Home Nieuws NGS Collegetour met nog 3 masterclasses

NGS Collegetour met nog 3 masterclasses - Nieuws

NGS Collegetour met nog 3 masterclasses

14 oktober 2019
Het is de visie van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) om onderscheidend te zijn als branche-organisatie en in te staan voor de kwaliteit van de NGS-masseur. Om deze visie te ondersteunen en zichtbaar te maken heeft het NGS een werkgroep samengesteld die zich bezighoudt met het ontwikkelen van gerichte scholingen.

Deze scholingen hebben het doel om de kwaliteit van handelen van de NGS-masseur te waarborgen en verhogen. 

Onder de naam ‘NGS Collegetour’ zullen dit jaar een reeks scholingen aangeboden worden. Het is de bedoeling om binnen deze opzet aan te sluiten op het basisniveau sportmassage en dat uit te breiden met het kennisniveau wat eerder gedoceerd werd in onder andere de cursus Blessurepreventie (BP) en Bewegingsanalyse en Oefenvormen (BAOV).

Planning eerste vier masterclasses

In totaal zullen 10 gewrichtsspecifieke masterclasses worden aangeboden.

 • Woensdag 2 oktober 2019: Masterclass Enkel
 • Maandag 28 oktober 2019: Masterclass Heup
 • Maandag 18 november 2019: Masterclass Knie
 • Maandag 13 januari 2020: Masterclass Onderste Extremiteiten

Het programma van iedere masterclass ziet er als volgt uit.

18.30 uur        Ontvangst met koffie/thee
19.00 uur        Start Entreetoets
19.15 uur        Start Masterclass Enkel: Brigitte Verheij / Lenny Kievit
20.45 uur        Pauze
21.00 uur        Vervolg praktijk Masterclass Enkel
22.00 uur        Afsluiting Masterclass Enkel

Locatie

NGS-bureau, Professor Bronkhorstlaan 26 Bilthoven.

Bij voldoende belangstelling zullen elders in het land ook masterclasses worden georganiseerd. 

Cursusomschrijving  

Vanuit de anatomie, fysiologie en pathologie wordt het traject van A(namnese) naar B(ehandelplan) doorlopen. Door voorbereiding aan de hand van verschafte documenten zal kennis opgefrist en herhaald worden, waardoor tijdens de masterclass zeer efficient en effectief gewerkt kan worden. Het accent van deze masterclasses zal liggen op het functieonderzoek en de interpretatie daarvan.
Het accent van de laatste masterclass (onderste extremiteiten) ligt op het inrichten van het functieonderzoek op basis van het klinisch redeneren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van actuele praktijkcasuïstiek.

Leerdoelen

 • Herkennen van symptomen en kunnen herleiden naar betrokken weefsels/structuren
 • Analyseren en interpreteren van anamnesegegevens
 • Analyseren en interpreteren van inspectiegegevens
 • Analyseren en interpreteren van palpatiegegevens
 • Analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens
 • Vaststellen van de bevindingen
 • Opstellen van behandelplan
 • Adviseren op basis van vastgestelde bevindingen

Docenten

 • Brigitte Verheij
 • Lenny Kievit
 • Natasja Franchimont
 • Greetje Schraa
 • Wim Wildeman

Doelgroep

 • Sportmasseur
 • Sportzorgmasseur

Aantal deelnemers

30

Accreditatie

Per masterclass: in aanvraag voor 3 punten voor sport- en sportzorgmasseurs.

Kosten

€ 55,00 per masterclass

Inschrijven

Via het Ledenportaal: https://portaal.ngsmassage.nl (NGS Afdeling Landelijk). Alle masterclasses zijn los van elkaar te volgen. 

Na inschrijving en betaling ontvang je een link (1e week september) waar je alle benodigde documenten ter voorbereiding kunt downloaden. Deze documenten zijn deels algemeen (rode vlaggen, ontstekingsindicatoren, fasen van tendinitiden etc.) en deels specifiek voor de masterclass.

Ter voorbereiding op de masterclass neem je de documenten door. De masterclass start met een aantal meerkeuze vragen gebaseerd op de voorbereiding / versterkte documentatie.