Home NGS examen Het portfolio

Het portfolio

In het portfolio laat je gedurende de opleiding je vorderingen zien. Hiervoor maak je gebruik van de aangeboden formats van het NGS. deze kun je hieronder downloaden. 

Beoordeling portfolio 

De beoordeling van het portfolio vindt plaats op de dag van het praktijkexamen door de examinator. Beoordeeld wordt op de volgende criteria:

Er wordt niet op inhoud getoetst. De examinator mag, in geval van twijfel, een inhoudelijke vraag stellen om de echtheid te achterhalen. De documenten in het portfolio zijn origineel; een kopie is niet toegestaan. Het portfolio is maximaal 12 maanden geldig vanaf het laatst behaalde theoriecijfer. Het diploma EHBO en/of Reanimatie/AED moet op de dag  van het assessment nog geldig zijn.

Inhoud portfolio sportmassage             

In het portfolio sportmassage is opgenomen:

Klik voor een voorbeeld portfolio sportmassage. 

Inhoud portfolio wellnessmassage             

In het portfolio wellnessmassage is opgenomen:

Klik voor een voorbeeld portfolio wellnessmassage.