Home NGS toetsing Toetsing wellnessmasseur

Toetsing wellnessmasseur

Toetsing wellnessmasseur 

 

Coronavirus en de NGS-toetsing wat betekent dit door voor jou? kijk hier!

 

Op deze pagina vind je meer informatie over de inhoud en de manier waarop het toetsing Sportmasseur wordt uitgevoerd. De volledige beschrijving staat beschreven in het document 'Beschrijving toetsing Wellnessmasseur'. Lees dit document goed door!

Om het NGS-diploma Wellnessmasseur te behalen dien je drie onderdelen voldoende te hebben afgerond:

1. Kennistoets

Bij de kennistoets wordt nagegaan of je over vakkennis beschikt betreffende de zeven werkprocessen.
Om de toetsing te kunnen doen meld je je vooraf aan als kandidaat bij het NGS

 • De kennistoets Wellnessmasseur bestaat uit 40 vragen. Klik voor een voorbeeld (dit is geen voorbeeldtoetsing)
 • - Elke vraag levert een bepaald aantal punten op. Deze punten staan vermeld bij iedere vraag in de toets.
  - De kennistoets is voldoende als tenminste 65% van het maximale aantal te behalen punten is behaald.
 • Je hebt 60 minuten om deze vragen te beantwoorden. 
 • De kennistoets kun je, tegen betaling, onbeperkt herkansen.
 • Er is  geen vrijstelling mogelijk voor de kennistoets                                                                

2. Portfoliobeoordeling

Wanneer je de Kennistoets met een voldoende hebt afgerond kun je het portfolio inleveren. Afhankelijk van welke periode je examen wilt doen dien je het portfolio vijf weken voor aanvang van een toetsingsperiode in te leveren (zie data). 

Voor de samenstelling van het portfolio voer je alle zeven werkprocessen in de praktijk uit.  
Deze vind je volledig beschreven in het document 'Beschrijving toetsing Wellnessmasseur'. 

Het portfolio bestaat uit: 

 • minimaal vier volledig en correct ingevulde NGS cliëntendossiers, uitgevoerd bij vier verschillende cliënten.
  De dossiers bestaan uit minimaal één keer een klassieke massage en minimaal drie verschillende belevingsmassages met feedback van derden (bijv. opleider, cliënt);
 • een evaluatieverslag van 175 – 200 woorden;
 • een geldig en erkend reanimatiebewijs (dit kan een gewaarmerkte kopie van het certificaat/diploma zijn met een originele stempel en handtekening/paraaf van de instelling die het certificaat/diploma heeft uitgereikt
 • Alle vier de cliëntendossiers moeten verifieerbaar zijn, bij ondertekening van het cliëntendossier gaat de cliënt akkoord. Informeer de cliënt hier ook over. 

Download de checklist om te bekijken of je portfolio volledig is. 

Beoordeling

Je wordt toegelaten tot de praktijkbeoordeling wanneer de beoordeling van het portfolio voldoende is.  De portfoliobeoordeling is voldoende als aan de genoemde werkprocessen en de resultaten daarvan zijn voldaan. Dit betekent dat de beoordelaar heeft vastgesteld dat je op correcte wijze aan elk werkproces hebt voldaan. Wanneer het portfolio als onvoldoende is beoordeeld, gaat de praktijkbeoordeling niet door. Je wordt hiervan uiterlijk vijf werkdagen voor de praktijkbeoordeling in kennis gesteld door het NGS secretariaat. Je hebt in dit geval, tegen betaling, recht op een herkansing. Word     

3. Praktijkbeoordeling

Wanneer de kennistoets en het portfolio met een voldoende zijn afgerond krijg je per e-mail een uitnodiging om de praktijkbeoordeling in te plannen.  Er zijn een aantal periodes per jaar waarin je de praktijktoetsing kunt doen. De praktijktoetsing wordt afgenomen op het NGS-bureau in Bilthoven. Klik voor de data van de praktijkbeoordelingen en de data wanneer je uitnodiging ontvangt.  

Je wordt beoordeeld op de werkprocessen zoals beschreven in het protocol toetsing praktijkbeoordeling.

Hoe gaat de praktijkbeoordeling in zijn werk?

Tijdens de praktijkbeoordeling voer je de volgende twee werkprocessen uit:

 • Werkproces 1: Voert beroepsspecifiek onderzoek uit (15 minuten)
 • Werkproces 5: Voert massage uit (45 minuten), onderverdeeld in
  - klassieke massage (ongeveer 20 minuten)
  - belevingsmassage (ongeveer 25 minuten)

Je voert de beide werkprocessen uit bij een voor jou onbekende cliënt op basis van een opdracht die de beoordelaar je ter plaatse aangeeft.

