Home Agenda scholing NGS Collegetour: Masterclass Onderste Extremiteiten

NGS Collegetour: Masterclass Onderste Extremiteiten

NGS Collegetour: Masterclass Onderste Extremiteiten

Tijdens deze masterclass staat de bewegingsketen van de onderste extremiteit centraal. Vanuit de anatomie, fysiologie en pathologie wordt het traject van A(namnese) naar B(ehandelplan) doorlopen. Door voorbereiding aan de hand van verschafte documenten zal kennis opgefrist en herhaald worden, waardoor tijdens de praktijkavond zeer efficient en effectief gewerkt kan worden. Het accent van deze scholing zal liggen op het inrichten van het ffunctieonderzoek op basis van het klinisch redeneren, gerelateerd aan de competenties van de sportmasseur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van actuele praktijkcasuïstiek. Alleen te volgen als je tenminste twee van drie eerdere masterclasses hebt gevolgd (knie, enkel, heup). Documenten ter voorbereiding volgen binnen 5 werkdagen na inschrijving.
Naam scholing
NGS Collegetour: Masterclass Onderste Extremiteiten
Datum
15 december 2020 18:30 - 22:00
Locatie
Thermen Holiday, Pr. Beatrixlaan 10, Schiedam
Doel
- Herkennen van symptomen en kunnen herleiden naar betrokken weefsels/structuren - Analyseren en interpreteren van anamnesegegevens - Analyseren en interpreteren van inspectiegegevens - Analyseren en interpreteren van palpatiegegevens - Analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens - Vaststellen van de bevindingen - Opstellen van behandelplan - Adviseren op basis van vastgestelde bevindingen
Kwalificatieprofiel
Sportmasseur
Sportzorgmasseur
Onderwerpen
Voert beroepsspecifiek onderzoek uit
Geeft voorlichting en advies
Stelt stappenplan op
Handelt bij en na blessure
Accreditatiestatus
Geaccrediteerd
Aantal punten
4
Bevat de scholing/actviteit een stage
Nee
Bevat de scholing/activiteit een toetsing
Ja
E-mailadres bij vragen/afmelden