Home Opleiding tot masseur Opleiding tot wellnessmasseur

Opleiding tot wellnessmasseur

Uitgangspunt van het handelen van de wellnessmasseur is de beleving en ontspanning van de cliënt. Het doel is om het welbevinden van de cliënt te vergroten. De voornaaamste handeling van een wellnessmasseur is het geven van een massage. Wellnessmasseurs leren verschillende soorten massages zoals aroma- en hotstonemassages. 

Door de aard van de werkzaamheden krijgt de wellnessmasseur te maken met vertrouwelijke informatie. Hier gaat hij integer mee om. De wellnessmasseur werkt nauwkeurig en zorgvuldig. Hij heeft een klantgerichte houding, kan zich inleven in de cliënt, toont empathie en houdt daarbij een zekere afstand (beroepsethiek).

Rol en verantwoordelijkheden

De wellnessmasseur: 

 • informeert, adviseert en masseert cliënten. Hij is verantwoordelijk voor het welbevinden van de cliënt tijdens de massage.
 • is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie en de adviezen die hij geeft.
 • werkt zelfstandig aan de hand van protocollen en is verantwoordelijk voor het behalen van het doel dat hij bij zijn cliënt wil bereiken.
 • legt gegevens vast zodat hij verantwoording kan afleggen aan de cliënt. Daarnaast is het zijn verantwoordelijkheid dat de gegevens van zijn handelen inzichtelijk en overdraagbaar zijn aan anderen.
 • verwijst indien nodig door.

Kerntaken wellnessmasseur

De Wellnessmasseur:

 • Voert beroepsspecifiek onderzoek uit
 • Geeft voorlichting en advies
 • Stelt stappenplan op
 • Voert wellnessmassage uit
 • Registreert en legt gegevens vast
 • Evalueert werkwijze en resultaat
 • Past reanimatie toe

Werkomgeving

De wellnessmasseur is werkzaam in de wellnessbranche bij een sauna, hotel, beauty- of wellnesscentrum. Het is ook mogelijk dat een wellnessmasseur werkt bij een fitnesscentrum, in het bedrijfsleven of een eigen praktijk heeft.

Inhoud opleiding

Tijdens de opleiding tot wellnessmasseur is er ruime aandacht voor theorie én praktijk. De volgende vakken komen tijdens de opleiding aan de orde.

Theorie

 • Anatomie: hoe is het menselijk lichaam opgebouwd?. Je leert over de bouw van de verschillende onderdelen van het lichaam, waarbij de nadruk ligt op het bewegingsapparaat.
 • Fysiologie: hoe werkt het menselijk lichaam? Hierbij komen onder andere zaken als stofwisseling, spijsvertering en ademhaling aan de orde, evenals de huid en warmtehuishouding en het zenuw- en hormoonstelsel.
 • Massagetheorie: je leert de theorie over massage: welke massagetechnieken bestaan er en wat is het effect van de diverse hand- en massagegrepen?
 • Kwaliteitszorg:  binnen het proces dat een client doorloopt bij de wellnessmasseur, zorgt de wellnessmasseur er te allen tijde voor dat hij verantwoording kan afleggen over de keuzes die hij heeft gemaakt en de handelingen die hij heeft verricht.

Praktijk

Wellnessmassage is een vak dat je alleen leert door veel te oefenen.  Daarom wordt tijdens de opleiding veel aandacht besteed aan praktische vaardigheden: 

 • Afnemen anamnese (intake)
 • Uitvoeren inspectie
 • Opstellen behandelplan
 • Uitvoeren van een massage. Naast de massagetechnieken vanuit de sportmassage worden ook ontspanningsmassages zoals hotstone en aroma geleerd. 
 • Reanimatie; een geldig reanimatiebewijs is verplicht om examen te kunnen doen. De volgende certificaten of diploma's zijn akkoord: 
  - Reanimatie certificaten erkend door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) 
  - Diploma Nederlandse Hartstichting
  - Diploma Ambulanceverpleegkundige
  - Diploma Spoedeisende hulp verpleegkundige
  - Certificaat Hartbewaking
  - Medic First Aid
  - Diploma EHBO; Het Oranje Kruis

Klik voor een overzicht van organisaties waar u een reanimatiecursus kunt volgen. Op deze website vink je ‘BLS’ aan en vul je je postcode in. BLS staat voor Basic Life Support. Voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren.

De stage

Tijdens de opleiding loop je een stage. Het doel van de stage is dat je kennis gemaakt hebt met het werkveld. Dit kennismaken doe je door aanwezig te zijn, daar waar ‘het’ gebeurt.  Dit wil zeggen, dat je eens gaat kijken en meelopen met een gediplomeerde wellnessmasseur in bijvoorbeeld: een praktijk (wellicht met toestemming bij een behandeling), bij een sauna of bij een beauty- of wellnesscentrum. De keuze is geheel aan jou en jouw docent. De stage duurt minimaal een dagdeel (4 uur). Van de stage wordt een stageverslag geschreven.

Meer informatie