalvereniging
Je bent 35 jaar en werkt als vrijwilliger 10 maanden 40 uur per maand voor een voetbalvereniging. Je  krijgt een vergoeding van € 1.500. Dit bedrag wordt in 1 keer aan je overgemaakt. De vergoeding bedraagt € 3,75 per uur. Dit is minder dan het maximum van
€ 4,50 per uur. Ook het maximum maandbedrag van € 150 wordt niet overschreden. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat je doet). Je hebt niet afgesproken dat je voor jouw inzet per uur een vergoeding ontvangt. Je hebt een vrijwilligersvergoeding. De vereniging hoeft over jouw  vergoeding dus geen loonheffingen in te houden en af te dragen.

Sportmasseur in massageteam (1)
Je bent 40 jaar en neemt gemiddeld 1 dag (8 uur) per maand deel aan het massageteam van de afdeling.  Je krijgt hiervoor een vergoeding van € 4,50 per uur. Per dag krijg je dus: € 36,00.  Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat je doet). Ook het maandmaximum van € 150 en het jaarmaximum van € 1.500 worden niet overschreden. Je  hebt een vrijwilligersvergoeding. De NGS hoeft over jouw  vergoeding dus geen loonheffingen in te houden en af te dragen.

Sportmasseur in massageteam (2)
Je bent 40 jaar en neemt gemiddeld 1 dag (8 uur) per maand deel aan het massageteam van de afdeling.  Je krijgt hiervoor een vergoeding van € 10,00 per uur. In deze situatie bent je dus geen vrijwilliger, omdat de vergoeding meer is dan het maximum van
€ 4,50 per uur. De NGS geeft het uitbetaalde bedrag door aan de Belastingdienst.  Zelf dien je ook de inkomsten op te geven bij je aangifte.

Sportmasseur bij volleybaltoernooi

Je bent 30 jaar en masseert 1 dag (8 uur) per maand tijdens een volleybalevenement. Je ontvangt per dag een vergoeding van € 95. Per uur ontvang je dus een vergoeding van
€ 11,88. In deze situatie bent je dus geen vrijwilliger, omdat de vergoeding meer is dan het maximum van € 4,50 per maand. De NGS geeft het uitbetaalde bedrag door aan de Belastingdienst.  Zelf dien je ook de inkomsten op te geven bij je aangifte.

Geef je keuze door via het Ledenportaal.