Home Nieuws NGS Collegetour: er zijn nog plaatsen vrij!

NGS Collegetour: er zijn nog plaatsen vrij! - Nieuws

NGS Collegetour: er zijn nog plaatsen vrij!

12 februari 2020
Ben jij erbij?

Onder de naam ‘NGS Collegetour’  worden weer een reeks scholingen aangeboden. 
Het is de bedoeling om binnen deze opzet aan te sluiten op het basisniveau sportmassage en dat uit te breiden met het kennisniveau wat eerder gedoceerd werd in onder andere de cursus Blessurepreventie (BP) en Bewegingsanalyse en Oefenvormen (BAOV). Deze scholingen hebben het doel om de kwaliteit van handelen van de NGS-masseur te waarborgen en verhogen. 

Planning masterclasses 

 • 26-02-2020 Heup, Leeuwarden
 • 09-03-2020 Elleboog, Bilthoven
 • 18-03-2020 Knie, Leeuwarden
 • 15-04-2020 Pols/hand, Bilthoven
 • 20-04-2020 Onderste Extremiteiten, Leeuwarden
 • 11-05-2020 Bovenste Extremiteiten, Bilthoven

Programma

18.30 uur        Ontvangst met koffie/thee
19.00 uur        Start Entreetoets
19.15 uur        Start Masterclass Enkel: Brigitte Verheij / Lenny Kievit
20.45 uur        Pauze
21.00 uur        Vervolg praktijk Masterclass Enkel
22.00 uur        Afsluiting Masterclass Enkel

Cursusomschrijving  

Vanuit de anatomie, fysiologie en pathologie wordt het traject van A(namnese) naar B(ehandelplan) doorlopen. Door voorbereiding aan de hand van verschafte documenten zal kennis opgefrist en herhaald worden, waardoor tijdens de masterclass zeer efficient en effectief gewerkt kan worden. Het accent van deze masterclasses zal liggen op het functieonderzoek en de interpretatie daarvan.
Het accent van de laatste masterclass (onderste extremiteiten) ligt op het inrichten van het functieonderzoek op basis van het klinisch redeneren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van actuele praktijkcasuïstiek.

De masterclass is vooral een praktische avond. Theorie wordt met praktijk afgewisseld.
Het accent tijdens de avond ligt op:

 • Interpretatie van de inspectie: wat ‘weet’ je nu?
 • Wat zijn de palpabele structuren
 • Interpretatie van het functieonderzoek: wat ‘vertelt’ je dit?
 • Keuze en interpretatie van toegevoegde specifieke testen.

Leerdoelen

 • Herkennen van symptomen en kunnen herleiden naar betrokken weefsels/structuren
 • Analyseren en interpreteren van anamnesegegevens
 • Analyseren en interpreteren van inspectiegegevens
 • Analyseren en interpreteren van palpatiegegevens
 • Analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens
 • Vaststellen van de bevindingen
 • Opstellen van behandelplan
 • Adviseren op basis van vastgestelde bevindingen

Docenten

Doelgroep

 • Sportmasseur
 • Sportzorgmasseur

Aantal deelnemers

30

Accreditatie

4 punten voor sport- en sportzorgmasseurs.

Kosten

€ 55,00 per masterclass

Inschrijven

Aanmelden: via https://portaal.ngsmassage.nl; Bilthoven (Afdeling Landelijk), Leeuwarden (Afdeling Friesland). 
De Masterclass Bovenste Extremiteiten en Masterclass Onderste Extremiteiten kun je alleen volgen als je minimaal twee voorgaande masterclasses hebt gevolgd m.b.t. de bovenste of onderste extremiteiten.

Na inschrijving en betaling ontvang je een link waar je alle benodigde documenten ter voorbereiding kunt downloaden. Deze documenten zijn deels algemeen (rode vlaggen, ontstekingsindicatoren, fasen van tendinitiden etc.) en deels specifiek voor de masterclass.

Ter voorbereiding op de masterclass neem je de documenten door (circa 4 uur).
e masterclass start met een aantal meerkeuze vragen gebaseerd op de voorbereiding / versterkte documentatie.