Home Nieuws Tips voor je belanstingaangifte

Tips voor je belanstingaangifte - Nieuws

Tips voor je belanstingaangifte

12 maart 2020
Elk jaar moet je weer belastingaangifte doen.

Als masseur ben je ondernemer of freelancer. Elk jaar moet je weer belastingaangifte doen. Het NGS krijgt regelmatig vragen over boekhouding en belastingzaken. We hebben daarom belastingadviseur Geert-Bart van Weeghel gevraagd een aantal vragen te beantwoorden, om zo nog meer uit je belastingaangifte te halen.

Welke kosten zijn wel/niet aftrekbaar?

Het uitgangspunt voor het aftrekken van kosten in je belastingaangifte is dat die direct verband hebben met je bedrijf. Het is daarbij niet zo dat deze kosten dan ook direct moeten zorgen voor extra inkomsten. Zolang je kunt verantwoorden aan de Belastingdienst dat ze noodzakelijk zijn om je onderneming te voeren, zijn ze (deels) aftrekbaar. Wat ondernemers vaak denken, is dat de Belastingdienst dus bepaalt of iets aftrekbaar is. Dat is niet het geval. De ondernemer bepaalt in principe of kosten zakelijk zijn of niet. De belastinginspecteur controleert en toetst of de kosten werkelijk ‘noodzakelijk’ zijn. Hierdoor ontstaat er automatisch een ruimere bandbreedte dan veel mensen denken. Zolang je binnen de kaders blijft, zal de Belastingdienst bij een controle meegaan in de aftrekbaarheid van de kosten.

Hieronder hebben we een opsomming gemaakt van de kosten die in ieder geval (deels) aftrekbaar zijn.

 • (sport)verzorginggerelateerde artikelen: coldpacks, EHBO- koffer, tape, hotstones en dergelijke;
 • materialen die je gebruikt voor, tijdens en na de behandeling: olie, zeep en dergelijke;
 • sportvoedingssamples;
 • handdoeken en lakens (+ wasmiddel);
 • kosten voor de SCAS-certificering;
 • contributie BMS/NGS;
 • boeken, vakliteratuur, opleiding en examens;
 • huisvestingskosten (huur, energie, water, onderhoud gebouw, en dergelijke);
 • reclamekosten: website, visitekaartjes, folders, banners;
 • kleding die je draagt tijdens je werk (met een minimale bedrukking van 70 cm2);
 • reiskosten à 0,19 euro per zakelijke kilometer als je een privéauto gebruikt;
 • alle autokosten als je een zakelijke auto gebruikt (let op: bijtelling);
 • boekhoudkosten;
 • zakelijke verzekeringen (aansprakelijkheid, brand en dergelijke);
 • kosten voor bankrekening en pinapparaat (en rente op zakelijke leningen).

Kosten die niet volledig aftrekbaar zijn/een privécorrectie hebben:

 • mobiele telefoon;
 • internet (ook de thuisaansluiting in sommige gevallen);
 • koffie/thee;
 • diners met leveranciers of opdrachtgevers;

De volgende investeringen die boven 450 euro (exclusief btw) moeten zijn, mogen in (minimaal) vijf jaar afgeschreven worden (of sneller als je nog recht hebt op startersaftrek):

 • elektrische behandeltafel;
 • inventaris (laptop, bureau, mobiele telefoon en dergelijke);
 • vervoermiddel.

Daarnaast kun je in de belastingaangifte ook nog de volgende bedragen aftrekken:

 • premie voor arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • pensioenpremie.

Afhankelijk van jouw situatie zijn kosten wel/niet aftrekbaar. Controleer dit dus altijd bij je accountant of boekhouder.

Waar moet je op letten als zzp’er?

De laatste jaren is er veel gesproken over de wet DBA. Over deze wet is veel te doen (geweest) en de media hebben er uitvoerig aandacht aan besteed. Het doel van deze wet is schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Met schijnzelfstandigheid wordt bedoeld dat je eigenlijk niet als ondernemer aan het werk bent, maar als ‘verkapte’ werknemer. Zo profiteer je namelijk van alle ondernemersaftrekposten, terwijl je eigenlijk geen ondernemer bent. De vraag is dus: Wanneer ben je ondernemer? Om deze vraag te beantwoorden, kijken we naar de definitie van ondernemerschap. De definitie die wat mij betreft het meest in de buurt komt, is: het drijven van een onderneming voor eigen rekening en risico.

Om dit te verduidelijken volgt hier een voorbeeld. Wordt een masseur al een jaar of drie door een opdrachtgever ingehuurd en komt meer dan vijftig procent van zijn omzet bij deze opdrachtgever vandaan, dan ontstaat er twijfel of deze masseur wel ondernemer is. Zijn bedrijf is namelijk al drie jaar erg afhankelijk van deze klant en de ondernemer heeft weinig initiatief getoond om deze afhankelijkheid te verminderen.

