Home Opleiding tot masseur Opleiding tot sportmasseur

Opleiding tot sportmasseur

De opleiding tot sportmasseur is geschikt voor iedereen die zich beroepsmatig of in zijn vrije tijd bezig houdt met het begeleiden van sporters. 

Uitgangspunt van het handelen van de sportmasseur is het treffen van maatregelen ter verbetering van de fysieke gesteldheid van de sporter en ter voorkoming (van herhaling) van blessures.  De voornaamste handelingen van een sportmasseur zijn het masseren en tapen/bandageren.  Door de aard van de werkzaamheden krijgt de sportmasseur te maken met vertrouwelijke informatie. Hier gaat hij integer mee om. Hij vraagt toestemming aan de sporter wanneer hij gegevens, die het slagen van de behandeling vergroten, verstrekt aan derden. De sportmasseur kan zich inleven in de sporter en toont empathie en houdt daarbij een zekere afstand (beroepsethiek).

Rol en verantwoordelijkheden

 • De sportmasseur neemt basis functietesten af, informeert, adviseert, masseert, tapet en bandageert.
 • De sportmasseur werkt zelfstandig aan de hand van protocollen en is verantwoordelijk voor het behalen van het doel dat hij bij zijn sporter wil bereiken.
 • De sportmasseur heeft een ondersteunende en begeleidende rol naar de sporter toe daar waar het gaat om preventie van blessures en verbetering van de conditie van de sporter.
 • De sportmasseur legt gegevens vast zodat hij verantwoording kan afleggen aan de sporter. Daarnaast is het zijn verantwoordelijkheid dat de gegevens van zijn handelen inzichtelijk en overdraagbaar zijn aan anderen. De sportmasseur werkt samen met sportkader en (para-)medici binnen de vereniging.

Kerntaken

De sportmasseur:

 • Voert beroepsspecifiek onderzoek uit
 • Geeft voorlichting en advies
 • Stelt stappenplan op
 • Voert sportmassage uit
 • Tapet en bandageert
 • Registreert en legt gegevens vast
 • Evalueert werkwijze en resultaat
 • Past EHBSO en/of reanimatie toe

Werkomgeving

De sportmasseur is meestal werkzaam binnen sportverenigingen of in een eigen praktijk. Sportmasseurs worden ook ingezet bij sportevenementen of werken bij sportscholen.

Inhoud opleiding

Tijdens de opleiding tot sportmasseur is er ruime aandacht voor theorie én praktijk. 
De volgende vakken komen tijdens de opleiding aan de orde.

Theorie

 • Anatomie: hoe is het menselijk lichaam opgebouwd? Je leert over de bouw van de verschillende onderdelen van het lichaam, waarbij de nadruk ligt op het bewegingsapparaat. Botten, gewrichten en spieren zijn voor sportmasseurs de belangrijkste onderwerpen. Deze elementen worden dan ook uitgebreid behandeld.
 • Fysiologie: hoe werkt het menselijk lichaam? Hierbij komen onder andere zaken als stofwisseling, spijsvertering en ademhaling aan de orde, evenals de huid en warmtehuishouding en het zenuw- en hormoonstelsel.
 • Massagetheorie: je leert de theorie over massage: welke massagetechnieken bestaan er en wat is het effect van de diverse hand- en massagegrepen?
 • Je leert over de effecten van tapen en bandageren en wanneer wat het beste helpt.
 • Kwaliteitszorg: binnen het proces dat een sporter doorloopt bij de sportmasseur, zorgt de sportmasseur er te allen tijde voor dat hij verantwoording kan afleggen over de keuzes die hij heeft gemaakt en de handelingen die hij heeft verricht.
 • EHBSO: dit bestaat voor een sportmasseur uit algemeen wondletsel, sportletsel en kramp.
  Heb je al een EHBO diploma dan krijg je vrijstelling voor ‘algemeen wondletsel’ en ‘sportletsel’. Het EHBO diploma moet nog geldig zijn op de dag van je praktijkexamen. 

Praktijk

Sportmassage is een vak dat je alleen leert door veel te oefenen. Daarom wordt tijdens de opleiding veel aandacht besteed aan de volgende praktische vaardigheden: 

 • Afnemen anamnese (intake)
 • Uitvoeren inspectie
 • Uitvoeren functieonderzoek
 • Opstellen behandelplan
 • Tapen/bandageren
 • Uitvoeren sportmassage
 • Bestrijden kramp (EHBSO)
 • Algemeen wondletsel en sportletsel (EHBSO). 
 • Reanimatie. 

Let op: er zijn opleiders die alleen kramp aanbieden in hun opleiding sportmassage en geen algemeen wondletsel en sportletsel. In dat geval moet je als je praktijkexamen doet in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma.  Heb je al een EHBO diploma dan hoeven ‘algemeen wondletsel’ en ‘sportletsel’ niet door de opleiding afgenomen te worden, wel het onderdeel ‘kramp’. Het EHBO diploma moet nog geldig zijn op de dag van je praktijkexamen. 

Stage

Tijdens de opleiding loop je een stage. Het doel van de stage is dat je kennis gemaakt hebt met het werkveld. Dit kennismaken doe je door aanwezig te zijn, daar waar ‘het’ gebeurt.  Dit wil zeggen, dat je eens gaat kijken en meelopen met een gediplomeerde sportmasseur in bijvoorbeeld: een praktijk (wellicht met toestemming bij een behandeling), bij een sportclub of sportevenement. De keuze is geheel aan jou en jouw docent. De stage duurt minimaal een dagdeel (4 uur). Van de stage wordt een stageverslag geschreven.

 

Meer informatie