Home Licentiebeleid Return to sportmassage

Return to sportmassage

Het NGS geeft als landelijke branche-organisatie licenties uit die het bewijs zijn van de bekwaam- en bevoegdheid van de masseur. Om de licentie geldig te houden moet een masseur zich blijven scholen. Met een NGS-licentie maakt de masseur kwaliteit zichtbaar. Sportmasseurs die in de afgelopen jaren hun licentie hebben laten verlopen, hebben de mogelijkheid om weer een licentie te verkrijgen door het volgen van de scholing ‘Return to sportmassage’.

Doelstelling

Het doel van de bijeenkomst ‘Return to sportmassage’ is sportmasseurs met een verlopen NGS-licentie kwalitatief op het huidige niveau van de NGS-toetsing te brengen, zodat zij een nieuwe NGS-licentie krijgen. 

Subdoelen

 • Het enthousiasmeren van masseurs om zich verder te bekwamen in het vak sportmassage
 • Het kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen in het vak sportmassage

Doelgroep

Je bent in bezit van het NGS diploma sportmassage (of daaraan gelijkwaardig, dit zijn: NESM, NESPG, ACE, ESPO). 
We maken onderscheid in twee groepen:

1. Sportmasseurs met een verlopen licentie behorende bij een diploma dat voor 1-1-2010 behaald
2. Sportmasseurs met een verlopen licentie behorende bij een diploma dat na 1-1- 2010 behaald.

In 2010 is de toetsvorm van het praktijkexamen veranderd. Vanaf toen werd er door masseurs in opleiding gewerkt met een portfolio, voorzien van clientendossiers. 

Groep 1: heeft geen kennis van het cliëntendossier en het portfolio.
Groep 2:  heeft wel kennis van het cliëntendossier en het portfolio.

Onderdelen scholing

Om de scholing ‘Return to sportmassage’ met een voldoende resultaat af te sluiten dient te worden voldoen aan twee onderdelen:

1. Indienen van een portfolio;
2. deelname aan de praktijkdag.

Nadat voldaan is aan bovenstaande onderdelen heb je nog één jaar de tijd om 5 punten te halen uit door het NGS geaccrediteerde nascholingen. Als dat behaald is ontvang je de NGS-licentie, die vanaf dat moment weer 5 jaar geldig is. 

Portfolio

Sportmasseurs met een verlopen licentie behorende bij een diploma dat voor 1-1-2010 behaald

Na inschrijving ga je direct aan de slag met je portfolio. Het portfolio bestaat uit: 

 • Geldig reanimatiecertificaat
 • 3  ingevulde cliëntendossiers, waarvan één clientendossier al deels voor je ingevuld is. Op basis van de gegevens uit dit dossier maak je een behandelplan met onderbouwing. 
 • Reflectieverslag van een uitgevoerde massage. In dit verslag geef je aan wat je hebt geleerd en/of wat je sterke en zwakke kanten zijn.
 • Reflectieverslag van een uitgevoerde tape/bandage. In dit verslag geef je aan wat je hebt geleerd en/of wat je sterke en zwakke kanten zijn.

Sportmasseurs met een verlopen licentie behorende bij een diploma dat na 1-1-2010 behaald

 • Geldig reanimatiecertificaat
 • 3 volledig ingevulde cliëntendossiers
 • Reflectieverslag van een uitgevoerde massage. In dit verslag geef je aan wat je hebt geleerd en/of wat je sterke en zwakke kanten zijn.
 • Reflectieverslag van een uitgevoerde tape/bandage. In dit verslag geef je aan wat je hebt geleerd en/of wat je sterke en zwakke kanten zijn.

Het portfolio dient uiterlijk 6 januari 2021 in het bezit te zijn van het NGS (via info@ngsmassage.nl). Het portfolio dient één document te zijn (via www.ilovepdf.com kun je verschillende PDF-bestanden samenvoegen tot één document). Op basis van het ingeleverde portfolio worden de leerpunten voor de praktijkdag bepaald. 

Praktijkdag

Datum: woensdag 20 januari 2021
Tijd: 10.00 - 17.00 uur
Locatie: Professor Bronkhorstlaan 26 

De ochtend start met inventarisatie van de veranderingen binnen de Sportmassage. Daarna wordt in groepjes van drie het basis functieonderzoek geoefend, nieuwe (vergeten) en toegevoegde testen worden uitgelegd en voorgedaan, en vervolgens ook klassikaal geoefend. Indien noodzakelijk wordt een spier- en gewrichtstape/bandage geoefend.

Na de lunch wordt aandacht besteed aan de massage, zowel theorie als praktijk komen hierin aan bod. Aan het einde van de dag vindt een evaluatie plaats, waarin eventueel nog individueel advies gegeven kan worden ten aanzien van (gewenste) persoonlijke ontwikkeling binnen de sportmassage.

Investering

 • Leden NGS: € 169,00. 
 • Niet-leden NGS: € 199,00

Inclusief: beoordeling portfolio, deelname praktijkdag en NGS-licentiepas.
Exclusief:  kosten voor bijwonen scholingen (5 punten) t.b.v. licentie. 

Aanmelden

Na aanmelding ontvang je binnen drie werkdagen een bevestiging met daarin de documenten voor je portfolio.