Home Nieuws NGS-Collegetour komt naar Friesland.

NGS-Collegetour komt naar Friesland. - Nieuws

NGS-Collegetour komt naar Friesland.

05 november 2019
4 masterclasses

Onder de naam ‘NGS Collegetour’ zullen een reeks scholingen aangeboden worden. Het is de bedoeling om binnen deze opzet aan te sluiten op het basisniveau sportmassage en dat uit te breiden met het kennisniveau wat eerder gedoceerd werd in onder andere de cursus Blessurepreventie (BP) en Bewegingsanalyse en Oefenvormen (BAOV).
Inmiddels hebben de eerste masterclasses in Bilthoven plaatsgevonden en zijn er vier nieuwe gepland in Friesland. 

 • Woensdag 22 januari 2020: Masterclass Enkel
 • Woensdag 26 februari 2020: Masterclass Heup
 • Woensdag 18 maart 2020: Masterclass Knie
 • Maandag 20 april 2020: Masterclass Onderste Extremiteiten

Het programma van iedere masterclass ziet er als volgt uit: 

18.30 uur        Ontvangst met koffie/thee
19.00 uur        Start Entreetoets
19.15 uur        Start Masterclass 
20.45 uur        Pauze
21.00 uur        Vervolg praktijk Masterclass 
22.00 uur        Afsluiting Masterclass 

Locatie

Zaal Enzo, Kalverdijkje 77C in Leeuwarden

Cursusomschrijving  

Vanuit de anatomie, fysiologie en pathologie wordt het traject van A(namnese) naar B(ehandelplan) doorlopen.
 
Door voorbereiding aan de hand van verschafte documenten zal kennis opgefrist en herhaald worden, waardoor tijdens de masterclass zeer efficient en effectief gewerkt kan worden. Het accent van deze masterclasses zal liggen op het functieonderzoek en de interpretatie daarvan.
Het accent van de laatste masterclass (onderste extremiteiten) ligt op het inrichten van het functieonderzoek op basis van het klinisch redeneren.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van actuele praktijkcasuïstiek.

Leerdoelen

 • Herkennen van symptomen en kunnen herleiden naar betrokken weefsels/structuren
 • Analyseren en interpreteren van anamnesegegevens
 • Analyseren en interpreteren van inspectiegegevens
 • Analyseren en interpreteren van palpatiegegevens
 • Analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens
 • Vaststellen van de  bevindingen
 • Opstellen van behandelplan
 • Adviseren op basis van vastgestelde bevindingen

Docenten

Doelgroep

 • Sportmasseur
 • Sportzorgmasseur

Er zullen  masterclasses voor wellnessmasseurs worden ontwikkeld.

Aantal deelnemers

30
 
Accreditatie

Per masterclass: 4 punten voor sport- en sportzorgmasseurs.

Kosten

€ 55,00 per masterclass

Inschrijven

Via het Ledenportaal: https://portaal.ngsmassage.nl (Afdeling NGS Friesland).
Alle masterclasses zijn los van elkaar te volgen. 
 
Na inschrijving en betaling ontvang je binnen 5 werkdagen een link waar je alle benodigde documenten ter voorbereiding kunt downloaden. Deze documenten zijn deels algemeen (rode vlaggen, ontstekingsindicatoren, fasen van tendinitiden etc.) en deels specifiek voor de masterclass.

Ter voorbereiding op de masterclass neem je de documenten door. De masterclass start met een aantal meerkeuze vragen gebaseerd op de voorbereiding / versterkte documentatie.

Achtergrond

Het is de visie van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) om onderscheidend te zijn als branche-organisatie en in te staan voor de kwaliteit van de NGS-masseur. Om deze visie te ondersteunen en zichtbaar te maken heeft het NGS een werkgroep samengesteld die zich bezighoudt met het ontwikkelen van gerichte scholingen.
Deze scholingen hebben het doel om de kwaliteit van handelen van de NGS-masseur te waarborgen en verhogen.