Home NGS examen Examen wellnessmasseur Oude toetsing wellnessmassage

Oude toetsing wellnessmassage

Hieronder vind je inhoudelijke informatie over het portfolio, theorie-examen en praktijkassessment.

Via onderstaande links tref je informatie aan over:

Portfolio

In het portfolio laat je gedurende de opleiding je vorderingen zien. Hiervoor maak je gebruik van de aangeboden formats van het NGS. Deze kun je hieronder downloaden. 

De beoordeling van het portfolio vindt plaats op de dag van het praktijkexamen door de examinator. Beoordeeld wordt op de volgende criteria:

 • volledigheid dossier;
 • parafen docent/opleidingsinstituut; 
 • geldigheid documenten;

Er wordt niet op inhoud getoetst. De examinator mag, in geval van twijfel, een inhoudelijke vraag stellen om de echtheid te achterhalen. De documenten in het portfolio zijn origineel; een kopie is niet toegestaan. Het portfolio is maximaal 12 maanden geldig vanaf het laatst behaalde theoriecijfer. Het diploma EHBO en/of Reanimatie/AED moet op de dag  van het assessment nog geldig zijn.

In het portfolio wellnessmassage is opgenomen:

Klik voor een voorbeeld portfolio wellnessmassage. 

Theorie-examen

 • In opdracht van het NGS verzorgt de organisatie Cito de theorie-examens ‘Sportmassage’ en ‘Wellnessmassage’.
 • Je doet theorie-examen in vier vakken: Anatomie, Fysiologie, Massagetheorie en Kwaliteitszorg
 • De aangeboden vragen zijn meerkeuze vragen.
 • Het theorie examen wordt digitaal afgenomen in speciale testcentra verspreid over het land. je kunt theorie-examen doen wanneer jij dat wilt. 
 • De theorie-examens worden afgenomen in twee blokken van twee modules (uitzondering herkansing). Je kan ervoor kiezen alle vier onderdelen op dezelfde dag te doen, je kan deze in blokken van twee ook spreiden. Alle combinaties van twee vakken zijn mogelijk. Aan jou de keuze hoe dit in te delen.
 • Je hebt, na het behalen van het eerste vak van het theorie-examen, 12 maanden de tijd om alle theorievakken te behalen.

Aanmelden voor het theorie-examen doe je bij het Cito. Hiervoor heb je de code(s) nodig die je ontvangt nadat je het examenpakket hebt afgenomen.
Klik hier om het examenpakket aan te schaffen

Wanneer is het theorie-examen voldoende? 

Direct na afname van het theorie-examen, krijg je de voorlopige uitslag. Het Cito stuurt per post binnen twee weken na afloop van het examen de definitieve uitslag naar het NGS. Nadat alle uitslagen binnen zijn en verwerkt kan de indeling voor het praktijkassessment gemaakt worden. Als je de theorie hebt behaald ontvang je uiterlijk drie weken voor de examenperiode per e-mail de uitnodiging voor het praktijkassessment.

Je hebt voldoende als je voor de vakken anatomie, fysiologie, massagetheorie en kwaliteitszorg  samen 24 punten hebt behaald. Hierbij is één onvoldoende (een 5) is toegestaan. Je mag een examen waar je een voldoende voor hebt behaald opnieuw doen om er een hoger cijfer van te maken. Het hoogst behaalde cijfer telt. Met het voldoende afronden van het theorie-examen kun je deelnemen aan het praktijkassessment. 

Herexamen theorie

 • Bij onvoldoende resultaat heb je de mogelijkheid de theorie vakken te herkansen. Na betaling van de kosten worden nieuwe code/codes toegestuurd en kan je zo snel mogelijk je herkansing inplannen voor één of meerdere theorie vakken. Je kunt nieuwe codes aanvragen via een aanmeldformulier.
 • Voor de theorie examens geldt het hoogst behaalde cijfer. Met andere woorden, je mag een examen waar je een voldoende voor had gehaald opnieuw doen om er een hoger cijfer van te maken. Behaal je dan een onvoldoende telt je laatst behaalde cijfer.

Klik om nieuwe code(s) aan te vragen voor het herexamen theorie

Het praktijkassessment

Heb je voldoende resultaat behaald op de theoretische onderdelen, dan ontvang je van het NGS automatisch een oproep (circa drie weken van te voren) voor het praktijkassessment. De examens worden ingedeeld NA de sluitingsdatum van het theorie examen. Het praktijkassessment wordt afgenomen op een zaterdag op het NGS-bureau in Bilthoven. Er zijn per jaar drie examenperioden februari - juni - oktober.

