Home Opleiding tot masseur Opleiding tot sportmasseur

Opleiding tot sportmasseur

De opleiding tot sportmasseur is geschikt voor iedereen die zich beroepsmatig of in zijn vrije tijd bezig houdt met het begeleiden van sporters. 

Uitgangspunt van het handelen van de sportmasseur is het treffen van maatregelen ter verbetering van de fysieke gesteldheid van de sporter en ter voorkoming (van herhaling) van blessures.  De voornaamste handelingen van een sportmasseur zijn het masseren en tapen/bandageren.  Door de aard van de werkzaamheden krijgt de sportmasseur te maken met vertrouwelijke informatie. Hier gaat hij integer mee om. Hij vraagt toestemming aan de sporter wanneer hij gegevens, die het slagen van de behandeling vergroten, verstrekt aan derden. De sportmasseur kan zich inleven in de sporter en toont empathie en houdt daarbij een zekere afstand (beroepsethiek).

Rol en verantwoordelijkheden

Kerntaken

De sportmasseur:

Werkomgeving

De sportmasseur is meestal werkzaam binnen sportverenigingen of in een eigen praktijk. Sportmasseurs worden ook ingezet bij sportevenementen of werken bij sportscholen.

Inhoud opleiding

Tijdens de opleiding tot sportmasseur is er ruime aandacht voor theorie én praktijk. 
De volgende vakken komen tijdens de opleiding aan de orde.

Theorie

Praktijk

Sportmassage is een vak dat je alleen leert door veel te oefenen. Daarom wordt tijdens de opleiding veel aandacht besteed aan de volgende praktische vaardigheden: 

Let op: er zijn opleiders die alleen kramp aanbieden in hun opleiding sportmassage en geen algemeen wondletsel en sportletsel. In dat geval moet je als je praktijkexamen doet in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma.  Heb je al een EHBO diploma dan hoeven ‘algemeen wondletsel’ en ‘sportletsel’ niet door de opleiding afgenomen te worden, wel het onderdeel ‘kramp’. Het EHBO diploma moet nog geldig zijn op de dag van je praktijkexamen. 

Stage

Tijdens de opleiding loop je een stage. Het doel van de stage is dat je kennis gemaakt hebt met het werkveld. Dit kennismaken doe je door aanwezig te zijn, daar waar ‘het’ gebeurt.  Dit wil zeggen, dat je eens gaat kijken en meelopen met een gediplomeerde sportmasseur in bijvoorbeeld: een praktijk (wellicht met toestemming bij een behandeling), bij een sportclub of sportevenement. De keuze is geheel aan jou en jouw docent. De stage duurt minimaal een dagdeel (4 uur). Van de stage wordt een stageverslag geschreven.

Vrijstelling

Wanneer je als fysiotherapeut of Oefentherapeut Cesar de opleiding tot sportmasseur volgt dan kun je vrijstelling krijgen voor de theorie-onderdelen anatomie en fysiologie. 

Kom je hiervoor in aanmerking ontvangen wij een BIG registratienummer of een diploma voor de verwerking hiervan via info@ngsmassage.nl 

Het examen

Het NGS examen bestaat uit drie onderdelen:

  1. Het portfolio;
  2. Het theorie examen;
  3. Het praktijkassessment (bestaat uit beoordeling van het portfolio en het doen van een praktijkexamen). 

Slaag je voor beide examens, dan ontvang je het NGS-diploma als sportmasseur. Vervolgens word je lid van het NGS dan ontvang je ook de licentie. 

Wanneer je bent geslaagd bent voor het theorie examen dan volgt het praktijkassessment, welke op een zaterdag wordt afgenomen in de periodes: februari, juni en oktober in Bilthoven. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het officiële diploma van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage. 
Lees meer over de examens.

Portfolio

Tijdens de opleiding houd je een portfolio bij waarin je alle benodigde aspecten voor het behalen van het diploma dient te bundelen. Het portfolio bestaat uit:

Het portfolio wordt tijdens het praktijkassessment beoordeeld op de inhoud.

Meer informatie