Om je te helpen je wél te kwalificeren als ondernemer, heb ik een aantal tips. Als je deze tips opvolgt, laat je aan de Belastingdienst zien dat je voor eigen rekening en risico een onderneming drijft.

Tip 1: Houd je uren bij

Als je als ondernemer meer dan 1.225 uur werkt in je bedrijf, heb je recht op zelfstandigenaftrek van 7.280 euro per jaar en op mkb- winstvrijstelling (14%). Als je 46 weken per jaar werkt, komt dit neer op 27 uur per week. De volgende uren mag je meerekenen om aan deze 1.225 uur te komen: behandeltijd, reistijd, studie- uren, tijd voor reclame en acquisitie, administratie, schoonmaken van je praktijk en dergelijke.

Tip 2: Zorg voor voldoende opdrachtgevers

Als ondernemer wil je zo min mogelijk afhankelijk zijn van één opdrachtgever. Het kan gebeuren dat deze opdrachtgever ontevreden is of geen werk meer voor je heeft. Het kan natuurlijk ook zijn dat je zelf geen behoefte meer hebt om voor deze opdrachtgever te werken. Doordat je meerdere opdrachtgevers hebt, spreid je het risico om je rekeningen betaald te krijgen en wordt het financieel minder vervelend als je opdrachtgever onverhoopt failliet gaat. Ook heb je, wanneer je meerdere opdrachtgevers hebt, een sterkere onderhandelingspositie om een goede prijs voor je behandeling(en) te krijgen.

Tip 3: Zie jezelf als ondernemer en handel er naar

Als je onderneemt, wil je klanten hebben. Deze klanten zorgen onder andere voor brood op de plank. Om deze klanten te krijgen, moet je laten zien en horen dat je er bent. Zorg voor een mooie website en vertel aan anderen (via sociale media) waar jij uniek en goed in bent. Zo komen mensen erachter dat ze jou kunnen vragen als masseur. Wil je hierin groeien? Investeer dan in een cursus/training over bijvoorbeeld ondernemerschap of marketing.

Wat moeten masseurs doen die inkomsten hebben naast hun baan/als tweede beroep?

Ben je masseur naast een baan, dan gelden op veel gebieden dezelfde voorwaarden en regels als de masseur die onderneemt. De meeste kosten die bij vraag 1 vermeld staan, zijn ook voor jou aftrekbaar. Jij hoeft geen uitgebreide jaarcijfers op te maken. De Belastingdienst heeft voldoende aan een beknopt overzicht met je inkomsten en uitgaven. Je hebt overigens geen recht op zelfstandigenaftrek of mkb-winstvrijstelling. Jouw resultaat (positief of negatief) verwerk je in de belastingaangifte onder het kopje ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Jouw inkomsten als masseur zijn namelijk niet je hoofdinkomsten. Jouw hoofdinkomen komt via je baan bij een werkgever. Deze werkgever past meestal de loonheffingskorting toe. Op deze kortingen heb je één keer per jaar recht. Hierdoor moet je over je winst als masseur (omzet min kosten) plusminus veertig procent inkomstenbelasting en  plusminus 5,5 procent premie zorgverzekeringswet betalen. Reserveer dus de helft van het factuurbedrag exclusief btw op een zakelijke spaarrekening. Zo voorkom je dat je de belastingaanslag aan het einde van het jaar niet kunt voldoen. Extraatje: de inkomsten die je krijgt als masseur naast je baan tellen ook mee als je een hypotheek wilt afsluiten. Handig dus als je het voornemen hebt om een huis te kopen!

Hoe zit het met de btw als masseur?

Als wellnessmasseur en sport(zorg)masseur val je onder het 21 procent-btw-tarief. Dit in tegenstelling tot de fysiotherapeut die een BIG-registratie heeft. Deze groep is namelijk vrijgesteld van btw. Het voordeel van een btw-plicht is dat je ook de btw kunt terugvragen op de kosten die je maakt. Handig als je een laptop, behandeltafel of iets dergelijks gaat kopen. De btw op deze investeringen kun je namelijk terugvragen, ook al heb je nog geen omzet behaalt. 

Kleine ondernemersregeling

Voor kleine en/of startende ondernemers is er de kleine ondernemersregeling. Dit is een stimuleringsmaatregel van de overheid. Als je per jaar minder dan 1.883 euro aan btw hoeft te betalen, mag je (een deel) van de btw houden. Dit is een leuke bijkomstigheid! Ik houd hiervoor als richtlijn een omzet tussen 7.750 euro en 10.500 euro per jaar aan. Ben je fulltime ondernemer, dan kan in een jaar van veel kosten en investeringen deze regeling ook voor jou gelden.

De kleineondernemersregeling (KOR) is per 1 januari 2020 veranderd. U kunt nu kiezen voor een vrijstelling voor de btw als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. De KOR is er voor natuurlijke personen (eenmanszaken), combinaties van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vof) en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv's). Tot 1 januari 2020 gold de oude kleineondernemersregeling