Home Agenda scholing NGS Collegetour: Enkel digitale zelfstudie en toets

NGS Collegetour: Enkel digitale zelfstudie en toets

NGS Collegetour: Enkel digitale zelfstudie en toets

Tijdens de coronacrisis bieden we een zelfstudie met aansluitend een entreetoets waarbij je een accreditatiepunt kan verdienen. Tijdens deze masterclass staat de bewegingsketen van de onderste extremiteit centraal. Vanuit de anatomie, fysiologie en pathologie wordt het traject van A(namnese) naar B(ehandelplan) doorlopen. Door voorbereiding aan de hand van verschafte documenten zal kennis opgefrist en herhaald worden, waardoor tijdens de praktijkavond later het jaar zeer efficient en effectief gewerkt kan worden. Het accent van deze scholing zal liggen op het inrichten van het ffunctieonderzoek op basis van het klinisch redeneren, gerelateerd aan de competenties van de sportmasseur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van actuele praktijkcasuïstiek. Na het volgen van de zelfstudie zal dit onderdeel komen te vervallen wanneer wij laten in het jaar de praktijkavond zullen aanbieden.
Naam scholing
NGS Collegetour: Enkel digitale zelfstudie en toets
Datum
01 juni 2020
Doel
- Herkennen van symptomen en kunnen herleiden naar betrokken weefsels/structuren - Analyseren en interpreteren van anamnesegegevens - Analyseren en interpreteren van inspectiegegevens - Analyseren en interpreteren van palpatiegegevens - Analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens - Vaststellen van de bevindingen - Opstellen van behandelplan - Adviseren op basis van vastgestelde bevindingen
Kwalificatieprofiel
Sportmasseur
Sportzorgmasseur
Onderwerpen
Voert beroepsspecifiek onderzoek uit
Geeft voorlichting en advies
Stelt stappenplan op
Handelt bij en na blessure
Accreditatiestatus
Geaccrediteerd
Aantal punten
2
Bevat de scholing/actviteit een stage
Nee
Bevat de scholing/activiteit een toetsing
Ja
E-mailadres bij vragen/afmelden