Home Nieuws Ben Heijdeman Lid van Verdienste NGS

Ben Heijdeman Lid van Verdienste NGS - Nieuws

Ben Heijdeman Lid van Verdienste NGS

05 oktober 2020
Afgelopen zaterdag 3 oktober is Ben Heijdeman door de ALV van het NGS benoemt tot 'Lid van Verdienste' van het NGS.

Leden van Verdienste worden door het NGS benoemt omdat ze zich gedurende een aantal jaren belangeloos hebben ingezet of zich nog steeds inzetten voor de ontwikkeling van de door de NGS behartigde vormen van massage in de vorm van werkzaamheden voor de Afdeling, commissies, werkgroepen en/of Bestuur ten aanzien van:

  • Beroepsbelangen;
  • Kwaliteit;  
  • Kennisoverdracht en informatieverstrekking;
  • Samenwerking.

Ben Heijdeman is jarenlang voorzitter geweest van de Afdeling Overijssel en heeft een voortrekkersrol gespeeld bij de ontwikkeling van de bloeiende afdeling. Ook is hij van begin af aan betrokken geweest bij de ontwikkeling en groei van het NGS-massageteam dat actief is tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. 

Ben leidt tevens masseurs op en is NGS-examinator.