Home NGS examen Theorie-examen

Theorie-examen

Hieronder vind je meer informatie over het theorie-examen.

Aanvragen examenpakket

Wil je theorie-examen doen dan koop je eerst bij het NGS een examenpakket met daarin twee toegangscodes (één code voor twee vakken). Deze codes heb je nodig om bij het Cito het theorie-examen te kunnen inplannen.  In het pakket zit ook één praktijkexamen. Klik om het examenpakket aan te vragen. Na de betaling ontvang je binnen twee werkdagen de twee codes voor het theorie-examen, waarmee je je bij het Cito kunt aanmelden. Op de website van het Cito vind je alle informatie over het aanmelden. 

Wanneer is het theorie-examen voldoende? 

Direct na afname van het theorie-examen, krijg je de voorlopige uitslag. Het Cito stuurt per post binnen twee weken na afloop van het examen de definitieve uitslag naar het NGS. Nadat alle uitslagen binnen zijn en verwerkt kan de indeling voor het praktijkassessment gemaakt worden. Als je de theorie hebt behaald ontvang je uiterlijk drie weken voor de examenperiode per e-mail de uitnodiging voor het praktijkassessment.

Je hebt voldoende als je voor de vakken anatomie, fysiologie, massagetheorie en kwaliteitszorg  samen 24 punten hebt behaald. Hierbij is één onvoldoende (een 5) is toegestaan. Je mag een examen waar je een voldoende voor hebt behaald opnieuw doen om er een hoger cijfer van te maken. Het hoogst behaalde cijfer telt. Met het voldoende afronden van het theorie-examen kun je deelnemen aan het praktijkassessment

Slechtziendheid, dyslexie of leerafwijking

Ben je slechtziend, heb je dyslexie of een leerafwijking dan is er een mogelijkheid om het theorie-examen in aangepaste vorm te doen (voorlezen en/of op aangepast papierformaat). Neem hier vooraf contact over op met Hetty van Kolck via hvankolck@ngsmassage.nl of 088-730 8500.

Zowel Sportmassage als Wellnessmassage

Wil je zowel het diploma sportmassage als wellnessmassage behalen dan hoef je maar éénmaal theorie-examen te doen. Er dienen wel twee praktijkexamens gedaan te worden. Je doet eerst praktijkexamen sportmassage en vervolgens wellnessmassage.