Home Nieuws Geen hoger blessurerisico bij kunstgras in het (prof)voetbal

Geen hoger blessurerisico bij kunstgras in het (prof)voetbal - Nieuws

Geen hoger blessurerisico bij kunstgras in het (prof)voetbal

02 augustus 2017
Sinds de invoering van het kunstgras is het vermeende toegenomen blessurerisico onderwerp van discussie, vooral in het betaald voetbal.

De tegenstanders van kunstgras gebruiken het verhoogde risico op blessures bij spelen op kunstgras als argument om terug te keren naar het spelen op natuurgras. Echter, volgens internationale studies blijkt dat het blessurerisico tussen kunstgras en natuurgras bij professionele voetballers vergelijkbaar is. In Nederland is er ook onderzoek gedaan naar het verschil in blessure-incidentie tussen kunstgras en natuurgras. Daaruit bleek dat de incidentie van blessures aan de onderste extremiteiten bij volwassen spelers zelfs lager was op kunstgras dan op natuurgras. 

Kunstgras geen favoriet bij profvoetballers

De mening van professionele voetballers is unaniem en eenduidig. In verschillende Europese landen blijkt dat 70 tot 90 procent  van de profvoetballers een negatieve houding heeft ten aanzien van kunstgras. De reden hiervoor is dat spelers dénken dat kunstgras een hoger risico op blessures met zich meebrengt in vergelijking met natuurgras (dit is dus niet wetenschappelijk ondersteund). Daarnaast wordt dit beeld versterkt door de belemmerde invloed van kunstgras op het voetbalspel zelf, denk aan minder slidings kunnen maken en minder lange passes kunnen geven. Ook in het Nederlands betaald voetbal  wordt kunstgras zeer slecht gewaardeerd: bevraagde trainers, aanvoerders en/of keepers gaven aan dat spelen op kunstgras zelfs als competitievervalsing wordt gezien.

Lees het volledige rapport.

Bron: VeiligheidNL