Home Opleiding tot masseur Opleiding tot sportzorgmasseur

Opleiding tot sportzorgmasseur

De opleiding tot sportzorgmasseur is een verdieping op de opleiding tot sportmasseur. 

Uitgangspunt van het handelen van de sportzorgmasseur is het veilig sporten en de gezondheid van de sporter. De sportzorgmasseur is veelal het eerste aanspreekpunt van sporters en trainers bij pijntjes en klachten tijdens of als gevolg van het sporten en staat daarmee aan de basis van de sportzorgketen. Hij handelt bij of na een blessure met als resultaat dat de zorg aan geblesseerde sporters wordt verbeterd. Door de aard van de werkzaamheden krijgt de sportzorgmasseur te maken met vertrouwelijke informatie. Hier gaat hij integer mee om. Hij vraagt toestemming aan de cliënt wanneer hij gegevens, die het slagen van de behandeling vergroten, verstrekt aan derden. De sportzorgmasseur kan zich inleven in de cliënt, toont empathie en houdt daarbij een zekere afstand (beroepsethiek).

Rol en verantwoordelijkheden

De sportzorgmasseur werkt zelfstandig aan de hand van protocollen en zoekt binnen de grenzen van zijn bevoegdheid oplossingen voor problemen. Hij is verantwoordelijk voor het behalen van het doel dat hij met zijn cliënt wil bereiken. De sportzorgmasseur neemt uitgebreide functietesten af, redeneert klinisch, informeert cliënten, masseert, handelt bij en na blessures en onderhoudt de eigen deskundigheid. De sportzorgmasseur speelt een rol bij de preventie en behandeling van sportblessures. Hij legt gegevens vast zodat hij verantwoording kan afleggen aan de cliënt. Daarnaast is het zijn verantwoordelijkheid dat de gegevens van zijn handelen inzichtelijk en overdraagbaar zijn aan anderen. De sportzorgmasseur werkt in de sport(zorg)keten met verschillende deskundigen zoals de (sport)fysiotherapeut, (sport)podoloog/podotherapeut, (sport)diëtist, sportarts, huisarts. 

Kerntaken sportzorgmasseur

Taak van de sportzorgmasseur is het voorkomen van en handelen bij en na blessures . De sportzorgmasseur:

 • Voert beroepsspecifiek onderzoek uit
 • Werkt samen in de sportzorgketen
 • Geeft voorlichting en advies
 • Stelt stappenplan op
 • Voert sportmassage uit
 • Tapet en bandageert
 • Handelt bij en na blessures
 • Registreert en legt gegevens vast
 • Evalueert werkwijze en resultaat
 • Past EHBO en/of reanimatie toe

Werkomgeving

De sportzorgmasseur is vaak werkzaam in sportverenigingen waar op hoog niveau wordt gesport. Het is ook mogelijk dat de sportzorgmasseur individuele sporters in een eigen praktijk behandelt. Hij maakt onderdeel uit van een zorgketen. De sportzorgmasseur kan verbonden zijn aan sportmedische adviescentra en (medische) fitnesscentra / fitness preventiecentra. De sportzorgmasseur kan worden ingezet bij sportevenementen.

Inhoud opleiding

Tijdens de opleiding tot sportzorgmasseur is er ruime aandacht voor theorie én praktijk. De volgende vakken komen tijdens gemiddeld 9 bijeenkomsten van één dag aan de orde.

Lesblokken

 • Blessurepreventie
 • Anatomie in vivo
 • Rug, bekken en onderste extremiteit
 • Nek, schouder en bovenste extremiteit
 • Bijeenkomst oefenen praktische vaardigheden en behandelen lesstof

Praktijk

Aan de hand van praktijkopdrachten ga je in de praktijk aan de slag. Tijdens de bijeenkomsten krijg je kennis en vaardigheden aangereikt die nodig zijn om de opdrachten goed te kunnen uitvoeren. Je herhaalt (oefent) een opdracht net zo vaak tot je de kerntaak, waarop de opdracht is gebaseerd, beheerst. Reflectie vormt hierbij een belangrijk onderdeel: het uitvoeren van een kerntaak is meer dan een kunstje. Tijdens de bijeenkomsten kun je jouw ervaringen bespreken en vragen stellen.

Meer informatie

Voor opleiders

Het NGS heeft besloten de accreditering van de opleiding voor sportzorgmasseur te laten verzorgen door de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS). De SCAS verzorgt ook het certificeringstraject voor de sportzorgmasseur. Als  je jouw opleiding tot sportzorgmasseur wilt laten accrediteren, dan kun je een verzoek hiertoe indienen bij de SCAS door een mail te sturen naar info@scascertificering.nl  Je ontvangt daarna alle benodigde informatie.