Duur praktijkbeoordeling

 • De praktijkbeoordeling begint met een inleiding van ongeveer vijf minuten waarin de beoordelaar de gang van zaken toelicht en de opdracht bekendmaakt.
 • Aansluitend heb je maximaal vijf minuten om de benodigde spullen klaar te leggen en kan de cliënt zich voorbereiden.
 • Na het uitvoeren van bovengenoemde twee werkprocessen volgt er eventueel nog een reflectie-interview (10 minuten) met de beoordelaar. Het reflectie interview gaat over de toetsingscriteria waarover nog twijfel bestaat of niet zijn waargenomen in de praktijk. De cliënt is hierbij niet aanwezig.
 • De totale tijdsduur van de praktijkbeoordeling is maximaal 80 minuten. Je wordt beoordeeld op de werkprocessen zoals beschreven in het protocol toetsing praktijkbeoordeling. De uitslag van de praktijkbeoordeling is gebaseerd op het uitvoeren van de opdrachten in de praktijk en het eventuele reflectie-interview samen.

Uitslag en diploma

 • De uitslag wordt vastgesteld door de toetsingscommissie. Uiterlijk 15 werkdagen na de praktijkbeoordeling krijg je hierover bericht via het NGS secretariaat.
 • ​Je ontvangt het diploma Wellnessmasseur als de uitslag van de kennistoets, de portfolio- en praktijkbeoordeling voldoende zijn en door de toetsingscommissie is vastgesteld.
 • De protocollen van de portfolio- en praktijkbeoordeling zijn tot twee maanden na de uitslag opvraagbaar bij het
  NGS secretariaat (info@ngsmassage.nl) of 088 730 85 00)

 

Voorbereiding praktijkbeoordeling

Bij de praktijkbeoordeling bent je er zelf voor verantwoordelijk dat er een voor jou bekende cliënt  aanwezig is. Deze cliënt wordt ingezet bij een andere kandidaat die op hetzelfde tijdstip als jij de praktijkbeoordeling doet.  Op locatie zijn aanwezig:

 • een massagetafel
 • een enkelrol
 • een krukje
 • de etherische oliën lavendel, eucalyptus, rosemarijn, citroen en ylang ylang (basis olie zelf meenemen)
 • hotstone bakken met stenen, reinigingsmateriaal voor de stenen en water

Je dient zelf te zorgen voor benodigdheden, zoals:

 • massageolie 
 • handdoeken 
 • een afdekhoes voor de massagetafel
 • alle benodigdheden die je denkt nodig te hebben tijdens de beoordeling.

Herkansing

 • De kennistoets kun je onbeperkt herkansen.
 • De portfoliobeoordeling kan één keer worden herkanst.
 • Voor de praktijkbeoordeling heb je twee herkansingen
 • Hierbij geldt dat er niet langer dan 1 jaar mag zitten tussen een voldoende uitslag op de kennistoets en het behalen van een voldoende voor het portfolio. En niet langer mag zitten dan een jaar tussen het behalen van een voldoende voor het portfolio en het behalen van een voldoende voor de praktijkbeoordeling.
 • Voor elke herkansing dien je te betalen. 

Klik hier om je aan te melden voor een herkansing, en kijk hier voor de kosten

 

Beoordelaar

De kennistoets, het portfolio en de praktijk worden beoordeeld door een beoordelaar die is aangewezen door de NGS toetsingscommissie. De beoordelaar van de kennistoets, het portfolio en de praktijk hoeft niet dezelfde persoon te zijn. De beoordelaar heeft de volgende taken bij de praktijkbeoordeling: 

 • stelt zichzelf voor;
 • controleert afnamecondities;
 • beslist over doorgang;
 • bepaalt wie verwijtbaar is in geval van geen doorgang;
 • grijpt in als veiligheid in het geding is;
 • observeert en beoordeelt in de praktijk;
 • neemt het  reflectie-interview af.                        

Bezwaar en beroep

Je kunt tegen de uitslag en/of gang van zaken met betrekking tot de toetsing bezwaar aantekenen bij de NGS toetsingscommissie. Tegen een beslissing op bezwaar van de NGS toetsingscommissie of na een beslissing van de NGS toetsingscommissie over fraude kun je beroep aantekenen. Informatie over bezwaar en over beroep staan in het toetsreglement van het NGS.                                                       

Meer informatie

Vragen? 

Voor vragen neem je telefonisch contact op met het NGS-bureau: telefoon 088 730 8500.