Home Nieuws Enkel verzwikt? Doe mee met de trAPP-studie: Een onderzoek naar een betere behandeling voor een enkelverzwikking!

Enkel verzwikt? Doe mee met de trAPP-studie: Een onderzoek naar een betere behandeling voor een enkelverzwikking! - Nieuws

Enkel verzwikt? Doe mee met de trAPP-studie: Een onderzoek naar een betere behandeling voor een enkelverzwikking!

15 februari 2017
Heb jij in de afgelopen 3 weken jouw ennkel verstuikt? Doe dan mee aan een onderzoek naar een nieuwe behandelmethode, de trAPP-studie. In dit artikel lees je alles over dit onderzoek en hoe je kan meedoen

De trAPP-studie is een onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met een verstuikte enkel in de vorm van een trainingsprogramma. Dit trainingsprogramma zou mogelijk een nieuwe verstuikte enkel en restklachten (zoals pijn, stijfheid en instabiliteit van de enkel) voorkomen. Met behulp van dit wetenschappelijk onderzoek kunnen we nagaan of het voor patiënten die de huisarts of huisartsenpost bezoeken met een verstuikte enkel zinvol is een aanvullend trainingsprogramma te volgen, naast de gebruikelijke behandelingen.

De trAPP-studie wordt uitgevoerd door de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus Medisch Centrum in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het VU medisch centrum.

Met de uitkomst dit onderzoek kunnen de onderzoekers huisartsen een beter advies geven over welke behandeling zij kunnen voorschrijven aan patiënten met een verstuikte enkel om zo restklachten te voorkomen.

Wat houdt het onderzoek in?
Als jij deelneemt aan het onderzoek dan word jij door middel van loting ingedeeld in één van de twee studiegroepen: de controle- of de interventiegroep. Alle deelnemers krijgen de gebruikelijke zorg van de eigen huisarts. De deelnemers ingeloot in de interventiegroep krijgen aanvullend een trainingsprogramma. Patiënten die meedoen worden in totaal 1 jaar gevolgd. In dit jaar vullen de patiënten maandelijks een digitale vragenlijst in. Er zal onder andere worden gevraagd naar pijn en functie van enkel, niveau van activiteit en of u opnieuw een enkel verstuiking heeft doorgemaakt.

Wanneer kan je meedoen:

  • Jij bent tussen de 14 en 65 jaar oud
  • Jij hebt in de afgelopen 3 weken uw enkel verstuikt en heeft hiervoor uw huisarts of een huisartsenpost bezocht

Aanmelden voor deelname aan de trAPP-studie kan via www.slhamsterdam.com/trapp

Als je nog vragen hebt kan je ten alle tijde contact opnemen met het onderzoeksteam via trapp@erasmusmc.nl