Wanneer je het laatste vak hebt behaald, zijn de cijfers 12 maanden geldig. Binnen deze 12 maanden dien je het praktijkassessment te behalen. Per jaar zijn er drie mogelijkheden om dit te doen. Je hebt dus in totaal drie mogelijkheden om je praktijkassessment te behalen. Sla je de eerste mogelijkheid, om welke reden dan ook, over dan hou je dus nog maar twee mogelijkheden over!  Je mag één verhinderdatum voor het praktijkassessment doorgeven. Wil je een periode overslaan moet dit vóór de sluitingsdatum aan het bureau kenbaar worden gemaakt.  Anders zal er voor een her-examen moeten worden betaald bij een 2e poging.

Inhoud praktijkassessment

Het praktijkassessment bestaat uit:

 1. Beoordeling portfolio;
 2. Beroepsspecifiek examen.


Hoe gaat het praktijkassessment in zijn werk?

 • Uiterlijk drie weken voor de examenperiode ontvang je per mail de uitnodiging voor het praktijkassessment.
 • Naar het praktijkassessment neem je een model mee om het beroepsspecifiek examen op uit te kunnen voeren. Het belangrijkste is dat dit model ‘gezond’ is. Voor het model zijn een aantal regels omschreven waaraan hij/zij zich dient te houden. Het is belangrijk dat jij als kandidaat je model hierover informeert. 
 • Voorafgaand aan het praktijkassessment ontvang je een casus met informatie omtrent anamnese en inspectie. Je krijgt 20 minuten om deze casus te bestuderen en uit te werken in een behandelplan. De voorbereiding is zonder model. Tijdens jouw voorbereidingstijd wordt het model met het portfolio naar de examinator op de examenlocatie geleid.
 • De examinator beoordeelt het portfolio
 • Na de 20 minuten wordt je naar de examenlocatie geleid en zal de examinator eerst zijn/haar bevindingen omtrent het portfolio met je bespreken. Indien voldoende, word je toegelaten tot het beroepsspecifiek examen en start dit direct.

Vervolgens (beroepsspecifiek examen): 

 • Je bespreekt de casus en anamnese met examinator
 • ​Je bespreekt/verifieert de casus met je model (in aanwezigheid van examinator);
 • Je stelt een stappenplan op en laat deze ondertekenen door je model;
 • ​Je voert de massage uit;
 • Je evalueert met je model en stelt een vervolgtraject op.

Tijd: 60 minuten. De richttijd voor de massage is 20 minuten.
Het praktijkassessment duurt, inclusief wachten op de uitslag, in totaal 2 uur.

Wanneer is het praktijkassessment voldoende?

Om te slagen voor het praktijkexamen moet zowel de beoordeling van het portfolio als het examen voldoende zijn. Na afloop van het beroepsspecifiek examen ontvang je de uitslag. De bijbehorende licentie wordt later toegezonden. Niet geslaagden ontvangen horen direct hoe het vervolg in zijn werk gaat.

Minimaal noodzakelijk voor wellnessmassage is een voldoende op de werkprocessen:

 • Opstellen behandelplan;
 • Massage

Herexamen praktijk

 • Een onvoldoende voor het praktijkassessment betekent dat je in een volgende periode een herkansing kan doen. De herkansing omvat het gehele praktijkexamen.
 • Let er op dat tijdens je herkansing je reanimatiediploma én je theoriecijfers nog wel geldig zijn! Je kunt maximaal twee keer herkansen binnen de 12 maanden dat je theoriecijfers geldig zijn.

Klik om je aan te melden voor het herexamen praktijk

Je kunt om medische redenen geen examen doen

Stuur dan een mail met uw doktersverklaring naar info@ngsmasssage.nl. Zorg dat deze mail uiterlijk 14 dagen na uw examen bij NGS binnen is.

Slechtziendheid, dyslexie of leerafwijking

Voor kandidaten met een beperking (slechtziendheid, dyslexie) of leerafwijking is er een mogelijkheid om het praktijkassessment in aangepaste vorm te doen (voorlezen en/of op aangepast papierformaat). Neem hierover vooraf contact op met Nelly Voogt via nvoogt@ngsmassage.nl of 088 730 8500.

Zowel Sportmassage als Wellnessmassage

Wil je zowel het diploma sportmassage als wellnessmassage behalen dan hoef je maar éénmaal theorie-examen te doen. Er dienen wel twee praktijkexamens gedaan te worden. Je doet eerst praktijkexamen sportmassage en vervolgens wellnessmassage.

Examenreglement

Proefexamens

Om je goed voor te bereiden op het theorie-examen en de praktijkassessments kun je hieronder proefexamens downloaden. In de documenten staan enkele voorbeelden van wat je tijdens een theorie-examen en een praktijkassessment kunt verwachten.

Meer informatie

Voor vragen over het examen kun je contact opnemen met Nelly Voogt van het NGS: 088-730 8500 of info@ngsmassage.nl